Ηλεκτρονικά Βιβλία

Η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου προσφέρει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των εξής ηλεκτρονικών βιβλίων.

Εδώ μπορείτε να δείτε το σύνολο 3.500 περίπου τίτλων ηλεκτρονικών βιβλίων οι οποίοι προσφέρονται δωρεάν από την EBSCO.

Εδώ μπορείτε να δείτε ηλεκτρονικό υλικό ελεύθερης πρόσβασης.

Εκτύπωση και Αντιγραφή

Τα ηλεκτρονικά βιβλία τα οποία έχει αγοράσει το ΕΑΠ, προστατεύονται από διεθνείς νόμους copyright. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού εκτυπώσεων και παράβασης του νόμου περί δικαιωμάτων copyright ενημερώνεται τόσο ο χρήστης όσο και η Βιβλιοθήκη, ενώ ακολουθούν σοβαρές κυρώσεις.

Κατάλογος Βιβλιοθήκης (OPAC)

Οι τίτλοι των ηλεκτρονικών βιβλίων τα οποία έχει αγοράσει το ΕΑΠ, μπορούν να αναζητηθούν από τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC) αρκεί να κάνετε αναζήτηση με λέξη κλειδί “electronic book”.

Για οδηγίες χρήσης των ηλεκτρονικών βιβλίων πατήστε εδώ και ακολουθήστε τις οδηγίες.