Μενού Κλείσιμο

Δανεισμός Διπλωματικών Εργασιών

Όλα τα ενεργά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ (φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μέλη ΔΕΠ/ΣΕΠ) έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο όλων των Διπλωματικών Εργασιών (Δ.Ε.) ανεξαρτήτως του Προγράμματος Σπουδών τους, κάνοντας χρήση των κωδικών τους για πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΕΑΠ. Οι εξωτερικοί χρήστες δεν έχουν δικαίωμα δανεισμού των διπλωματικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί μέχρι και το 2017 παρά μόνο επιτόπιας μελέτης τους στο χώρο της Βιβλιοθήκης και μερικής εκτύπωσης (έως 10 σελίδες από την κάθε διπλωματική εργασία). Για τις Δ.Ε. που έχουν εκπονηθεί από το 2018 και μετά, η πρόσβαση είναι ανοικτή για όλους τους χρήστες μέσω του Αποθετηρίου βάσει αποφάσεων που ελήφθησαν στις υπ. αριθ. 365/11-12-2017 και 366/20-12-2017 Συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ.

Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις Δ.Ε. θα πρέπει:

  1. Να εντοπίσετε την εργασία που σας ενδιαφέρει κάνοντας αναζήτηση στο Αποθετήριο του ΕΑΠ (apothesis.eap.gr). Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με τον τίτλο είτε με το όνομα του συγγραφέα. Έχοντας πλέον κάνει την αναζήτηση, επιλέγετε από τα αποτελέσματα την εργασία που σας ενδιαφέρει προκειμένου να οδηγηθείτε στο πλήρες κείμενό της. Για τη λήψη του αρχείου, μορφής pdf, απαιτείται η χρήση των κωδικών που σας έχουν δοθεί για πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες εκπαίδευσης του ΕΑΠ.
  2. H αναζήτηση μιας εργασίας που έχει εκπονηθεί μέχρι και το 2014 μπορεί να γίνει και μέσα από τον Κύριο Κατάλογο της Βιβλιοθήκης είτε με τον τίτλο είτε με το όνομα του συγγραφέα. Εφόσον εντοπίσετε την εργασία που σας ενδιαφέρει, θα πρέπει να “πατήσετε” τον σύνδεσμο που εμφανίζεται στην εγγραφή της εργασίας και ο οποίος σας μεταφέρει στο Αποθετήριο, όπου μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της εργασίας με τη χρήση των προσωπικών σας κωδικών.
  3. Για τις περιπτώσεις των εργασιών που δεν εμφανίζεται το αρχείο τους εξαιτίας του μεγάλου όγκου τους, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ αναλαμβάνει να αποστείλει στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά την εργασία που επιθυμεί εφόσον αυτός συμπληρώσει και υποβάλει το αντίστοιχο Αίτημα Δανεισμού Διπλωματικών Εργασιών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας του χρήστη. Η αποστολή των εργασιών γίνεται με e-mail το οποίο αποστέλλει η Βιβλιοθήκη στο χρήστη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποστολή αρχείου Δ.Ε. είναι για προσωπική χρήση και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διανομή του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο