Μενού Κλείσιμο

Θεματικές Πύλες

Στο πλαίσιο υποστήριξης της ανοικτής και εξ-αποστάσεως εκπαίδευσης, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ παρέχει πρόσβαση σε Θεματικές Πύλες. Πρόκειται για θεματικά επιλεγμένες αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά, βάσεις δεδομένων, βιβλιογραφικές αναφορές, blogs, δραστηριότητες επιστημονικών κοινοτήτων, συνδέσμους συναφούς περιεχομένου κ.ά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο