Μενού Κλείσιμο

Διαδανεισμός Βιβλίων

H Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ ως μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών συνεργάζεται με τις βιβλιοθήκες-μέλη του Δικτύου Διαδανεισμού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών προκειμένου τα μέλη της να μπορούν να δανειστούν υλικό από άλλες βιβλιοθήκες. Οι χρήστες που θέλουν να εξυπηρετηθούν από άλλες βιβλιοθήκες οφείλουν να ακολουθούν την πολιτική της εκάστοτε βιβλιοθήκης.

Η διαδικασία Διαδανεισμού είναι η εξής: ο φοιτητής συμπληρώνει το Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων και το αποστέλλει ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ, εφόσον έχει πραγματοποιήσει αναζήτηση και έχει εντοπίσει το υλικό που επιθυμεί από άλλη βιβλιοθήκη (προϋπόθεση αποτελεί η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη να υπάρχει στη λίστα με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες με τις οποίες συνεργάζεται η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ και που μπορείτε να βρείτε πιο κάτω). Η αναζήτηση αυτή μπορεί να γίνει είτε στον Ενιαίο Κατάλογο MITOS, που αναζητά υλικό στις 26 ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στο συνεργατικό σχήμα ILSAS, είτε στον ηλεκτρονικό κατάλογο της εκάστοτε βιβλιοθήκης (κυρίως για τα ιδρύματα αυτά που δεν συμπεριλαμβάνονται στον Ενιαίο Κατάλογο MITOS). Στη συνέχεια, το Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων προωθείται από τη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ στη βιβλιοθήκη από την οποία ο φοιτητής ζητά να ασκήσει το δικαίωμα Διαδανεισμού. Ο φοιτητής θα πρέπει να προστρέξει (εφόσον έχει ενημερωθεί από την Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ ότι έχει προωθηθεί το αίτημά του και έχει επαληθευτεί η διαθεσιμότητα του επιθυμητού υλικού) προκειμένου να παραλάβει τα βιβλία που θέλει να δανειστεί.

 Σε περίπτωση που οι συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες αποστέλλουν το υλικό στον τόπο διαμονής των φοιτητών (μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας), το κόστος παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ. Οι φοιτητές οφείλουν να επιστρέφουν το υλικό μέσω ταχυμεταφορικών υπηρεσιών (courier) και όχι μέσω ταχυδρομείου.

Εφιστάται η προσοχή προς τους φοιτητές του ΕΑΠ καθώς σε περίπτωση καθυστέρησης της επιστροφής, απώλειας, καταστροφής ή μη συμμόρφωσης στους κανονισμούς της εκάστοτε βιβλιοθήκης, η Επιτροπή της Βιβλιοθήκης του Ε.Α.Π. μπορεί να επιβάλει προσωρινή στέρηση του δικαιώµατος χρήσης των υπηρεσιών της Α.Β.Κ.Π. από µία εβδοµάδα µέχρι δύο µήνες ενώ μπορεί να ενημερώσει το Τμήμα Μητρώου καθώς και τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ, ο οποίος δύναται να επιβάλει κυρώσεις όπως: στέρηση δικαιώματος του φοιτητή να συμμετάσχει στις εξετάσεις, στέρηση δικαιώματος δήλωσης νέων θεματικών ενοτήτων και μη παραλαβή πτυχίου. Επιπλέον, σε περίπτωση καθυστέρησης ή καταστροφής οι χρήστες οφείλουν να καταβάλλουν στις συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες τυχόν πρόστιμα, τα οποία ποικίλουν βάσει του κανονισμού τους.

Προσοχή: Η διαδικασία Διαδανεισμού ακολουθείται μόνο στην περίπτωση που θέλετε να δανειστείτε υλικό από άλλη βιβλιοθήκη εκτός αυτής του ΕΑΠ. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας.

Η Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ε.Α.Π. στο πλαίσιο του Διαδανεισμού εξυπηρετεί τους φοιτητές και τους καθηγητές άλλων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων μέσω αιτήματος διαδανεισμού από την εκάστοτε βιβλιοθήκη. Η Α.Β.Κ.Π. δανείζει μέχρι και τρεις (3) τίτλους από το έντυπο υλικό της για το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) ημερών, με δικαίωμα μίας ανανέωσης εφόσον το υλικό αυτό δεν έχει κρατηθεί, χωρίς όμως δικαίωμα κράτησης υλικού. Εφιστάται προσοχή καθώς σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του δανειζόμενου υλικού, η Βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π. έρχεται σε επικοινωνία με τους δανειζόμενους. Σε μη συμμόρφωσή τους, οι Βιβλιοθήκες που αιτούνται τον διαδανεισμό, οφείλουν να αναλάβουν την υποχρέωση επικοινωνίας με τα μέλη τους και να επιβάλουν τις ανάλογες κυρώσεις. Επίσης, σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του υλικού, οι αντίστοιχες Βιβλιοθήκες οφείλουν να αναλάβουν την αντικατάστασή του.

Ακαδημία Αθηνών

Η Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις” δανείζοντας υλικό σε φοιτητές του ΕΑΠ. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ, κατόπιν συνεννόησης με τη Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών, σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

Στοιχεία επικοινωνίας με τη Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών για Διαδανεισμό:

Τηλ. 2103664790
Fax 2103643067
email: library@academyofathens.gr

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η Βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις” δανείζοντας υλικό σε φοιτητές του ΕΑΠ. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ, κατόπιν συνεννόησης με τη Βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.
Η Βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου δεν αποστέλλει υλικό απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών, παρά μόνο στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ, η οποία με τη σειρά της το αποστέλλει στη διεύθυνση του ενδιαφερόμενου φοιτητή (εκτός και αν αυτός έχει τη δυνατότητα παραλαβής του υλικού από το χώρο της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ). Όλες οι χρεώσεις παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνουν αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ ενώ επιβάλλεται η χρήση ταχυμεταφορικών υπηρεσιών (Courier).

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Η Βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών εξυπηρετεί τους φοιτητές του ΕΑΠ δανείζοντας τους μέχρι 2 βιβλία για 15 ημέρες χωρίς δυνατότητα ανανέωσης. Ο συνολικός αριθμός βιβλίων που είναι χρεωμένος στο ΕΑΠ δεν μπορεί να ξεπερνά κάθε φορά τα 10 βιβλία. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας. Οι φοιτητές του ΕΑΠ πρέπει να γνωρίζουν ότι η καθυστερημένη επιστροφή υλικού επιβαρύνεται με πρόστιμο 0,15€ ανά βιβλίο για κάθε μέρα καθυστέρησης.

Επίσης, κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ των Βιβλιοθηκών, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας (Courier). Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για Διαδανεισμό:
Μαρίνα Κομπολύτη, τηλ. 2104801207
Ελεάνα Παθιακάκη, τηλ. 2104801205, e-mail ill@asfa.gr

Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Η Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις” δανείζοντας σε φοιτητές του ΕΑΠ μέχρι 4 βιβλία για 10 ημέρες. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

Επίσης, κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ των Βιβλιοθηκών, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας (Courier). Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ.
Στοιχεία επικοινωνίας της Βιβλιοθήκης της ΑΣΠΑΙΤΕ για Διαδανεισμό: Μπιρλή Μαρία Τηλ.: 2102896747 , email: library@aspete.gr

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Η Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις” δανείζοντας σε φοιτητές του ΕΑΠ μέχρι 3 βιβλία για 15 ημέρες με δυνατότητα μιας ανανέωσης. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ, κατόπιν συνεννόησης με τη Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας (κατά προτίμηση με τη “Γενική Ταχυδρομική”). Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ, οι οποίοι θα μπορούν να κρατούν τα βιβλία για 10 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής τους. Οι κυρώσεις και τα πρόστιμα που επιβάλλει η Βιβλιοθήκη στους φοιτητές του Α.Π.Θ. ισχύουν και για τους φοιτητές του ΕΑΠ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας της Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. για Διαδανεισμό: 2310995390

Βιβλιοθήκη Βουλής

Οι φοιτητές του ΕΑΠ μπορούν να προβούν σε χρήση των συλλογών, των υπηρεσιών και του εξοπλισμού (χρήση Η/Υ και μηχανημάτων ανάγνωσης μικροταινιών) της Βιβλιοθήκης της Βουλής (Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Μπενακείου Βιβλιοθήκης, Βιβλιοθήκη Πόλης) καθημερινά από τις 9:00 – 20:30 και Σάββατο 9:00 – 13:30. Απαιτείται η επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας του ΕΑΠ.

Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης δεν δανείζονται, επιτρέπεται όμως η επιτόπια μελέτη και η μερική φωτοτύπηση υλικού. Σε περίπτωση που οι φοιτητές επιθυμούν υλικό που φυλάσσεται σε κάποια από τα παραρτήματα της Βιβλιοθήκης της Βουλής, μπορούν να απευθυνθούν στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν αρθρογραφία από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της Heal-Link εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης της Βουλής, ενώ τους επιτρέπεται και η επιτόπια πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της Βιβλιοθήκης. Εξυπηρέτηση και απάντηση ερωτημάτων μπορεί να γίνει και με αποστολή e- mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση reference@parliament.gr

Υπεύθυνες Επικοινωνίας:

Πηνελόπη Λεβαντάκη: τηλ. 2103707545

Ελένη Μουζουράκη: τηλ. 2103707212, e-mail: reference@parliament.gr

Βιβλιοθήκη Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Οι φοιτητές του ΕΑΠ μπορούν να προβούν σε χρήση των συλλογών, και των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό της (http://www.dsalib.gr/index.php?p=1&s=2) . Απαιτείται η επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας του ΕΑΠ, και η επικοινωνία με την Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ, πριν την προσέλευση τους. Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης δεν δανείζονται, επιτρέπεται όμως η επιτόπια μελέτη και η μερική φωτοτύπηση υλικού.

Υπεύθυνος επικοινωνίας και εξυπηρέτησης :
Μινάρδος Θανάσης Τηλ. 2103398125, e-mail: aminardos@dsa.gr

Βιβλιοθήκη Τράπεζας της Ελλάδος

Για να εξυπηρετηθείτε από τη Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος θα πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ, κατόπιν συνεννοήσεως με τη Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος, σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Η Βιβλιοθήκη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου εξυπηρετεί τους φοιτητές του ΕΑΠ δανείζοντας τους μέχρι 5 βιβλία για 20 ημέρες. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

Υπεύθυνη Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου:

Παπουλίδου Στέλλα, τηλ. 2105294276, e-mail: ill@aua.gr

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η Βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ., συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις”, δανείζοντας σε φοιτητές του ΕΑΠ μέχρι 4 βιβλία. Για τον δανεισμό από τις διάφορες τμηματικές βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου θα πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων, στο οποίο να αναφέρετε σε ποια τμηματική βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ. βρίσκονται τα βιβλία που επιθυμείτε να δανειστείτε. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ, εφόσον επικοινωνήσει με την εκάστοτε τμηματική βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ., σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

Επίσης, κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ των Βιβλιοθηκών, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας (Courier). Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ.

Υπεύθυνες Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης του Δ.Π.Θ.:

Μαρίνα Ραπανάκη, Βιβλιοθηκονόμος, τηλ.: 2531039808, e-mail: mrapan@admin.duth.gr
Μαριάνθη-Ειρήνη Χατζηγεωργίου, Βιβλιοθηκονόμος, τηλ. 25310 39549, e-mail: mchatzig@admin.duth.gr

Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων

Η Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων εξυπηρετεί τους φοιτητές του ΕΑΠ δανείζοντας τους μέχρι 2 βιβλία για 3 ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης μόνο σε περίπτωση που το δανεισμένο υλικό δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής βιβλίων απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας (Courier).

Υπεύθυνη Διαδανεισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αθηναίων:

Φωτεινή Πίτα, τηλ. 2108810884, e-mail: publibrath@yahoo.gr

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Βιβλιοθήκη του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις” δανείζοντας σε φοιτητές του ΕΑΠ μέχρι 3 βιβλία. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας (Courier). Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ.

Στοιχεία Επικοινωνίας με τη Βιβλιοθήκη του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος:

e-mail: library@ihu.edu.gr

τηλ. 2310807566

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Βιβλιοθήκη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις” δανείζοντας υλικό σε φοιτητές του ΕΑΠ. Για τον δανεισμό από τις διάφορες τμηματικές βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου θα πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων, στο οποίο να αναφέρετε σε ποια τμηματική βιβλιοθήκη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών βρίσκονται τα βιβλία που επιθυμείτε να δανειστείτε. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ, κατόπιν συνεννοήσεως με την εκάστοτε τμηματική βιβλιοθήκη, σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

Υπεύθυνη Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών:
Τσολάκου Αγγελική, τηλ. 2103688086, e-mail: atsolak@uoa.gr
Καρασούλου Χρυσάνθη τηλ.: 2103688024, email: skarasoul@uoa.gr

Οι βιβλιοθήκες-παραρτήματα που συμμετέχουν στο Διαδανεισμό Βιβλίων είναι οι εξής:

Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Έως 5 βιβλία για 20 ημέρες)
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Υγείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής (Έως 5 βιβλία για μια εβδομάδα με δυνατότητα μιας ανανέωσης κατόπιν συνεννοήσεως)
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής (Προπτυχιακοί φοιτητές/τριες: έως 5 βιβλία για 5 ημέρες με δυνατότητα μιας ανανέωσης για 5 ημέρες / Μεταπτυχιακοί, Μεταδιδάκτορες, Διοικητικό προσωπικό-ΕΤΕΠ: Έως 5 βιβλία για 10 ημέρες με δυνατότητα μιας ανανέωσης για 10 ημέρες / Μέλη ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-Ακαδ. υπότροφοι, Ομότιμοι-Επισκέπτες Καθηγητές: έως 7 βιβλία για 30 ημέρες με δυνατότητα δύο ανανεώσεων (για 15 ημέρες ανά ανανέωση).
Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής (Προπτυχιακοί φοιτητές/τριες: έως 3 βιβλία για 7 ημέρες με δυνατότητα μιας ανανέωσης για 7 ημέρες / Μεταπτυχιακοί, Μεταδιδάκτορες, Διοικητικό προσωπικό-ΕΤΕΠ: Έως 5 βιβλία για 15 ημέρες με δυνατότητα μιας ανανέωσης για 15 ημέρες / Μέλη ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-Ακαδ.υπότροφοι,Ομότιμοι-Επισκέπτες Καθηγητές: έως 7 βιβλία για 30 ημέρες με δυνατότητα μιας ανανέωσης για 15 ημέρες)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών (Έως 5 βιβλία για 1 μήνα, δεν υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης)
Βιβλιοθήκη Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Βιβλιοθήκη Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών: Δανεισμός για 10 ημέρες, δεν υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης) (Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης – Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης – Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: έως 4 βιβλία για 15 ημέρες.)
Βιβλιοθήκη Φοιτητικών Αναγνωστηρίων της Πανεπιστημιακής Λέσχης (Έως 3 βιβλία)
Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής (Έως 3 βιβλία, για 3 εργάσιμες ημέρες χωρίς δικαίωμα ανανέωσης)

http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/diadaneismos-biblion.html

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις” δανείζοντας μέχρι τρία (3) βιβλία σε φοιτητές του ΕΑΠ. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης ακολουθούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες Δανεισμού της Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

Επίσης, με ευθύνη των φοιτητών του ΕΑΠ, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων απευθείας στον τόπο διαμονής τους μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας (Courier). Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ.

Υπεύθυνες Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ:

Τζιμάνη Έφη τηλ.: 210 7721875

Καραχρήστου Εύη τηλ.: 210 7721250

Αναστασοπούλου Χριστίνα, τηλ. 2107722317, e-mail: libill@central.ntua.gr

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (πρώην ΤΕΙ Κρήτης)

Η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ Κρήτης) συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις” δανείζοντας σε φοιτητές του ΕΑΠ μέχρι 4 βιβλία για 20 ημέρες. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας (Courier). Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ.

Υπεύθυνες Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ Κρήτης):

Μαρία Αγγελάκη, τηλ. 2810379332, e-mail: mariagel@hmu.gr

Μαρία Βαργιακάκη, τηλ. 2810-379343, e-mail: variaka@hmu.gr

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)

Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής εξυπηρετεί τους φοιτητές του ΕΑΠ δανείζοντας τους υλικό της. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας με τη Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής:e-mail: library@iep.edu.gr

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Η Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου εξυπηρετεί τους φοιτητές του ΕΑΠ δανείζοντας τους μέχρι 5 βιβλία για 14 ημέρες με δυνατότητα μιας ανανέωσης. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας. Για την παραλαβή του δανεισμένου υλικού από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου οι φοιτητές του ΕΑΠ οφείλουν να επιδεικνύουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, ενώ ο Διαδανεισμός γίνεται σε κάρτα χρέωσης του ΕΑΠ. Υλικό που δεν δανείζεται ή που εντάσσεται στην κατηγορία του βραχυπρόθεσμου δανεισμού δεν δανείζεται στους φοιτητές του ΕΑΠ.

Επίσης, κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ των Βιβλιοθηκών, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας (Courier). Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ.

Υπεύθυνος Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου:

Νίκος Αναστασίου, τηλ. 26610-87339 fax : 26610 87371, e-mail: nick@ionio.gr

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εξυπηρετεί τους φοιτητές του ΕΑΠ δανείζοντας τους μέχρι 3 βιβλία για 7 ημέρες. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας (Courier). Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ.

Υπεύθυνη Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
Σαρέλη Μαρία, 2108203265, email: loan@aueb.gr

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Οι φοιτητές του ΕΑΠ προκειμένου να δανειστούν βιβλία μπορούν να παρουσιαστούν οι ίδιοι στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου χωρίς προηγούμενη διαδικασία, μαζί με την ακαδημαϊκή και την αστυνομική τους ταυτότητα και μια φωτογραφία ώστε να τους εκδοθεί κάρτα δανεισμού. Η διάρκεια του δανεισμού είναι για 1 εβδομάδα με δυνατότητα 2-3 ανανεώσεων ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του υλικού.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετέχοντας στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις” εξυπηρετεί και τους εξ αποστάσεως φοιτητές του ΕΑΠ αποστέλλοντας το υλικό στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ (και όχι απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών), η οποία με τη σειρά της το αποστέλλει στη διεύθυνση του ενδιαφερόμενου φοιτητή (εκτός και αν αυτός έχει τη δυνατότητα παραλαβής του υλικού από το χώρο της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ). Όλες οι χρεώσεις παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνουν αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ ενώ επιβάλλεται η χρήση ταχυμεταφορικών υπηρεσιών (Courier). Επίσης, στην περίπτωση αυτή, οι φοιτητές του ΕΑΠ θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων.

Παραρτήματα:
Μυτιλήνη: Καμάτσου Δέσποινα, τηλ. 2251036031, e-mail: dkama@aegean.gr
Χίος: Σπέντζα Ελένη, τηλ. 2271035037, e-mail: spentza@aegean.gr
Σύρος: Κοντού Παρασκευή, τηλ. 22810-97031, e-mail: kontou@aegean.gr
Σάμος: Γουβάλα Βασιλική, τηλ. 22730-82030, e-mail: vgou@aegean.gr
Ρόδος: Καλλιόπη Μπέη, τηλ. 22410-99032, e-mail: bei@aegean.gr

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Πανεπιστημιούπολη 1 (Πρώην ΤΕΙ Αθηνών)

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Αθηνών συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις” δανείζοντας σε φοιτητές του ΕΑΠ μέχρι 5 βιβλία για 10 ημέρες. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας. Οι φοιτητές του ΕΑΠ έχουν δικαίωμα ανανέωσης για 5 επιπλέον ημέρες εφόσον τα βιβλία δεν έχουν ζητηθεί από άλλον χρήστη και δεν είναι εκπρόθεσμα. Στην αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να τα επιστρέψουν άμεσα.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας (Courier). Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ.

Υπεύθυνη Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθηνών:

Φυντάνογλου Δέσποινα (τηλ: 210-5385133definda@uniwa.gr)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Πανεπιστημιούπολη 2 (Πρώην ΤΕΙ Πειραιά)

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Πειραιά συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις” δανείζοντας υλικό σε φοιτητές του ΕΑΠ. Η διάρκεια δανεισμού είναι 15 ημέρες, με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον υπάρχουν επαρκή αντίτυπα του δανεισμένου υλικού. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας (Courier). Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ.

Υπεύθυνη Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Πειραιά:
Αγγελική Μαλαφούρη, τηλ: 210-5381201 fax: 210-5690158 e-mail: lib@teipir.gr

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εξυπηρετεί τους φοιτητές του ΕΑΠ δανείζοντας τους μέχρι 3 βιβλία για 15 ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης για μια εβδομάδα. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας (Courier). Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του τεκμηρίου οι φοιτητές του ΕΑΠ αναλαμβάνουν την υποχρέωση της αντικατάστασής του.

Υπεύθυνοι Διαδανεισμού στα Παραρτήματα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:
Φλώρινα: Βαϊτσάκης Αθανάσιος , τηλ. 23850-55052,  e-mail: abaitsakis@uowm.gr
Κοζάνη: Δήμητρα Δημοπούλου, τηλ. 24610-68206, e-mail: ddimop@uowm.grdanismos@uowm.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εξυπηρετεί τους φοιτητές του ΕΑΠ δανείζοντάς τους μέχρι 5 βιβλία για 14 ημέρες με δυνατότητα 3 ανανεώσεων. Προκειμένου να δανειστείτε βιβλία πρέπει να αποκτήσετε κάρτα χρήστη της Βιβλιοθήκης για την έκδοση της οποίας είναι απαραίτητη η επίδειξη της ακαδημαϊκής σας και της αστυνομικής σας ταυτότητας καθώς και μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχοντας στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις” εξυπηρετεί και τους εξ αποστάσεως φοιτητές του ΕΑΠ αποστέλλοντας το υλικό στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ (και όχι απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών), η οποία με τη σειρά της το αποστέλλει στη διεύθυνση του ενδιαφερόμενου φοιτητή (εκτός και αν αυτός έχει τη δυνατότητα παραλαβής του υλικού από το χώρο της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ). Όλες οι χρεώσεις παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνουν αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ ενώ επιβάλλεται η χρήση ταχυμεταφορικών υπηρεσιών (Courier). Επίσης, στην περίπτωση αυτή, οι φοιτητές του ΕΑΠ θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων.

Υπεύθυνοι Διαδανεισμού στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Μαριωτάκης Δημήτριος και Κράβαρης Σάκης: τηλ. 24210 06328, fax: 24210-74851, e-mail: ill@lib.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βιβλιοθήκη «Γαιόπολις» (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας)

Προκειμένου να δανειστείτε υλικό από τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας. Επίσης, κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ των Βιβλιοθηκών, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας (Courier). Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ.

Υπεύθυνη Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Θεσσαλίας:

Γρηγορίου Παρασκευή, τηλ. 2410684472 e-mail: grigorioup@uth.gr
Σιώκη Καλλιόπη, τηλ. 2410 684469 e-mail: sioki@uth.gr

e-mail: ill@teilar.gr

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετέχοντας στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις”, εξυπηρετεί και τους φοιτητές του ΕΑΠ δανείζοντας τους υλικό. Κάθε φοιτητής του ΕΑΠ μπορεί να δανείζεται μέχρι 4 βιβλία για 20 ημέρες αν η παραλαβή γίνεται επιτοπίως και για 30 ημέρες αν το υλικό αποστέλλεται, με δυνατότητα μιας ανανέωσης. Οι φοιτητές του ΕΑΠ οφείλουν να σέβονται ιδιαίτερα την πολιτική της Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου και Ηρακλείου όσο αφορά υλικό σπάνιο ή σε λιγοστά αντίτυπα.
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης εξυπηρετεί και τους εξ αποστάσεως φοιτητές του ΕΑΠ αποστέλλοντας το υλικό στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ (και όχι απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών), η οποία με τη σειρά της το αποστέλλει στη διεύθυνση του ενδιαφερόμενου φοιτητή (εκτός και αν αυτός έχει τη δυνατότητα παραλαβής του υλικού από το χώρο της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ). Όλες οι χρεώσεις παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνουν αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ ενώ επιβάλλεται η χρήση ταχυμεταφορικών υπηρεσιών (Courier).
Οι φοιτητές του ΕΑΠ προκειμένου να εξυπηρετηθούν, θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων

Υπεύθυνες Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης:

Ρέθυμνο: Τρουλλινού Μαρία 2831077847 email: troullim@uoc.gr

Ηράκλειο: Προκοπάκη Ελευθερία 2810394792 email: prokopae@uoc.gr

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου εξυπηρετεί τους φοιτητές του ΕΑΠ δανείζοντας τους μέχρι 7 βιβλία για 21 ημέρες με δυνατότητα 2 ανανεώσεων. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας. Εάν κάποιος φοιτητής του ΕΑΠ επιθυμεί να αποκτήσει κάρτα δανεισμού στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς να προηγηθεί η προαναφερθείσα διαδικασία, τότε θα πρέπει να πληρώσει το ποσό των 10,00€ για έκδοση κάρτας δανεισμού και 17,00€ για ετήσια συνδρομή. Στην περίπτωση αυτή θα μπορεί να δανειστεί μέχρι 5 βιβλία για 15 μέρες (http://library.ucy.ac.cy/el/services/borrowing/lib-cards).

Υπεύθυνη Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου:

Διομήδη Έλενα, τηλ. 0035722892030, e-mail: elenad@ucy.ac.cy

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας εξυπηρετεί τους φοιτητές του ΕΑΠ δανείζοντας έως και 4 βιβλία από την Κυρία Συλλογή για 10 ημέρες, με δυνατότητα 2 ανανεώσεων ενώ δεν υπάρχει κράτηση από άλλον χρήστη. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.
Επίσης και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας θα μπορούν να δανείζονται από την Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ, (εφόσον έχει προηγηθεί σχετικό αίτημα στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος τους), έως και 3 βιβλία για 15 ημέρες με δυνατότητας μιας ανανέωσης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει κράτηση από άλλον φοιτητή.
Για αποστολή βιβλίων στον τόπο διαμονής, θα πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση μεταξύ των βιβλιοθηκών. Στην περίπτωση αυτή, η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Υπεύθυνη: κα Ελένη Σίγγου, τηλ. 00357 22 842 102 , e-mail: singou.e@unic.ac.cy

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις” δανείζοντας σε φοιτητές του ΕΑΠ μέχρι 3 βιβλία για 28 εργάσιμες, για τους φοιτητές/τριες που τους αποστέλλεται το υλικό, και για 2 εβδομάδες για όσους παραλαμβάνουν το υλικό από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης του Παν.Μακεδονίας. Ο συνολικός αριθμός βιβλίων που είναι χρεωμένος στο ΕΑΠ δεν μπορεί να ξεπερνά κάθε φορά τα 20 βιβλία. Υπάρχει η δυνατότητα μιας ανανέωσης, εφόσον το τμήμα Διαδανεισμού έχει ειδοποιηθεί 3 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας επιστροφής. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

Επίσης, η αποστολή των βιβλίων απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας (Courier), γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ των Βιβλιοθηκών . Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ.

Υπεύθυνη Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:

Γεωργία Γκογεράκη τηλ. 2310891746 e-mail: diadan@uom.gr

Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών εξυπηρετεί τους φοιτητές του ΕΑΠ ως εξωτερικούς χρήστες δανείζοντάς τους μέχρι 3 βιβλία για 7 ημέρες με δυνατότητα μιας ανανέωσης. Προκειμένου να δανειστείτε βιβλία πρέπει να αποκτήσετε κάρτα χρήστη της Βιβλιοθήκης για την έκδοση της οποίας είναι απαραίτητη η επίδειξη της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχοντας στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις” εξυπηρετεί και τους εξ αποστάσεως φοιτητές του ΕΑΠ αποστέλλοντας το υλικό απευθείας στον τόπο διαμονής τους μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας (Courier). Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, οι φοιτητές του ΕΑΠ θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων ενώ θα πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία μεταξύ των Βιβλιοθηκών.

Υπεύθυνη Τμήματος Αναγνωστηρίων & Δανεισμού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών:
Βασιλική Χαρμπίλα, τηλ. 2610969620 & 2610969621
Υπεύθυνη Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών:
Κωνσταντίνα Σύψα, τηλ. 2610969673

Πανεπιστήμιο Πατρών (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας - Πάτρα)

Η Βιβλιοθήκη του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα εξυπηρετεί τους φοιτητές του ΕΑΠ δανείζοντας τους μέχρι 3 βιβλία για 10 ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης για άλλες 5 ημέρες και μέχρι 3 φορές. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας (Courier). Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ.

Στοιχεία Επικοινωνίας με τη Βιβλιοθήκη του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα: τηλ:2610 962 821, e-mail επικοινωνίας: librarypat@upatras.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιά εξυπηρετεί τους φοιτητές του ΕΑΠ δανείζοντας στους μεν μεταπτυχιακούς μέχρι 5 βιβλία για 15 ημέρες στους δε προπτυχιακούς μέχρι 3 βιβλία για 7 ημέρες (δεν δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης). Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

Επίσης, κατόπιν επικοινωνίας των φοιτητών του ΕΑΠ με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιά για τη διαθεσιμότητα των βιβλίων, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής τους απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας (Courier), με τον όρο οι ίδιοι οι φοιτητές να ειδοποιούν την ταχυμεταφορική. Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ.

Υπεύθυνος Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιά:

Ηλίας Νεοφώτιστος, τηλ. 2104142021, e-mail: ilias@unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις” δανείζοντας σε φοιτητές του ΕΑΠ μέχρι 3 βιβλία για 15 ημέρες. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας (Courier). Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του τεκμηρίου οι φοιτητές του ΕΑΠ αναλαμβάνουν την αντικατάστασή του.

Παράρτημα Καλαμάτας (δανείζει μέχρι 3 βιβλία)
Υπεύθυνη διαδανεισμού: Γεωργία Κάτσου, e-mail: gkat@uop.gr ,  τηλ. 27210-65158

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις” δανείζοντας σε φοιτητές του ΕΑΠ μέχρι 2 βιβλία για 15 ημέρες χωρίς δικαίωμα ανανέωσης. Ο συνολικός αριθμός βιβλίων που είναι χρεωμένος στο ΕΑΠ δεν μπορεί να ξεπερνά κάθε φορά τα 5 βιβλία. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας. Οι φοιτητές του ΕΑΠ πρέπει να γνωρίζουν ότι η καθυστερημένη επιστροφή υλικού επιβαρύνεται με πρόστιμο 0,30€ (ανά βιβλίο) για κάθε μέρα καθυστέρησης, συμπεριλαμβανομένων του Σαββάτου και της Κυριακής. Επίσης, υλικό που δανείζεται για λίγες ημέρες (κατόπιν απαίτησης των καθηγητών του Παντείου Πανεπιστημίου) δεν διατίθεται για δανεισμό παρά μόνο για φωτοτύπηση.

Η Βιβλιοθήκη του Παντείου δεν αποστέλλει τα βιβλία απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών παρά μόνο στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ, η οποία με τη σειρά της τα αποστέλλει στη διεύθυνση του ενδιαφερόμενου φοιτητή (εκτός και αν αυτός έχει τη δυνατότητα παραλαβής του υλικού από το χώρο της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ). Όλες οι χρεώσεις παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνουν αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ ενώ επιβάλλεται η χρήση ταχυμεταφορικών υπηρεσιών (Courier).

Υπεύθυνη Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου:

Δήμητρα Λέγγα, τηλ. 210-9201401, fax: 210-9248774, e-mail: dlegga@panteion.gr και ill@lis.panteion.gr 

Πολυτεχνείο Κρήτης

Η Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης εξυπηρετεί τους φοιτητές του ΕΑΠ δανείζοντας τους μέχρι 5 βιβλία για 20 ημέρες με δυνατότητα 3 ανανεώσεων. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας (Courier). Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ.

 

Υπεύθυνες Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης:
Μπολιεράκη Μαρία, τηλ. 28210-37245, e-mail: mbolier@library.tuc.gr 
Λεβεντάκη Ελισάβετ, τηλ. 28210-37281.

Διεθνές Πανεπιστήμιο (πρώην ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)

Η Βιβλιοθήκη του Διεθνoύς Πανεπιστημίου εξυπηρετεί τους φοιτητές του ΕΑΠ ως εξωτερικούς χρήστες δανείζοντας τους μέχρι 5 βιβλία για 1 μήνα με δυνατότητα μιας ανανέωσης. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας με τη Βιβλιοθήκη του Διεθνoύς Πανεπιστημίου για Διαδανεισμό: τηλ. 2510-462289

Πανεπιστήμιο Πατρών (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας - Μεσολόγγι)

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας – Μεσολόγγι) συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις” δανείζοντας υλικό σε φοιτητές του ΕΑΠ. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ, κατόπιν συνεννοήσεως με τη Βιβλιοθήκη του Μεσολογγίου, σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Καστοριά-Κοζάνη-Φλώρινα)

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Καστοριά-Κοζάνη-Φλώρινα) συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις” δανείζοντας υλικό σε φοιτητές του ΕΑΠ. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ, κατόπιν συνεννοήσεως με την εκάστοτε τμηματική βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

Υπεύθυνη για το Γραφείο Διαδανεισμού : Κα Δήμητρα Δημοπούλου, τηλ. 2461040161-4 εσωτ.206, e-mail: ddimop@teiwm.gr

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, Άρτα-Ιωάννινα-Πρέβεζα)

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, Άρτα-Ιωάννινα-Πρέβεζα) συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις” δανείζοντας σε φοιτητές του ΕΑΠ μέχρι 3 βιβλία για 7 ημέρες. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας. Σε περίπτωση που το δανεισμένο υλικό ζητηθεί από σπουδαστή του ΤΕΙ Ηπείρου, τότε θα πρέπει να επιστραφεί άμεσα ακόμα και αν δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία επιστροφής του. Η δυνατότητα ανανέωσης θα εφαρμόζεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του τεκμηρίου οι φοιτητές του ΕΑΠ αναλαμβάνουν την υποχρέωση της αντικατάστασής του.

Υπεύθυνη Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου:

Θεοδωρίκα Ελένη, τηλ: 2682050572, φαξ: 2682050644,  etheodor@teiep.gr

Διεθνές Πανεπιστήμιο (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)

Η Βιβλιοθήκη του Διεθνούς Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις” δανείζοντας σε φοιτητές του ΕΑΠ μέχρι 3 βιβλία για 15 ημέρες με δυνατότητα 2 ανανεώσεων. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας (Courier). Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ.

Υπεύθυνη Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης:


Χαραλαμπίδου Γιάννα, τηλ: 2310013699 , e-mail: library@admin.teithe.gr.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο (πρώην ΤΕΙ Ιονίων νήσων)

Η Βιβλιοθήκη του Ιόνιου Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ Ιονίων νήσων) συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις” δανείζοντας υλικό σε φοιτητές του ΕΑΠ. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ, κατόπιν συνεννοήσεως με την εκάστοτε τμηματική βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

Διεθνές Πανεπιστήμιο (πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας)

Η Βιβλιοθήκη του Διεθνούς Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις” δανείζοντας σε φοιτητές του ΕΑΠ μέχρι 3 βιβλία για 15 ημέρες. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του δανεισμένου υλικού επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα.

Υπεύθυνες Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας:

Μάρθα Χριστοφορίδου-Ναούμ
Τηλ: 2321049182
e-mail: marthalib@teiser.gr

Σοφία Γρηγοριάδου,
Τηλ: 2321049177
e-mail: sofialib@teiser.gr

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου)

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου) εξυπηρετεί τους φοιτητές του ΕΑΠ δανείζοντας τους μέχρι 3 βιβλία για 2 εβδομάδες με δυνατότητα 1 ανανέωσης. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας (Courier). Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας με τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Πελοποννήσου για Διαδανεισμό:2721045195

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας-Λαμία)

Προκειμένου να δανειστείτε υλικό από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, κατόπιν γραπτής σας ενημέρωσης από τη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να μεταβείτε στη Βιβλιοθήκη της Λαμίας προσκομίζοντας αντίγραφο του αιτήματός σας και της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας ώστε να ανοίξετε κάρτα δανεισμού.

Το υλικό της συλλογής της Βιβλιοθήκης της Λαμίας διαχωρίζεται σε πολλαπλά και σε μονά αντίτυπα. Στα πολλαπλά αντίτυπα δίνεται η δυνατότητα δανεισμού 2 τίτλων για 4 μέρες, ενώ στα μονά ο δανεισμός των 2 αυτών τίτλων περιορίζεται στις 2 ημέρες. Οι φοιτητές του ΕΑΠ έχουν δικαίωμα ανανέωσης μόνο εφόσον δεν υπάρχει ζήτηση από άλλον δικαιούχο.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας (Courier). Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ.

e-mail επικοινωνίας: library@teiste.gr

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας- Χαλκίδα)

Η Βιβλιοθήκη του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Χαλκίδα συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις” δανείζοντας υλικό σε φοιτητές του ΕΑΠ. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ, κατόπιν συνεννοήσεως με την Βιβλιοθήκη της Χαλκίδας, σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο