Μενού Κλείσιμο

Energy Prices and Taxes quarterly

Energy Prices and Taxes quarterly: Περιλαμβάνει μια σημαντική διεθνή συλλογή τιμών ενέργειας για τις χώρες του ΟΟΣΑ. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει ετήσιες και τριμηνιαίες τιμές βιομηχανίας και καταναλωτών, καθώς και ετήσιες, τριμηνιαίες και μηνιαίες τιμές άμεσης παράδοσης αργού πετρελαίου, τιμές άμεσης παράδοσης προϊόντων πετρελαίου και κόστος εισαγωγής ανά ροή ακατέργαστου πετρελαίου. Οι τιμές τελικού χρήστη καλύπτουν τα κύρια προϊόντα πετρελαίου, φυσικού αερίου, άνθρακα και ηλεκτρικής ενέργειας. Περιλαμβάνονται επίσης πλήρεις σημειώσεις για τις πηγές και τις μεθόδους, καθώς και περιγραφή των μηχανισμών τιμολόγησης σε κάθε χώρα. Η διαθεσιμότητα της χρονικής σειράς ποικίλλει ανάλογα με κάθε σειρά δεδομένων – τα αρχεία excel αναφέρουν τη διαθεσιμότητα των τιμών τελικού χρήστη ανά χώρα και ανά προϊόν.

Μετάβαση στο περιεχόμενο