Μενού Κλείσιμο

Παράρτημα Βιβλιοθήκης στην Αθήνα

Το Παράρτημα της Βιβλιοθήκης στην Αθήνα στεγάζεται στο ισόγειο ανακαινισμένου νεοκλασικού κτιρίου στο Κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Γραβιάς 4-6, 10678. 

 1. ΣΚΟΠΟΣ
Κύριος σκοπός του Παραρτήματος της Βιβλιοθήκης της Αθήνας είναι η υποστήριξη της εκπαίδευσης των φοιτητών, η ανάπτυξη της έρευνας και η δημιουργία ενεργών κοινοτήτων φοιτητών. Ειδικότερα, η λειτουργία του αποσκοπεί στο να διευκολύνει την πρόσβαση φοιτητών, καθηγητών αλλά και εξωτερικών χρηστών σε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, ενώ θα ενισχύσει τη γενικότερη εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργώντας ως σημείο συνάντησης και συνεργασίας, ανάπτυξης ερευνητικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

2. ΣΥΛΛΟΓΗ
Η συλλογή του Παραρτήματος της Βιβλιοθήκης στην Αθήνα περιλαμβάνει τις εκδόσεις του ΕΑΠ και βιβλία που συνδέονται με τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου. Επίσης, προσφέρεται πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικά περιοδικά, σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων καθώς επίσης και στις διπλωματικές εργασίες του ΕΑΠ .
Το υλικό του Παραρτήματος εμπλουτίζεται διαρκώς ώστε να περιλαμβάνει:
• Πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά).
• Περιοδικά
• Βιβλία που συνδέονται με τα γνωστικά αντικείμενα των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος.
• Βιβλία γενικού ενδιαφέροντος.
Η αναζήτηση του υλικού είναι δυνατή μέσα από τον Κύριο Κατάλογο. Τα βιβλία που εντάσσονται στη συλλογή του Παραρτήματος φέρουν την σημείωση “Παράρτημα Αθήνας” και μπορούν να τα δανειστούν μόνο οι επιτόπιοι χρήστες ανάλογα με την κατηγορία στην οποία αυτοί ανήκουν (π.χ. φοιτητές, καθηγητές, εξωτερικοί χρήστες) και σύμφωνα με τους Κανόνες Δανεισμού.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Υπηρεσίες Δανεισμού (Δανεισμός, Κρατήσεις, Ανανεώσεις).
2. Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες.
3. Μελέτη στους χώρους της Βιβλιοθήκης.
4. Υπηρεσίες υποστήριξης και εκπαίδευσης χρηστών.
5. Διοργάνωση εκδηλώσεων που σχετίζονται με την έρευνα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

4. ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Ο χώρος του Παραρτήματος περιλαμβάνει το σημείο εξυπηρέτησης των χρηστών, βιβλιοστάσιο ανοικτής πρόσβασης, αναγνωστήριο και τερματικά χρηστών για αναζήτηση και ανάκτηση υλικού. Επίσης δίνεται η δυνατότητα φωτοτύπησης και εκτύπωσης υλικού.

5. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00-16:00
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Κοινού στο τηλέφωνο 2109097242 και στο e-mail: lib-athens@eap.gr

Προσωπικό Παραρτήματος Βιβλιοθήκης στην Αθήνα:

Πετροπούλου Μαρία
τηλ. 
+302109097244
e-mail: 
mpetropoulou@eap.gr

Χαλιώτη Γερασιμούλα
τηλ. 
+302109097224
e-mail: gchalioti@eap.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο