Ελεύθερο υλικό για τον COVID - 19

Η Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΑΠ συγκέντρωσε για εσάς έγκριτες και αξιόπιστες πηγές που αφορούν στην πανδημία του κορωνοϊού και στον COVID-19, δεδομένου ότι πολλοί εκδότες έχουν ανοίξει την πρόσβαση σε σχετικό υλικό. Αναλυτικότερα, στον παρακάτω πινάκα μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένες χρήσιμες και αξιόπιστες πηγές.

#Μένουμε σπίτι αλλά παρά-μένουμε δημιουργικοί!

1 American Association for the Advancement of Science
2 International Society for Infectious
Diseases
3 ACS Publications
4 American College of Physicians
5 American Psychiatric Association (APA)
6 American Psychological Association
7 American Society for Microbiology (ASM)
8 American Society of Clinical Oncology (ASCO)
9 Annals of Internal Medicine
10 Annual Reviews
11 BioOne Complete
12 BioWorld
13 British Medical Journal
14 British Society of Gastroenterology
15 CAB International
16 Cambridge University Press
17 Cell Press
18 Centre for Mathematical Modelling of Infectious Diseases
19 Clarivate
20 Cochrane Library
21 Cold Spring Harbor Laboratory
22 Copyright Clearance Center
23 COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19)
24 Dimensions
25 Duke University Press
26 Elsevier (Science Direct) και Elsevier (Healthcare Hub)
27 EMBO Press
28 Emerald Publishing
29 European Respiratory Society
30 F1000 Research
31 Free and Discounted Ed Tech Tools for Online Learning During the Coronavirus Pandemic
32 Free Resources for Schools During COVID-19 Outbreak
33 Frontiers
34 Future Science
35 Gale
36 Harvard Health Publishing
37 Healthcare Infection Society (HIS)
38 Hindawi
39 JMIR Publications
40 Journal of American Medical Association
41 JoVE
42 J-Stor
43 Kahoot!
44 Karger
45 Mary Ann Liebert, Inc., publishers
46 MDPI
47 Microbiology Australia
48 Microbiology Society
49 National Center for Biotechnology Information
50 Outbreak Science Rapid PREreview
51 Oxford University Press
52 PLOS
53 Proceedings of the National Academy of Sciences of America (PNAS)
54 Project MUSE
55 protocols.io
56 RCSB Protein Data Bank
57 Royal Society of Chemistry
58 SAGE Publishing
59 SCHOLASTIC
60 ScienceOpen
61 Sciendo
62 Springer Nature
63 SSRN
64 Taylor & Francis
65 The Lancet
66 The New England Journal of Medicine
67 The Royal College of Pathologists
68 The Royal Society
69 Thomson Reuters
70 Wiley OnLine Library
71 Wolters Kluwer
72 World Health Organization
73 ΕΕΛΛΑΚ - Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών
74 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης