Μενού Κλείσιμο

Projections: Energy Policies of IEA countries (IEA)

Projections: Energy Policies of IEA countries (IEA): Περιλαμβάνει προβλέψεις για 29 χώρες της IEA που συλλέγονται απευθείας από τις χώρες μέλη για τις σειρές σχετικά με τις Ενεργειακές πολιτικές των χωρών αυτών. Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση αυτών των προβλέψεων ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα και δεν τεκμηριώνονται κεντρικά από την IEA ενώ αποτελούν μέρος του μοντέλου της Παγκόσμιας Ενεργειακής Προοπτικής.

Παρατίθενται ενεργειακά ισοζύγια για την προσφορά και την κατανάλωση σε εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (Mtoe). Περιλαμβάνονται οι ορισμοί των προϊόντων και των ροών, επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά με τα δεδομένα κάθε χώρας και δείκτες (συμπεριλαμβανομένου του ΑΕΠ και του πληθυσμού). Όπου είναι διαθέσιμα, παρέχονται στοιχεία για τα έτη 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2013, 2014, 2015, 2020, 2030, 2040 και 2050.

Μετάβαση στο περιεχόμενο