Ηλεκτρονικά Βιβλία

Τι είναι το «Ηλεκτρονικό Βιβλίο»:

Ηλεκτρονικό Βιβλίο (ή ψηφιακό βιβλίο, ή e-book) είναι ένα βιβλίο σε ψηφιακή μορφή που εκδίδεται με σκοπό την ανάγνωσή του σε ηλεκτρονικό αναγνώστη, σε υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή όπως tablets και κινητά τηλέφωνα, συνήθως σε μορφή ePUB, Portable Document Format (pdf) και Mobipocket.

Η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ διαθέτει:

         - 688 τίτλους Ηλεκτρονικών Βιβλίων, που έχει αγοράσει το ΕΑΠ. Οι τίτλοι αυτοί, που είναι κατηγοριοποιημένοι ανά θεματική κατηγορία, μπορούν να αναζητηθούν και από τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC) κάνοντας αναζήτηση με λέξη κλειδί "electronic book".

        - 3.451 τίτλους Ηλεκτρονικών Βιβλίων, που προσφέρονται δωρεάν από την εταιρεία EBSCO Information Services.

Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση στα Ηλεκτρονικά Βιβλία είναι εφικτή με τους κωδικούς (username & password) που έχουν λάβει τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ για τις ψηφιακές υπηρεσίες εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε  τον Γενικό Οδηγό Πρόσβασης στα Ηλεκτρονικά Βιβλία.

Εκτύπωση και Αντιγραφή
Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία προστατεύονται από διεθνείς νόμους copyright. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού εκτυπώσεων και παράβασης του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων ενημερώνεται τόσο ο χρήστης όσο και η Βιβλιοθήκη, ενώ ακολουθούν σοβαρές κυρώσεις.

Τέλος, υπάρχει διαθέσιμο και το Ηλεκτρονικό Υλικό Ελεύθερης Πρόσβασης.

ut.png