Μενού Κλείσιμο

Διαδανεισμός Άρθρων

Η Βιβλιοθήκη προσφέρει στους χρήστες της τη δυνατότητα παραγγελίας άρθρων που δεν διαθέτει η ίδια, αλλά που προσφέρονται από άλλες Βιβλιοθήκες μέσω του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ (μέλη ΔΕΠ, ΣΕΠ, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό) καθώς και οι εξωτερικοί χρήστες.

Εφόσον οι χρήστες βεβαιωθούν ότι το άρθρο που αναζητούν δεν υπάρχει:

  1.  Στη συλλογή της Βιβλιοθήκης (αναζήτηση στον Κύριο Κατάλογο της Βιβλιοθήκης),
  2. Στα Ηλεκτρονικά Περιοδικά που προσφέρονται από την κοινοπραξία της Heal-Link και
  3. Στα Ηλεκτρονικά Περιοδικά που διαθέτει η Βιβλιοθήκη

θα πρέπει να αναζητήσουν το περιοδικό που τους ενδιαφέρει στον Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών του ΕΚΤ, να εντοπίσουν τις βιβλιοθήκες εκείνες που το διαθέτουν και να υποβάλλουν στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Αίτημα Διαδανεισμού Άρθρων.

Η παραλαβή και η πληρωμή των άρθρων (υπό μορφή φωτοτυπίας) γίνεται στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ από τον ίδιο τον χρήστη, κατόπιν τηλεφωνικής ή γραπτής του ενημέρωσης από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Στην περίπτωση των εξ αποστάσεως χρηστών, τα άρθρα μπορούν να αποσταλούν με mail, courier ή φάξ και η πληρωμή να γίνει μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Το κόστος ορίζεται ανάλογα με τον τρόπο αποστολής του άρθρου (courier, mail ή fax) και τον αριθμό των σελίδων του σύμφωνα με τις κάτωθι χρεώσεις που έχουν οριστεί από το ΕΚΤ:

Μετάβαση στο περιεχόμενο