Μενού Κλείσιμο

Προσωπικό

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Βιβλιοθήκης:
Θανοπούλου Μάρα
τηλ. 2610367826
e-mail: thanopou@eap.gr

Προσωπικό Βιβλιοθήκης

Αθανασοπούλου Ακριβή
τηλ. 2610367831
e-mail: athanasopoulou@eap.gr

Αλεξοπούλου Νικολίτσα
τηλ. 2610367828
e-mail: nalexop@eap.gr

Κοτσώνη Στέλλα
τηλ. 2610367819
e-mail: skotsoni@eap.gr

Κωστοπούλου Σπυριδούλα
τηλ. 2610367827
e-mail: skostopoul@eap.gr

Μπερδέση Μαρία
τηλ. 2610367824
e-mail: mberdesi@eap.gr

Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας
τηλ. 2610367821
e-mail: lpapachristopoulos@eap.gr

Σεφερλή Ιωάννα
τηλ. 2610367818
e-mail: seferli@eap.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο