Μενού Κλείσιμο

Κλαδικές Μελέτες

Η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ διαθέτει Κλαδικές Μελέτες που έχουν εκπονηθεί από τις εταιρίες ICAP και STOCHASIS, στις οποίες παρουσιάζονται, αναλύονται και αξιολογούνται οι εξελίξεις σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς κλάδους σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι μελέτες διατίθενται:

  1. σε έντυπη μορφή που μπορούν να δανειστούν μόνο στο διοικητικό προσωπικό και στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δανεισμού έντυπου υλικού (βλέπε Δανεισμός Έντυπων Βιβλίων).
  2. σε ψηφιοποιημένη μορφή μέσω του Αποθετηρίου του ΕΑΠ. Η πρόσβαση είναι εφικτή με τη χρήση κωδικών που έχουν λάβει τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ για τις ψηφιακές υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Για να δείτε τις ψηφιοποιημένες μελέτες επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

  1. Κλαδικές μελέτες Stochasis
  2. Κλαδικές μελέτες ICAP

Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση του υλικού αυτού διέπεται από τον κανονισμό του ΕΑΠ και τον κανονισμό της Βιβλιοθήκης και σας παρέχεται μόνο για προσωπική χρήση. Σας επισημαίνουμε ότι ισχύουν όλες οι διατάξεις του Ν. 2121/93 περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο