Μενού Κλείσιμο

Ανοικτή Πρόσβαση

1. Τι είναι η ανοικτή πρόσβαση

Σύμφωνα με την Budapest Open Access Initiative, με τον όρο ‘ανοικτή πρόσβαση’ στην [ομότιμα αξιολογημένη ερευνητική παραγωγή], εννοούμε την ελεύθερη διάθεσή της στο διαδίκτυο, παρέχοντας τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη να διαβάζει, να μεταφορτώνει, να αντιγράφει, να διανέμει, να εκτυπώνει, να αναζητά ή να παρέχει υπερσύνδεση προς το πλήρες κείμενο άρθρων, να περιηγείται (crawl) στα άρθρα για λόγους ευρετηρίασης, να τα προωθεί ως δεδομένα σε τρίτο λογισμικό, ή να τα χρησιμοποιεί για κάθε νόμιμο σκοπό χωρίς κανένα οικονομικό, νομικό ή τεχνικό εμπόδιο πέρα από αυτά που απαιτούνται για την πρόσβαση στο ίδιο το διαδίκτυο. Ο μόνος περιορισμός στην αναπαραγωγή και διανομή, και ο μόνος ρόλος για τα πνευματικά δικαιώματα σε αυτό το πεδίο θα πρέπει να είναι η απόδοση στους συγγραφείς του ελέγχου της ακεραιότητας της δουλειάς τους και του δικαιώματός τους ορθά να αναγνωρίζονται και να αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως δημιουργοί του έργου.

2. Γιατί Ανοικτή Πρόσβαση

Τα πλεονεκτήματα από την υποστήριξη της Ανοικτής Πρόσβασης είναι ποικίλα:

  • Επιτυγχάνεται μεγαλύτερη προβολή και ταυτόχρονα διευρύνεται η επίδραση της έρευνας
  • Διευκόλυνση της πρόσβασης
  • Ευκαιρία για εκμετάλλευση της τεχνολογίας για εξόρυξη κειμένου (text mining)
  • Καλύτερη απόδοση της επένδυσης, από τη σκοπιά των χρηματοδοτών, αφού η έρευνα έχει μεγαλύτερη απήχηση.
  • Επιτάχυνση της διαδικασίας δημοσίευσης
  • Υλοποιεί την αποστολή της εκπαίδευσης για την προώθηση της γνώσης

3. Τύποι Ανοικτής Πρόσβασης

Οι τύποι Ανοικτής Πρόσβασης είναι δύο:

  • Η Πράσινη Ανοικτή Πρόσβαση, όπου ο συγγραφέας υποβάλει μία έκδοση του επιστημονικού του άρθρου του σε ένα ιδρυματικό αποθετήριο ή ιστότοπο. Η μορφή αυτή του άρθρο δεν συνιστά αυτή που θα δημοσιευτεί σε συνδρομητικό περιοδικό. Η Πράσινη Ανοικτή Πρόσβαση στην ουσία αποτελεί αυτό-αρχειοθέτηση της δημοσίευσης και δεν υπόκειται σε κάποιου είδους χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες για τους όρους των εκδοτών για την αυτό- αρχειοθέτηση, μπορείτε να δείτε στο SHERPA/ROMEO.
  • Η Χρυσή Ανοικτή Πρόσβαση, όπου ο συγγραφέας επιδιώκει την ελεύθερη πρόσβαση της δημοσίευσής του σε όλους, με δικαιώματα επανάχρησης, αφού αυτή πάρει την τελική της μορφή και δημοσιευτεί σε συνδρομητικό περιοδικό. Η παραχώρηση των δικαιωμάτων γίνεται έπειτα από πληρωμή. Στην πραγματικότητα το άρθρο δημοσιεύεται σε περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης ή σε υβριδικό (συνδρομητικό) περιοδικό και στη συνέχεια καλύπτονται τα έξοδα δημοσίευσης (APC). Τα έξοδα συνήθως καταβάλλονται από τον φορέα χρηματοδότησης της έρευνας ή από το ίδρυμα. Τέλος το άρθρο υπόκειται σε μια από τις άδειες Creative Commons.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ανοικτή Πρόσβαση και τις υφιστάμενες επιλογές για τους Έλληνες Ερευνητές δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Στη λίστα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες των συμφωνιών με τους εκδότες, πατώντας πάνω στην επωνυμία τους:

Συμφωνίες Εκδοτών Ανοικτής Πρόσβασης

MDPI

Λεπτομέρειες συμφωνίας:

Πρόγραμμα ανοικτής πρόσβασης (IOAP) του MDPI στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 550 Πανεπιστήμια ανάμεσα στα οποία και το ΕΑΠ. Σύμφωνα με αυτό δίδεται η δυνατότητα στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ να  επωφελούνται με έκπτωση 10% στο κόστος δημοσίευσης των άρθρων (APCs, article processing charges). Συμφωνία ενός έτους, 2023-2024.

Χρονική περίοδος:

2023-2024

Επιστημονικό πεδίο:

Διαθεματικό. Περιλαμβάνονται 233 τίτλοι των εξής θεματικών αντικειμένων:

Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα:

Το κόστος δημοσίευσης ενός άρθρου στα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης του MDPI βαρύνει τον συγγραφέα του άρθρου με μια έκπτωση 10% εφόσον δηλωθεί από τον συγγραφέα ως Affiliation το ΕΑΠ. Στη συνέχεια, εκδίδεται τιμολόγιο με τα στοιχεία του/των συγγραφέα/φέων.

Τύποι άρθρων:

Όλοι οι τύποι άρθρων

Επιλέξιμα περιοδικά:

Όλα τα περιοδικά (diverse, peer reviewed, open access journals) του MDPI τα οποία αφορούν σε 233 τίτλους περιοδικών με συνεχή επέκταση του χαρτοφυλακίου του εκδότη.

Χρήση άδειας:

CC-BY

Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος):

Δυνατότητα αυτόματης κατάθεσης των άρθρων στο Ιδρυματικό αποθετήριο του ΕΑΠ

Ο ΣΕΑΒ στηρίζει την Ανοικτή Πρόσβαση (στο εξής ΑΠ) σχεδόν από το ξεκίνημά της, υιοθετώντας πολιτικές και πρακτικές υποστήριξης τόσο του πράσινου όσο και του χρυσού δρόμου. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον χρυσό δρόμο, έχει υπογράψει αρκετές συμφωνίες με εκδότες, που προβλέπουν δημοσίευση εργασιών σε καθεστώς ΑΠ με μερική ή πλήρη κάλυψη του κόστους δημοσίευσης από τον ΣΕΑΒ και παράλληλα συμμετέχει σε πρωτοβουλίες και προγράμματα ΑΠ.

 

Στην παρούσα φάση όλες οι συμφωνίες με πρόβλεψη για δημοσίευση ΑΠ στηρίζουν τη δημοσίευση εργασιών μόνο σε επιστημονικά ηλεκτρονικά περιοδικά. Προκειμένου να «ενεργοποιηθεί» η πρόβλεψη για ΑΠ, θα πρέπει ο/η κύριος/α συγγραφέας (corresponding author) να ανήκει στην κοινότητα των μελών του ΣΕΑΒ (δηλαδή στα «ενεργά μέλη» ενός ιδρύματος, όπως ο φοιτητικός πληθυσμός, τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, κύριοι/ες ερευνητές/τριες κ.α.) και συστήνεται αυστηρά η υποβολή να γίνεται με τον ιδρυματικό λογαριασμό του/ης συγγραφέα/έως. Αναλυτική περιγραφή των δικαιωμάτων χρήσης των όρων ΑΠ των συμφωνιών από συγγραφείς που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες μπορείτε να βρείτε στο τέλος της σελίδας.

Επισημαίνεται ότι οι συμφωνίες διακρίνονται ανά εκδότη. Συνιστούμε να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους που προβλέπονται για κάθε εκδότη, καθώς οι συμφωνίες περιλαμβάνουν διαφορετικούς όρους δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ. Επιπλέον, μπορείτε να αναζητήσετε τον τίτλο του περιοδικού ή να επιλέξετε έναν από τους κύριους τύπους υποστήριξης, δηλαδή περιοδικά με πλήρη απαλλαγή ή με έκπτωση, μέσω του Ευρετηρίου Επιλέξιμων Περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο