Μενού Κλείσιμο

Ψηφιακή εργαλειοθήκη έργου PRESS

To Έργο P.R.E.S.S. (Provision of Refugee Education and Support Scheme, Πρωτοβουλία Παροχής Εκπαίδευσης και Υποστήριξης στους Πρόσφυγες) αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, προκειμένου να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές και ενταξιακές ανάγκες των προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα, προσωρινά ή με πρόθεση μετεγκατάστασης. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών Δράσεων του Έργου τροφοδοτήθηκε από την εθνογραφική διεπιστημονική έρευνα ανίχνευσης γλωσσικών, επικοινωνιακών και εκπαιδευτικών αναγκών και προσδοκιών των προσφύγων (ενήλικες, έφηβοι και παιδιά) που διενεργήθηκε από ερευνητές/ερευνήτριες και συνεργάτες/συνεργάτιδες του έργου και τροφοδότησε τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών Δράσεων με εστίαση στη γλωσσική εκπαίδευση, την ένταξη στην τυπική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια), την πληροφόρηση ατόμων με προσφυγικό υπόβαθρο καθώς και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Το Έργο P.R.E.S.S. είχε διάρκεια από τον Ιούνιο του 2016 έως και τον Δεκέμβριο του 2017 και χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από πόρους του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Απασχόλησε 75 συνεργάτες και συνεργάτιδες για 24 (εκπαιδευτικές) Δράσεις. Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου είναι ο καθ. Γιώργος Ανδρουλάκης και Συντονίστριες Έργου/Κύριες Ερευνήτριες οι Άννα Αποστολίδου, Ήβη Δασκαλάκη και Σοφία Τσιώλη.

Για τις ανάγκες διάχυσης των εκπαιδευτικών, επιστημονικών και υποστηρικτικών εργαλείων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου PRESS για την Εκπαίδευση και Υποστήριξη Προσφύγων, έχει δημιουργηθεί μια ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ η οποία φιλοξενεί υλικό ελεύθερης πρόσβασης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου.
Συγκεκριμένα, η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία:

  • Εκπαιδευτικό υλικό
  • Επιμορφωτικό υλικό
  • Εργαλεία Υποστήριξης
  • Online Προγράμματα για πρόσφυγες
  • Δημοσιεύσεις, μελέτες και αναφορές
  • Εκδηλώσεις

Προκειμένου να έχεε πρόσβαση, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο http://press-project.eap.gr/toolkit/

Μπορείτε να εγγραφείτε αυτόματα στην εργαλειοθήκη δημιουργώντας το δικό σας όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο πεδίο “CREATE NEW ACCOUNT”. Την πρώτη φορά που θα εισέλθετε, πιέστε στο “ENROL ME” και περιηγηθείτε στα περιεχόμενα της ψηφιακής εργαλειοθήκης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο