Μενού Κλείσιμο

Renewables Information Projections: Energy Policies of IEA countries

Renewables Information Projections: Energy Policies of IEA countries: Περιλαμβάνει πλήρεις στατιστικές σχετικά με την παραγωγή, την παροχή και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και απόβλητα του ΟΟΣΑ από το 1990 και μετά. Για κάθε μία από τις 35 χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, η βάση δεδομένων περιλαμβάνει επίσης λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατεστημένη ισχύ και το μείγμα ενεργειακών πηγών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και απόβλητα. Παρέχονται επίσης δεδομένα που αφορούν την παγκόσμια προσφορά. Τέλος, περιλαμβάνει συγκεντρωτικά στοιχεία για το σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, στην Αμερική, στην Ασία, την Ωκεανία, στην Ευρώπη, των χωρών-μελών της IEA και επιμέρους περιοχών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο