Μενού Κλείσιμο

Επιτροπή Βιβλιοθήκης

Πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης

Καθηγήτρια Σ.Θ.Ε.Τ. κ. Μ. Χατζηνικολάου hadjinicolaou@eap.gr 2610367564

 

Τακτικά μέλη: 

Καθηγητής Σ.Κ.Ε. κ. Χ. Ανθόπουλος anth@eap.gr 2610367443

Αναπλ. Κοσμήτορας Σ.Θ.Ε.Τ., Καθηγητής κ. Κυριάκος Μπουρίκας  bourikas@eap.gr 2610367527

Αναπλ. Καθηγήτρια Σ.Α.Ε. κ. Μαρία Κατσαντώνη mkatsantoni@eap.gr 2610367881

Επίκουρη Καθηγήτρια Σ.Ε.Τ. κ. Σοφία Σωτηροπούλου sophiaso@eap.gr

 

Αναπληρωματικά μέλη: 

Αναπλ. Καθηγήτρια Σ.Κ.Ε. κ. Χ. Διακάκη cdiakaki@eap.gr 2610367449

Αναπλ. Καθηγητής Σ.Θ.Ε.Τ. κ. Γεώργιος Μπαλωμένος balomenos@eap.gr 2610367518

Αναπλ. Καθηγητής Σ.Α.Ε. κ. Δημήτριος Φιλιππής filippis@eap.gr 2610367689

Επίκουρη Καθηγήτρια Σ.Ε.Τ. κ. Ηρώ Λάσκαρη laskari@eap.gr 2610367577

Μετάβαση στο περιεχόμενο