Μενού Κλείσιμο

Ωράριο Λειτουργίας

Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού

H Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΑΠ δεν λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες. Κάθε αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας αναρτάται σε σχετική έντυπη ανακοίνωση στο χώρο της ΑΒΚΠ και στην ιστοσελίδα της.
Οι χώροι των αναγνωστηρίων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στην Πάτρα και του Παραρτήματος της Βιβλιοθήκης στην Αθήνα λειτουργούν κανονικά, για επιτόπιους χρήστες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο