Μενού Κλείσιμο

Δανεισμός Έντυπων Βιβλίων

Ο δανεισμός βιβλίων από απόσταση γίνεται εφόσον συμπληρώσετε Αίτημα Δανεισμού ΒιβλίωνΕπιτοπίως οι μεν φοιτητές μπορούν να δανειστούν εφόσον διαθέτουν απαραιτήτως την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, οι δε εξωτερικοί χρήστες με τη χρήση της κάρτας Βιβλιοθήκης.

Πριν τη συμπλήρωση του αιτήματος δανεισμού, είναι αναγκαίο να αναζητηθεί το υλικό στον Κύριο Κατάλογο της Βιβλιοθήκης για να ελεγχθεί η διαθεσιμότητά του. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στις Οδηγίες Αναζήτησης Στον Κύριο Κατάλογο.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε κράτηση σε δανεισμένο υλικό θα πρέπει να αποστείλετε Αίτημα Κράτησης Βιβλίων.

Ο δανειζόμενος επιβαρύνεται τόσο με την αποστολή όσο και με την επιστροφή του υλικού. Η αποστολή γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία ταχυμεταφοράς του ταχυδρομείου ή από ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών της επιλογής του. Η επιστροφή γίνεται με υπηρεσίες ταχυμεταφορών (Courier) ή με το ταχυδρομείο (υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή και όχι ως απλό δέμα). Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής των βιβλίων ο δανειζόμενος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει. Εάν το δέμα δεν το παραλάβει ο δανειζόμενος, και αυτό επιστραφεί στη Βιβλιοθήκη, τότε τα έξοδα της αποστολής από και προς τη Βιβλιοθήκη, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον χρήστη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ έχει συνάψει συμφωνία με τη ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ σύμφωνα με την οποία εξασφαλίζεται, για τους εντός Ελλάδας χρήστες της Βιβλιοθήκης, η οικονομικότερη παραλαβή και επιστροφή των βιβλίων. Στις παρακάτω τιμές περιλαμβάνεται και η επιστροφή του πακέτου, η οποία θα πρέπει να γίνεται ΠΑΝΤΑ με «χρέωση παραλήπτη». Η χρέωση καθορίζεται από το βάρος του πακέτου.

Διατηρούν το δικαίωμα δανεισμού βιβλίων για τρία (3) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Δίκτυο Αποφοίτων (Alumni). Με τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία των εξωτερικών χρηστών

  1. Προκειμένου να δανειστούν από απόσταση αποστέλλουν υποχρεωτικά, μόνο για τον πρώτο δανεισμό, φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας μαζί με το Αίτημα Δανεισμού Βιβλίων. Για τις υπόλοιπες φορές απαιτείται μόνο η συμπλήρωση και αποστολή του αιτήματος δανεισμού.
  2. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν επιτοπίως και να εκδοθεί Κάρτα Βιβλιοθήκης, συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο της αίτησης και επισυνάπτουν φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

Δανείζονται είτε επιτοπίως, με την επίδειξη της κυπριακής φοιτητικής τους ταυτότητας είτε εξ αποστάσεως, αποστέλλοντας υποχρεωτικά μαζί με το Αίτημα Δανεισμού Βιβλίων και φωτοτυπία της κυπριακής φοιτητικής τους ταυτότητας. Οι φοιτητές του ΑΠΚΥ δεν έχουν δικαίωμα κράτησης υλικού.

Δανείζονται επιτοπίως το έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας. Έχουν δικαίωμα κράτησης υλικού.

Διατηρούν το δικαίωμα δανεισμού βιβλίων που ισχύει για τους φοιτητές του Ε.Α.Π. για ένα χρόνο. Με τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος εντάσσονται στην κατηγορία των εξωτερικών χρηστών.

Έντυπο υλικό που δεν δανείζεται: περιοδικά και πληροφοριακό υλικό (π.χ. λεξικά, εγκυκλοπαίδειες).

Όλοι οι χρήστες έχουν δικαίωμα μίας ανανέωσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει κράτηση από κάποιον άλλο χρήστη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο