Μενού Κλείσιμο

Βάσεις Δεδομένων

Τι είναι Βάση Δεδομένων;

Βάση Δεδομένων (database) είναι μια συλλογή σχετιζόμενων δεδομένων που μπορούν να ανακτηθούν μέσω αναζήτησης.

Οι Βάσεις Δεδομένων μπορεί να είναι βιβλιογραφικές, δηλαδή να εμπεριέχουν μόνο βιβλιογραφικές πληροφορίες και περιλήψεις άρθρων, ή πλήρους κειμένου με δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο των άρθρων. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε το σύνδεσμο: Γενικός Οδηγός Βάσεων Δεδομένων. Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων είναι εφικτή με τους κωδικούς (username & password) που έχουν λάβει τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ για τις ψηφιακές υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ διαθέτει:

  1. Βάσεις Δεδομένων μέσω της δικτυακής πύλης Heal-Link στις οποίες έχει πρόσβαση η Βιβλιοθήκη ως μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ).
  2. Βάσεις Δεδομένων που έχει εξασφαλίσει το ΕΑΠ που είναι οι ακόλουθες:

ΚΟΙΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στο εξής η βάση εμπεριέχεται μέσα στη νέα βάση δεδομένων ProQuest One Academic

Η συλλογή  Journal & Highly Cited Data (JCR & ESI) της Clarivate Analytics απαρτίζεται από δύο βάσειςτην Journal Citation Reports και την Essential Science Indicators. 

Journal Citation Reports (Journal Impact Factor) είναι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και σύγκρισης μεταξύ περιοδικών εκδόσεων χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των βιβλιογραφικών αναφορών (citations) σε επιστημονικές εργασίες. Παρουσιάζει το ρόλο και τον διεθνή αντίκτυπο κάθε περιοδικού που αξιολογεί, στην ερευνητική κοινότητα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας σειράς μετρήσεων αναφορών, συμπεριλαμβανομένου του Journal Impact Factor (JIF), μαζί με περιγραφικά δεδομένα σχετικά με το περιεχόμενο ανοιχτής πρόσβασης ενός περιοδικού και τους συνεισφέροντες συγγραφείς.  Περιέχονται πληροφορίες για πάνω από 20.000+ περιοδικά όλων των επιστημών (επιστήμης, τεχνολογίας, κοινωνικής και ανθρωπιστικής επιστήμης, τεχνών και χρυσής ανοικτής πρόσβασης) που εκδίδονται σε περισσότερες από 110 χώρες καθώς και τα περιοδικά με το μεγαλύτερο κύρος ανά κλάδο σύμφωνα με τη συχνότητα αναφορών σε αυτά.

Η Essential Science Indicators αποκαλύπτει τις αναδυόμενες τάσεις της επιστήμης καθώς και άτομα, ιδρύματα, άρθρα, περιοδικά και χώρες με επιρροή στον τομέα της έρευνάς σας. Με στατιστικές τάσεων της επιστήμης που προέρχονται από περισσότερα από 12 εκατομμύρια άρθρα από περισσότερα από 12.000 παγκόσμια περιοδικά, το Essential Science Indicators παρέχει τη σε βάθος κάλυψη για την αποτελεσματική ανάλυση και συγκριτική αξιολόγηση της ερευνητικής απόδοσης, τον εντοπισμό σημαντικών τάσεων, την κατάταξη των κορυφαίων επιδόσεων και την αξιολόγηση πιθανών συνεργατών.

Οδηγίες χρήσης για την JCR θα βρείτε εδώ.

Οδηγίες χρήσης για την ESI θα βρείτε εδώ.

OECD iLibraryΗλεκτρονική βιβλιοθήκη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που περιλαμβάνει βιβλία, έγγραφα και στατιστικές του Οργανισμού. Επίσης, περιλαμβάνει περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), τον Οργανισμό Πυρηνικής Ενέργειας (NEA), το Κέντρο Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ, το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Φοιτητών (PISA) και το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (ITF).

Οδηγίες χρήσης για την OECD iLibrary θα βρείτε εδώ.

ProQuest One Academic: καλύπτει πάνω από 175 θεματικές κατηγορίες με πληθώρα περιοδικών, βίντεο, ηλεκτρονικών βιβλίων, διδακτορικών διατριβών και πηγών ειδήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες για το εκτεταμένο περιεχόμενο της βάσης πατήστε εδώ.

Η βάση δεδομένων Publicly Available Database (PAC) συγκεντρώνει δημοσίως διαθέσιμο ακαδημαϊκό περιεχόμενο από διάφορες πηγές παγκοσμίως. Περιλαμβάνει περιεχόμενο από σημαντικά ακαδημαϊκά αποθετήρια όπως είναι το arXiv, άρθρα περιοδικών ανοικτής πρόσβασης, προεκτυπώσεις, βιβλία, έγγραφα συνεδρίων και εκθέσεις. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους τίτλους των πηγών που περιέχονται στη βάση εδώ.

Statista: Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες στατιστικών, έρευνας και δεδομένων της αγοράς με πρόσβαση σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο στατιστικές, προβλέψεις, φακέλους, μελέτες και αμέτρητες πληροφορίες για 80.000 θέματα από περισσότερες από 22.500 πηγές. Η πλατφόρμα συνδυάζει οικονομικά δεδομένα, καταναλωτικές ή δημογραφικές τάσεις και δημοσκοπήσεις.

Οδηγούς χρήσης για την Statista θα βρείτε στην ενότητα Working with Statista

Το Web of Science αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα με πρόσβαση στα βιβλιογραφικά στοιχεία άρθρων με παραπομπές από 13.000+ διακεκριμένα επιστημονικά περιοδικά.  Είναι μια βάση με μοναδική μέθοδο αναζήτησης που επιτρέπει τη σύνδεση ενός επιστημονικού δημοσιεύματος με άλλες εργασίες είτε μέσω των αναφορών που κάνει το δημοσίευμα σε αυτές είτε μέσω των αναφορών που έχουν γίνει σε αυτό. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατό να καταμετρηθεί πόσο συχνά γίνεται αναφορά σε ένα συγκεκριμένο άρθρο και κατά συνέπεια διαφαίνεται ο αντίκτυπος της εργασίας αυτής στην ερευνητική κοινότητα παγκοσμίως. Συγκεκριμένα παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στις ακόλουθες Βιβλιογραφικές Βάσεις:

Science Citation Index Expanded (1970-present)

Social Sciences Citation Index (1970-present)

Arts & Humanities Citation Index (1975-present)

Emerging Sources Citation Index, ESCI (Rolling last 5 years)

Το Μy EndNoteWeb είναι ένα εργαλείο διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών, ενσωματωμένο στη βάση Web of Science. Απαιτείται εγγραφή και δημιουργία password (Sign In/Register) προκειμένου να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό. Οδηγίες χρήσης θα βρείτε εδώ.

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

La Base du Gerflint (Groupe d’Etudes et de Recherches pour le Francais Langue Internationale) (ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ): ψηφιακός χώρος δημοσιεύσεων του εκδοτικού οίκου GERFLINT (Ομάδα Μελετών και Έρευνας της γαλλικής ως διεθνούς γλώσσας), ανοικτή σε ολόκληρη τη γαλλόφωνη διεθνή επιστημονική κοινότητα που επιθυμεί να παρέμβει στους ακόλουθους τομείς: 1. Το σύνολο των ανθρώπινων και κοινωνικών επιστημών,  2. Διεθνής Πολιτισμός και Επικοινωνία, 3. Γλωσσικές Επιστήμες και Διδακτική Γλωσσών-Πολιτισμών, 4. Γαλλική Λογοτεχνία, 5. Διδακτική της γαλλικής γλώσσας-πολιτισμού, 6. Ηθική και Θεωρία πολυπλοκότητας.

Στο εξής η βάση εμπεριέχεται μέσα στη νέα βάση δεδομένων ProQuest One Academic

JStor: Journals – Archive Collections

Η βάση δεδομένων JStor περιλαμβάνει περιεχόμενα και πλήρη κείμενα 1000 και πλέον σημαντικών επιστημονικών περιοδικών σε 50 επιστημονικούς κλάδους που καλύπτουν χρονικά 500 έτη. Σκοπός της είναι να αρχειοθετεί παλαιότερες εκδόσεις (μέχρι και πριν την προηγούμενη πενταετία) και όχι να παρέχει άμεση πρόσβαση στα τρέχοντα τεύχη των περιοδικών.

Η συνδρομή της Βιβλιοθήκης αφορά στις παρακάτω 6 αρχειακές συλλογές που περιλαμβάνουν περιοδικά ποικίλλων θεματικών αντικειμένων:

  • Arts and Sciences I Collection(οικονομικά, ιστορία, πολιτικές επιστήμες, κοινωνιολογία, οικολογία, μαθηματικά, στατιστική).
  • Arts and Sciences II Collection(οικονομικά, ιστορία, αρχαιολογία, Ασιατικές, Αφρικανικές Σλαβικές σπουδές και σπουδές για τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή).
  • Arts and Sciences IΙΙ Collection(γλώσσες, λογοτεχνία, μουσική, σπουδές κινηματογράφου, λαογραφία, παραστατικές τέχνες, θρησκεία, ιστορία και μελέτη της τέχνης και της αρχιτεκτονικής, λαογραφία, φεμινιστική θεωρία, γυναικείες σπουδές).
  • Arts and Sciences IV Collection(δημόσια πολιτική και διοίκηση, νομική, εκπαίδευση, Μάρκετινγκ και διαφήμιση, ψυχολογία, κοινωνικές επιστήμες).
  • Arts and Sciences X Collection(επιχειρήσεις της οικονομικής επιστήμης και των δημοσιονομικών, κοινωνικές επιστήμες, κοινωνιολογία, εκπαίδευση, δημόσια πολιτική και διοίκηση, ιστορία των Επιστημών, τεχνολογία, ιατρική, σπουδές μεταφορών και περιφερειακής ανάπτυξης).

Στο εξής η βάση εμπεριέχεται μέσα στη νέα βάση δεδομένων ProQuest One Academic

ProQuest One Literature: καλύπτει μια σειρά θεματικών κατηγοριών ξεκινώντας από την παγκόσμια λογοτεχνία, την εκπαίδευση, τις κλασσικές σπουδές και φτάνοντας σε φιλοσοφία, γλωσσολογία, θρησκείες και παγκόσμια ιστορία σε πολλές διαφορετικές μορφές και τύπους περιεχομένου. Για περισσότερες πληροφορίες για το εκτεταμένο περιεχόμενο της βάσης πατήστε εδώ.

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Illuminating Engineering Society (IES): συνδρομή στην αναγνωρισμένη τεχνική και εκπαιδευτική αρχή για τον φωτισμό της IES. Περιλαμβάνει πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση στη συλλογή της βιβλιοθήκης της Lighting Library,  επιτρέποντας μέχρι 10 ταυτόχρονους χρήστες, πρόσβαση σε όλο το αρχειοθετημένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο της IES (επιλέγετε το Hellenic Open – My IES) και προνόμια μελών όπως μειωμένες τιμές για συμμετοχή σε live διαδικτυακά συνέδρια ή/και συμπόσια της IES. Mόνο για φοιτητές του ΜΠΣ ΣΦΠ. Για πληροφορίες, επικοινωνείτε με την Βιβλιοθήκη με e-mail (library@eap.gr).

H International Energy Agency (IEA) είναι ένας αυτόνομος οργανισμός που εργάζεται για την εξασφάλιση αξιόπιστης, προσιτής και καθαρής ενέργειας για τις 30 χώρες-μέλη του και όχι μόνο. Ιδρύθηκε ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση του 1973-74 και ο αρχικός ρόλος ήταν να βοηθήσει τις χώρες να συντονίσουν μια συλλογική απάντηση σε σημαντικές διαταραχές της προσφοράς πετρελαίου μέσω της απελευθέρωσης των αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης στις αγορές. Ενώ αυτό εξακολουθεί να αποτελεί βασική πτυχή του έργου του, η ΙΕΑ εξελίχθηκε και επεκτάθηκε παρέχοντας αξιόπιστη και αμερόληπτη έρευνα, στατιστικές, ανάλυση και συστάσεις.

Πρόσβαση στη βάση διατίθεται MONO ΕΠΙΤΟΠΙΩΣ από το ακόλουθο link https://www.iea.org/about (συγκεκριμένα στην υποενότητα Data), κατόπιν ραντεβού από την Κεντρική Βιβλιοθήκη Πάτρας & το Παράρτημα Αθήνας για τις εξής συλλογές:

Περιλαμβάνει ταινίες, ντοκιμαντέρ, ξένες ταινίες, κλασικό σινεμά, ανεξάρτητες ταινίες και εκπαιδευτικά βίντεο. Πρόσβαση έχουν μόνο οι Φοιτητές και οι Καθηγητές των Προγραμμάτων Σπουδών «Σπουδές Κινηματογραφικής Γραφής, Πρακτικής και Έρευνας (ΣΚΙ)», «Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)» και  «Σχεδιασμός Οπτικών Εφέ και Κινούμενης Εικόνας (ΣΟΚ)» ακολουθώντας τις οδηγίες πρόσβασης που δίδονται στην εκπαιδευτική τους πλατφόρμα.

Περιλαμβάνει περισσότερες από 490 ταινίες μεγάλου μήκους από τους πιο διάσημους σκηνοθέτες σε όλο τον κόσμο. Ειδικότερα, παρουσιάζονται από την Global Lens οι καλύτερες ταινίες της βωβής εποχής, πρωτοποριακοί διεθνείς σκηνοθέτες, αμερικανικά και ευρωπαϊκά αριστουργήματα  από τα μέσα του 20ου αιώνα, βραβευμένες σύγχρονες ταινίες καθώς και ταινίες από την Αφρική και την Αφρικανική διασπορά από την Artmattan Productions. H συλλογή ρίχνει φως στην ιστορία του κινηματογράφου, ενώ παρέχει επίσης μια ματιά στους πολιτισμούς και τα ζητήματα των χωρών σε όλο τον κόσμο. Πρόσβαση σε αυτή έχουν μόνο οι φοιτητές και οι  Καθηγητές των Προγραμμάτων Σπουδών «Σχεδιασμός Οπτικών Εφέ και Κινούμενης Εικόνας (ΣΟΚ «Σπουδές Κινηματογραφικής Γραφής, Πρακτικής και Έρευνας (ΣΚΙ) και «Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)» ακολουθώντας τις οδηγίες πρόσβασης που δίδονται στην εκπαιδευτική τους πλατφόρμα.

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Reaxys: αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για όλους τους ερευνητές που δραστηριοποιούνται στους τομείςοργανικήςσύνθεσης, φαρμακευτικής χημείας, σύνθεσης και απομόνωσης φυσικών προϊόντων, σχεδιασμού βιοδραστικών ενώσεων και υλικών και σύνθεσης νέων υλικών. Συγχωνεύει το περιεχόμενο από τις τρεις έγκριτες πηγές δεδομένων: Beilstein, Gmelin και Patent Chemistry Database και αντλεί δεδομένα που προέρχονται από περίπου 16.000 επιστημονικά περιοδικά και πατέντες, μέχρι πίσω στις αρχές του 19ου αιώνα και από περισσότερες από 500.000.000 πειραματικές διαδικασίες. Παρέχει πληροφορίες που περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με συνθετικές μεθόδους, δομές και αντιδράσεις αλλά και τις φυσικές, χημικές, φασματικές, βιολογικές και τοξικολογικές ιδιότητες των δημοσιευμένων ενώσεων. Στις ιδιαιτερότητες που την καθιστούν μοναδικό εργαλείο, περιλαμβάνεται η δυνατότητα αναζήτησης χημικών δομών, τύπων, αντιδράσεων ή χημικών μετατροπών, ενώ παρέχει πληροφορίες όχι μόνο για την ένωση η οποία αναζητείται αλλά και για συναφή με αυτήν μόρια. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι η αναζήτηση πραγματοποιείται και σε επιλεγμένα χημικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας (US, WO, EP) στην αγγλική γλώσσα.

Η zbMath Open (παλαιότερα γνωστή ως Zentralblatt MATH συγχρηματοδοτούμενη από ΕΠΕΑΕΚ II / Γ’ ΚΠΣ και από το ΕΑΠ ως συνδρομητής) αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και μακροβιότερη βάση δεδομένων που περιλαμβάνει abstract και αναφορές σε όλο το φάσμα της μαθηματικής επιστήμης με περισσότερες από 4,2 εκατομμύρια καταχωρήσεις. Από τον Ιανουάριο 2021 είναι πλέον διαθέσιμη ως Β.Δ. Aνοιχτής Πρόσβασης.

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ICAP Data.Prisma: Η Βάση Δεδομένων ICAP Data.Prisma της ICAP CRIF δίνει τη δυνατότητα ανάκτησης οικονομικών στοιχείων ελληνικών εταιρειών που αφορούν ισολογισμούς και οικονομικά αποτελέσματα των τελευταίων 10 ετών για περίπου 36.000 ΑΕ και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. Τα εμπορικά στοιχεία που περιλαμβάνονται είναι τα ακόλουθα: Επωνυμία, Α.Φ.Μ. κ.α. Η βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη μόνο στους χώρους της Βιβλιοθήκης και αυστηρά μόνο για φοιτητές των ακόλουθων προγραμμάτων σπουδών: ΔΜΥ, ΔΠΜ, ΔΤΕ, ΤΡΑΧ, MBA,  ΑΣΚ,  SCM,  ΔΑΘ, ΠΕΔ, ΚΑΟ, IME,  ΓΧΝ, ΔΟΕ & ΔΟΕΒ, ΤΛΧ & ΤΛΧΒ, ERM.

Η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο επιτοπίως από τη διεύθυνση https://www.icapdataprisma.com Δεν παρέχεται εξ αποστάσεως πρόσβαση.

OECD iLibraryΗλεκτρονική βιβλιοθήκη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που περιλαμβάνει βιβλία, έγγραφα και στατιστικές του Οργανισμού. Επίσης, περιλαμβάνει περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), τον Οργανισμό Πυρηνικής Ενέργειας (NEA), το Κέντρο Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ, το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Φοιτητών (PISA) και το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (ITF).

Orbis & Orbis M&A: η βάση Orbis διαθέτει δεδομένα για περισσότερες από 450 εκατομμύρια εταιρείες και οντότητες σε όλο τον κόσμο. 45 εκατομμύρια από αυτές έχουν λεπτομερείς οικονομικές πληροφορίες. Είναι ένας ισχυρός πόρος δεδομένων σε ιδιωτικές εταιρείες – και καλύπτει επίσης εισηγμένες εταιρείες. Χρησιμοποιήστε τη βάση για να βρείτε, να αναλύσετε και να συγκρίνετε εταιρίες. H Βάση Orbis M&A προσφέρει στην έρευνα της εταιρικής χρηματοοικονομικής με πληροφορίες που αφορούν σε συμφωνίες εταιρειών. Περιέχει 2,2 εκατομμύρια συμφωνίες από 200 χώρες σε περισσότερες από 45 γλώσσες που μεταφράζονται στα αγγλικά.  Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν συγχωνεύσεις και εξαγορές ιδιωτικών και επιχειρηματικών κεφαλαίων. Οι Βάσεις διατίθεται μόνο για φοιτητές του ΕΑΠ των ακόλουθων προγραμμάτων σπουδών: ΔΜΥ, ΔΠΜ, ΔΤΕ, ΤΡΑΧ, MBA,  ΑΣΚ,  SCM,  ΔΑΘ, ΠΕΔ, ΚΑΟ, IME,  ΓΧΝ, ΔΟΕ & ΔΟΕΒ, ΤΛΧ & ΤΛΧΒ, ERM. Για πρόσβαση απευθύνεστε στη Βιβλιοθήκη με e-mail ( library@eap.gr).

Μετάβαση στο περιεχόμενο