Μενού Κλείσιμο

CO2 Emissions from Fuel Combustion

CO2 Emissions from Fuel Combustion: Περιέχει τις ετήσιες εκπομπές CO2 από την καύση καυσίμων και συναφείς δείκτες για περισσότερες από 140 χώρες, συμπεριλαμβανομένων συγκεντρωτικών στοιχείων ανά περιοχή. Οι εκπομπές υπολογίστηκαν με βάση τις ενεργειακές βάσεις δεδομένων της IEA και τις προεπιλεγμένες μεθόδους και τους συντελεστές εκπομπών που δόθηκαν στις οδηγίες 2006 για τις Εθνικές Απογραφές Αερίων Θερμοκηπίου του 2006. Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει ετήσια στοιχεία για 186 χώρες/περιοχές, γενικά από το 1960 (ΟΟΣΑ) και από το 1971 (εκτός ΟΟΣΑ), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επίπεδο χώρας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο