Μενού Κλείσιμο

Ηλεκτρονικά Περιοδικά

Τι είναι τα ηλεκτρονικά περιοδικά;

Τα Ηλεκτρονικά περιοδικά (Electronic Journals) είναι περιοδικά ηλεκτρονικής μορφής, τα οποία διατίθενται είτε δωρεάν στο διαδίκτυο (open access περιοδικά ή περιοδικά ελεύθερης πρόσβασης) είτε κατόπιν συνδρομής που έχει εξασφαλίσει η εκάστοτε Βιβλιοθήκη για τα μέλη της ακαδημαϊκής της κοινότητας. Για γενικές πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ, παρακαλούμε επισκεφθείτε το σύνδεσμο: Γενικός Οδηγός Ηλεκτρονικών Περιοδικών. Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά είναι εφικτή με τους κωδικούς (username & password) που έχουν λάβει τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ για τις ψηφιακές υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ έχει πρόσβαση σε:

 1. πάνω από 10.000 ηλεκτρονικά περιοδικά μέσω της δικτυακής πύλης Heal-Link, ως μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ). Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες πρόσβασης παρακαλούμε επισκεφθείτε το σύνδεσμο Οδηγός Αναζήτησης Ηλεκτρονικών Περιοδικών στη Heal-Link
 2. ηλεκτρονικά περιοδικά που έχει εξασφαλίσει το ΕΑΠ κατόπιν συνδρομής και που καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα των τεσσάρων (4) Σχολών του. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους τίτλους των περιοδικών αυτών, ενώ για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες πρόσβασης παρακαλούμε επισκεφθείτε το σύνδεσμο Οδηγός Αναζήτησης σε Ηλεκτρονικά Περιοδικά Συνδρομής της Βιβλιοθήκης.
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 1. Deutsch als Fremdsprache (2019 – ) :  Περιοδικό σχετικά με τη θεωρία και πρακτική της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας που παρουσιάζει τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας και πρακτικής εφαρμογής σε ορισμένους τομείς της γλωσσολογίας, της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, της φωνολογίας, της εκμάθησης, διδασκαλίας και μεθοδολογίας γλωσσών. 
 2. Fremdsprache Deutsch (1991 – ) :  Περιοδικό για την πρακτική της γερμανικής διδασκαλίας με τεύχη για επίκαιρα ζητήματα μεθοδολογίας και διδακτικής της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.  
 3. Fremdsprachen lehren und lernen (FLuL): δημοσιεύει άρθρα σχετικά με την έρευνα, την εκμάθηση και διδασκαλία ξένων γλωσσών.
 4. Informationen Deutsch als Fremdsprache (Info DaF) (2019- ):  Περιοδικό για τη διδασκαλία της γερμανικής ως ξένη γλώσσα. Καλύπτει διάφορα θέματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος όπως θέματα μετανάστευσης και παγκοσμιοποίησης. Δημοσιεύει άρθρα που καλύπτουν τρέχοντα και διεθνώς συναφή θέματα που ενδιαφέρουν τους μελετητές σε όλες τις ηπείρους καθώς και ειδικά τεύχη.
 5. Intercultural Pragmatics (2004- ) : προωθεί την εξέλιξη και κατανόηση της πραγματιστικής θεωρίας και διαπολιτισμικής επικοινωνίας, δημοσιεύοντας έρευνα που επικεντρώνεται σε γενικά θεωρητικά θέματα για περισσότερες από μία γλώσσες και κουλτούρες.
 6. Language Assessment Quarterly (2004- ): αφιερωμένο στην πρόοδο της έρευνας, της θεωρίας και της πρακτικής εφαρμογής στην πρώτη και δεύτερη γλώσσα καθώς και στην αξιολόγηση της ξένης γλώσσας για το σχολείο, το Πανεπιστήμιο και τους φοιτητές.
 7. New Left Review (1960- ): αναλύει την παγκόσμια πολιτική και οικονομία, τις κρατικές αρχές και τα κινήματα διαμαρτυρίας, τις σύγχρονες κοινωνικές θεωρίες, την ιστορία και τη φιλοσοφία, τον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία καθώς και τις ετερόδοξες τέχνες και αισθητική.
 8. Research on Leadership Education (Journal of) (2006- ): παρέχει ένα χώρο/forum όπου προβάλλονται ακαδημαϊκές γνώσεις αλλά και συζητήσεις σε διεθνές επίπεδο σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία και την εκμάθηση της Ηγεσίας (Leadership).
 9. Research Notes Online (2000- ): αναφέρεται σε θέματα σχετικά με την έρευνα, την σχεδίαση και τον έλεγχο εγκυρότητας των εξετάσεων του Cambridge English Language Assessment.
 10. Research Papers in Language Teaching and Learning (2010- ): δημοσιεύει έρευνα πάνω στους τομείς της Διδακτικής της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας και της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Ο στόχος του είναι να προωθήσει τη διάδοση της καλύτερης έρευνας που διεξάγεται από φοιτητές και απόφοιτους του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» και να διευκολύνει τη συζήτηση/συνεργασία μεταξύ των εν λόγω φοιτητών αλλά και του παραπάνω τμήματος σπουδών με επαγγελματίες και με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι δημοσιεύσεις είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 11. Tribuna Abierta de Estudios Hispano-Helenos (2019 – ): ετήσιο περιοδικό του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός” (ΙΣΠ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας. Συμμετέχουν με κείμενα διδάσκοντες του ΙΣΠ, απόφοιτοι και φοιτητές, ΣΕΠ άλλων ΠΠΣ του ΕΑΠ, καθηγητές του Ινστιτούτου Θερβάντες και άλλοι πανεπιστημιακοί, ισπανιστές και ιστορικοί. Μέρος της ύλης “καλύπτει” τις ακαδημαϊκές και πολιτιστικές δραστηριότητες του ΠΠΣ ΙΣΠ κατά τη διετία 2017-18. Οι δημοσιεύσεις είναι στην ελληνική και ισπανική γλώσσα.
  Tribuna Abierta de Estudios Hispano-Helenos Τχ. Ε´ Φθινόπωρο 2023
  Tribuna Abierta de Estudios Hispano-Helenos Τχ. ΣΤ Άνοιξη 2024
 12.  Ανοικτή Εκπαίδευση (2008- ): δημοσιεύει θεωρητικά κείμενα, πρωτότυπες έρευνες και επιστημονικά κείμενα στα αντικείμενα της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Επίσης δημοσιοποιεί κριτικές και παρουσιάσεις βιβλίων, μεταφράσεις κειμένων, παρουσιάσεις συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 1. American Economic Association (AEA): papers and proceedings (2018-  ): δημοσιεύεται μία φορά το χρόνο και περιέχει επιλεγμένα άρθρα και συζητήσεις για άρθρα που παρουσιάστηκαν στην ετήσια συνεδρίαση καθώς και αναφορές των παραγόντων του περιοδικού.
 2. Arts Management, Law & Society, (The Journal of) (1997 –  ): περιοδικό για τον τομέα των παραστατικών, οπτικών τεχνών, των τεχνών των μέσων ενημέρωσης και των πολιτιστικών θεμάτων γενικότερα.
 3. (AEA) American Economic Journal: Applied Economics (2009-  ): δημοσιεύει άρθρα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στα εφαρμοσμένα οικονομικά, εστιάζοντας στα εμπειρικά μικροοικονομικά θέματα.
 4. (AEA) American Economic Journal: Economic Policy (2009-  ): δημοσιεύει άρθρα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με κεντρικό αντικείμενο το ρόλο της οικονομικής πολιτικής στα οικονομικά αποτελέσματα.
 5. (AEA) American Economic Journal: Macroeconomics (2009-  ): εστιάζει σε μελέτες πάνω στις συνολικές διακυμάνσεις και στην ανάπτυξη και πώς αυτό το πλαίσιο επηρεάζεται από τη πολιτική. 
 6. (AEA) American Economic Journal: Microeconomics  (2009-  ): δημοσιεύει άρθρα που εστιάζουν στη μικροοικονομική θεωρία, στη βιομηχανική οργάνωση και στις μικροοικονομικές διαστάσεις του διεθνούς εμπορίου, της πολιτικής οικονομίας και των χρηματοοικονομικών.
 7. (AEA) American Economic Review (1999 –  ): περιοδικό οικονομικών γενικού ενδιαφέροντος.
 8. (AEA) American Economic Review: Insights (2019-  ): περιοδικό οικονομικών γενικού ενδιαφέροντος αφιερωμένο στη δημοσίευση εφημερίδων με σημαντικές πληροφορίες που μεταφέρονται συνοπτικά.
 9. (AEA) Journal of Economic Literature (JEL) (1999 –  ): πρωτοδημοσιεύτηκε το 1969 και στοχεύει στην ενημέρωση των οικονομολόγων σχετικά με τον τεράστιο όγκο βιβλιογραφίας που παράγεται στον κλάδο των οικονομικών.
 10. (AEA) Journal of Economic Perspectives (JEP) (1987-  ): προσπαθεί να καλύψει το χάσμα μεταξύ των ακαδημαϊκών περιοδικών οικονομικού περιεχομένου και το υλικό γενικού ενδιαφέροντος.
 11. The American Statistician (1997- ): περιλαμβάνει άρθρα που αφορούν τους τομείς της στατιστικής πρακτικής, της ιστορίας, της εκπαίδευσης, των γραφικών τεχνών, κριτικές βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού.
 12. California Management Review (Fall 2020 – ): ορίζει τη διαχείριση σε γενικές γραμμές, με ιδιαίτερη έμφαση στην εταιρική στρατηγική και την καινοτομία, τη διαχείριση της τεχνολογίας και τον κοινωνικό αντίκτυπο των επιχειρήσεων.
 13. Decision Analysis (2004- ): αφιερωμένο στη θεωρία, εφαρμογή και διδακτική της ανάλυσης για τη λήψη αποφάσεων.
 14. Diritto Pubblico (2015-2017): περιλαμβάνει μελέτες που αφορούν το δημόσιο δίκαιο και ειδικότερα το συνταγματικό δίκαιο, το διοικητικό δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Από το έτος 2018 και μετά, πρόσβαση στο συγκεκριμένο περιοδικό διατίθεται μόνο τοπικά και μπορείτε να ζητήσετε από τη Βιβλιοθήκη το άρθρο που σας ενδιαφέρει. Συνοπτική περιγραφή των περιεχομένων μπορείτε να δείτε εδώ.
 15. Diritto Pubblico comparato ed europeo (2015-2017 ): προωθεί τη γνώση και τη κυκλοφορία των μελετών δημοσίου συγκριτικού δικαίου. Το περιοδικό εστιάζει το ενδιαφέρον του σε αυτές τις διαδικασίες των σύγχρονων νομικών συστημάτων και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέτει άρθρα, γραμμένα στα ιταλικά ή Αγγλικά. Από το έτος 2018 και μετά, πρόσβαση στο συγκεκριμένο περιοδικό διατίθεται μόνο τοπικά και μπορείτε να ζητήσετε από τη Βιβλιοθήκη το άρθρο που σας ενδιαφέρει. Συνοπτική περιγραφή των περιεχομένων μπορείτε να δείτε εδώ.
 16. East-West Journal of Economics and Business (2002- ): ασχολείται με τις οικονομίες της Ανατολής και της Δύσης και προωθεί τη θεωρία, την έρευνα, και την πρακτική στην Οικονομική και την Επιχειρηματικότητα ενώ παρέχει ένα φόρουμ για ακαδημαϊκή συζήτηση σχετικά με ποικίλα θέματα όπως η οργανωτική και θεσμική αλλαγή, οι αλληλεπιδράσεις δημόσιου/ιδιωτικού τομέα, οι επιχειρηματικές στρατηγικές και η διεθνοποίηση, τα περιβαλλοντολογικά θέματα, τα προβλήματα ανάπτυξης, η επαρχιακή ανάπτυξη, οι ανισότητες και η ποιότητα ζωής.
 17. International Journal of Business Continuity and Risk Management (2016- ): ασχολείται με την επιχειρηματική λειτουργία και τη διαχείριση κινδύνων και εξετάζει θέματα όπως η οργανωτική ανθεκτικότητα μέσω της αξιολόγησης κινδύνου, ο προγραμματισμός για την αβεβαιότητα, η διαχείριση κρίσεων και καταστροφών, ο σχεδιασμός ανάκαμψης, και η δημόσια πολιτική σε σχέση με τις υποδομές και την ασφάλεια. Πρόσβαση από το έτος 2016.
 18. International Journal of Decision Science, risk and management (2015- ): Δημοσιεύει ερευνητικά άρθρα που έχουν μεγάλη επιρροή στον τομέα της διοίκησης και της λήψης αποφάσεων. Ενθαρρύνει την ανταλλαγή θεωρητικών και πρακτικών απόψεων και προάγει τις περιπτωσιολογικές μελέτες και τις πιο εξελιγμένες εφαρμογές οι οποίες καθορίζουν το σύγχρονο μάνατζμεντ αλλά και τις τάσεις σχετικά με τη λήψη αποφάσεων, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλους οργανισμούς και το δημόσιο τομέα.
 19. International Journal of Risk and Contingency Management (2018- ): δημοσιεύει διεπιστημονικές ερευνητικές εργασίες, κριτικές αλλά και περιπτωσιολογικές μελέτες που εξετάζουν το ρίσκο, την αβεβαιότητα και το απρόβλεπτο. Ενθαρρύνει την έρευνα πάνω στα ως άνω αντικείμενα, σε κλάδους όπως η υγειονομική περίθαλψη, η βιομηχανία, οι φυσικοί πόροι, η γεωργία, η εκπαίδευση, οι συγκοινωνίες, η τεχνολογία κ.α.

 20. International Journal of Tourism Policy (2007- ): αποτελεί τόπο συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων και ιδεών σε διεθνές επίπεδο, ώστε να διαμορφώσει την εικόνα της σημερινής τουριστικής βιομηχανίας.
 21. Organization Science (1998- ): δημοσιεύει πρωτοποριακές έρευνες για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις και ειδικότερα για θέματα στρατηγικής, θεωρίας οργάνωσης και management.
 22. Quaderni Costituzionali (2015-2017): ασχολείται με όλες τις πτυχές του συνταγματικού δικαίου παρουσιάζοντας επίκαιρα θέματα και γεγονότα της Ιταλίας και άλλων χωρών. Ειδικότερα, επικεντρώνεται στη συνταγματική νομολογία, στην οργάνωση και στις δραστηριότητες των Ευρωπαϊκών θεσμών και στη σύγκριση διαφορετικών νομικών συστημάτων.Οι δημοσιεύσεις είναι στην ιταλική γλώσσα. Από το έτος 2018 και μετά, πρόσβαση στο συγκεκριμένο περιοδικό διατίθεται μόνο τοπικά και μπορείτε να ζητήσετε από τη Βιβλιοθήκη το άρθρο που σας ενδιαφέρει. Συνοπτική περιγραφή των περιεχομένων μπορείτε να δείτε εδώ.
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 1. Annual Review of Astronomy and Astrophysics (2017- ): καλύπτει τις πιο σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της αστρονομίας και της αστροφυσικής: τον ήλιο, το ηλιακό σύστημα, τα αστέρια, τη μεσοαστρική ύλη, τους γαλαξίες, τους ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες, την κοσμολογία, τα όργανα και τις τεχνικές καθώς και την ιστορία της εξέλιξης νέων ερευνητικών πεδίων.
 2. Earthquakes and Structures (2010- ): επικεντρώνεται στις επιπτώσεις των σεισμών στις κατασκευές πολιτικής μηχανικής. Το περιοδικό θα χρησιμεύσει ως ένα ισχυρό αποθετήριο τεχνικών πληροφοριών ερευνητών στον παραδοσιακό, καθώς και σε αναδυόμενους υποεπιστημονικούς τομείς του ευρύτερου πεδίου της σεισμικής μηχανικής.
 3. Earthquake Spectra (1984-  ): είναι αφιερωμένο στην ανάπτυξη πρακτικών σεισμικής μηχανικής και στην ανάπτυξη κωδικών, κανονισμών, πρακτικών δημόσιας πολιτικής και εκθέσεων έρευνας σχετικά με τους σεισμούς.

 4. Journal of Structural Engineering: Ένα από τα παλαιότερα και πιο αξιοσέβαστα περιοδικά στον τομέα του, το οποίο προάγει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και την πιο πρόσφατη πρακτική στη δομική μηχανική. Οι συγγραφείς του συζητούν την τέχνη και την επιστήμη της δομικής μοντελοποίησης και σχεδίασης, αναπτύσσουν, εφαρμόζουν και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα καινοτόμων αναλυτικών, υπολογιστικών και πειραματικών τεχνικών προσομοίωσης. Επίσης, προτείνουν νέα δομικά συστήματα ενώ μελετούν τα πλεονεκτήματα των υπαρχόντων. Τέλος, προτείνουν πρωτοποριακές μεθόδους συντήρησης, αποκατάστασης και παρακολούθησης υφιστάμενων κατασκευών και διερευνούν τις ιδιότητες των υλικών μηχανικής που σχετίζονται με τη δομική συμπεριφορά.

 5. Quarterly of Applied Mathematics (1943- ): περιλαμβάνει πρωτότυπα δημοσιεύματα που αφορούν στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, τα οποία έχουν στενή σχέση με εφαρμογές.
 6. SIAM Journal on Applied Algebra & Geometry (2019- ): το περιοδικό δημοσιεύει ερευνητικά άρθρα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο αντικείμενο της Άλγεβρας, της Γεωμετρίας και της Τοπολογίας. Καλύπτονται πολλές περιοχές της επιστήμης των Μαθηματικών που βρίσκουν εφαρμογή σε τομείς όπως: η βιολογία, η θεωρία κωδικοποίησης, η θεωρία πολυπλοκότητας, τα γραφικά υπολογιστών, η μηχανική όραση, η θεωρία ελέγχου, η κρυπτογραφία, η επιστήμη δεδομένων, η θεωρία παιγνίων και τα οικονομικά, ο γεωμετρικός σχεδιασμός, η μηχανική μάθηση, η βελτιστοποίηση, η κβαντική υπολογιστική, η ρομποτική, η θεωρίας κοινωνικής επιλογής και η στατιστική.
 7. SIAM Journal on Applied Mathematics (1997- ): δημοσιεύει ερευνητικά άρθρα που αφορούν επιστημονικά προβλήματα χρησιμοποιώντας μεθόδους μαθηματικού ενδιαφέροντος. Επίσης, καλύπτει ανάλογες θεματικές ενότητες όπως οι φυσικές επιστήμες, η μηχανική, οι οικονομικές & κοινωνικές επιστήμες.
 8. SIAM Journal on Applied Dynamical Systems (2002- ): δημοσιεύει άρθρα σχετικά με τη μαθηματική ανάλυση, τη διαμόρφωση των δυναμικών συστημάτων και την εφαρμογή τους στην εφαρμοσμένη μηχανική και τις Κοινωνικές Επιστήμες.
 9. SIAM Journal on Computing (1997- ): περιλαμβάνει ερευνητικά άρθρα σχετικά με επίσημες μαθηματικές πτυχές της πληροφορικής και με τον μη αριθμητικό λογισμό.
 10. SIAM Journal on Control and Optimization (1997- ): περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με τις μαθηματικές εφαρμογές της θεωρίας ελέγχου και της βελτιστοποίησης και με θεμελιώδη ζητήματα επάνω στην ανάλυση μεταβλητών και τη γεωμετρία.
 11. SIAM Journal on Discrete Mathematics (1997- ): δημοσιεύει άρθρα σχετικά με αμιγώς εφαρμοσμένα μαθηματικά, με τη θεωρία γραφικών παραστάσεων, τη διακριτή βελτιστοποίηση, τη θεωρητική πληροφορική, και τη θεωρία κωδικοποίησης και επικοινωνίας.
 12. SIAM Journal on Financial Mathematics (2010- ): δημοσιεύει άρθρα που εισάγουν νέες μεθόδους και αλγορίθμους που αντιπροσωπεύουν σημαντικές βελτιώσεις στην υπάρχουσα κατάσταση των σύγχρονων αριθμητικών εφαρμογών των εφαρμοσμένων οικονομικών μαθηματικών.
 13. SIAM Journal on Imaging Sciences (2008- ): καλύπτει όλους τους τομείς της επιστήμης της απεικόνισης: το σχηματισμό εικόνας, την επεξεργασία εικόνας, την ανάλυση εικόνας, την ερμηνεία και την κατανόηση της εικόνας, την ηλεκτρονική γραφιστική και την ηλεκτρονική απεικόνιση, κ.λ.π.
 14. SIAM Journal on Mathematical Analysis (1997- ): περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με μερικές διαφορικές εξισώσεις, λογισμό μεταβλητών, λειτουργική ανάλυση, προσεγγιστική θεωρία, αρμονική ή κυματική ανάλυση, δυναμικά συστήματα.
 15. SIAM Journal on Mathematics of Data Science (SIMODS):δημοσιεύει υλικό που προωθεί μαθηματικές, στατιστικές και υπολογιστικές μεθόδους στο πλαίσιο της επιστήμης των δεδομένων και της πληροφορίας.
 16. SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications (1997- ): δημοσιεύει άρθρα σχετικά με την ανάλυση μήτρων και με την αριθμητική γραμμική άλγεβρα.
 17. SIAM Multiscale Modeling and Simulation (2003- ): εστιάζει στη θεμελιώδη διαμόρφωση και στις υπολογιστικές αρχές που υπογραμμίζουν διάφορες μεθόδους διασύνδεσης μεταξύ των μαθηματικών, της χημείας, της φυσικής, της εφαρμοσμένης μηχανικής, της πληροφορικής, της περιβαλλοντικής επιστήμης, κ.ά.
 18. SIAM Journal on Numerical Analysis (1997- ): περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με την ανάπτυξη και την ανάλυση αριθμητικών μεθόδων, καθώς και με τη σύγκλιση των αλγορίθμων, της ακρίβειάς τους, της σταθερότητάς τους, και της υπολογιστικής πολυπλοκότητάς τους.
 19. SIAM Journal on Optimization (1997- ): περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με τη θεωρία και την πράξη της βελτιστοποίησης.
 20. SIAM Theory of Probability and its Applications (1997- ): αποτελεί μετάφραση του ρωσικού περιοδικού Teoriya Veroyatnostei i EE Primeneniya, το οποίο περιέχει άρθρα σχετικά με τη θεωρία και την εφαρμογή πιθανοτήτων, της στατιστικής, και των στοχαστικών διαδικασιών.
 21. SIAM Review (1997- ): δημοσιεύει άρθρα ευρέως ενδιαφέροντος, σχετικά με προβλήματα, λύσεις, τεχνικές, εργαλεία, μαθηματικές φόρμουλες και ερωτήσεις που αφορούν στα μαθηματικά.
 22. Steel and Composite Structures (2001-  ): αναφέρει τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα σχετικά με τις χαλύβδινες κατασκευές και τις κατασκευές από χάλυβα-σκυρόδεμα, καθώς και από δομές FRP, από τη διεθνή κοινότητα χάλυβα.
 23. Structural Engineering & Mechanics (1993-  ): στοχεύει στην παροχή ενός μεγάλου καναλιού δημοσίευσης για τη δομική μηχανική.
 24. SIAM Journal on Scientific Computing (1997- ): ασχολείται με αριθμητικές μεθόδους και τεχνικές για επιστημονικούς υπολογισμούς. Περιέχει τεύχη σχετικά με λύσεις σε διάφορα επιστημονικά προβλήματα ή προβλήματα μηχανικής. Επίσης, παρουσιάζει αποτελέσματα που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων τεχνικών.
 25. SIAM Journal on Uncertainty Quantification (2013- ): δημοσιεύει ερευνητικά άρθρα πάνω στην Εκτίμηση Αβεβαιότητας, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο μαθηματικό, στατιστικό, αλγοριθμικό ενδιαφέρον και περιλαμβάνουν τις εξελίξεις στους τομείς εφαρμογής της.
 26. Theoretical & Computational Acoustics (Journal of) (2001- ): παρέχει ένα χώρο συζητήσεων για τη διάδοση των πιο πρόσφατων δεδομένων στον τομέα της Υπολογιστικής Ακουστικής. Συμπεριλαμβάνει τα εξής θέματα: ακουστική ωκεανών, ακουστική σεισμικών εφαρμογών, αεροακουστική, υπολογιστικές μέθοδοι, υπερυπολογιστές.

 27. Επιστημονικό Δελτίο Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας (2018- ): περιλαμβάνει επιλεγμένες ΜΔΕ από τις εκατοντάδες που εκπονούνται κάθε ακαδημαϊκό έτος στα ΜΠΣ της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ, όπου σε πολλές περιπτώσεις, επιλεγμένα αποτελέσματα των εργασιών αυτών εμφανίζονται στη συνέχεια σε Πρακτικά Συνεδρίων και σε Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές. Όλες οι εργασίες βρίσκονται στο ψηφιακό αποθετήριο του Ιδρύματος https://apothesis.eap.gr/
Μετάβαση στο περιεχόμενο