Μενού Κλείσιμο

Electricity Information

Electricity Information: Περιέχει χρονολογικές σειρές δεδομένων σχετικές με την ηλεκτρική ενέργεια για 35 χώρες του ΟΟΣΑ από το 1960 και μετά. Περιλαμβάνει επίσης συγκεντρωτικά στοιχεία για το σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ στην Αμερική, στην Ασία, την Ωκεανία, και στην Ευρώπη καθώς και των 30 χωρών-μελών IEA. Διατίθενται λεπτομερή ετήσια στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα ισοζύγια προσφοράς/ζήτησης, την κατανάλωση τελικής χρήσης, το εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα εταίρο, συγκεκριμένα στοιχεία για την ηλεκτρική ενέργεια και την κατανάλωση θερμότητας από τον αυτοπαραγωγό καθώς και την παραγωγική ικανότητα ηλεκτρικής ενέργειας ανά τύπο παραγωγής. Παρουσιάζονται επίσης μηνιαία στοιχεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανά ευρεία κατηγορία για τις χώρες του ΟΟΣΑ εκτός από το Ισραήλ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο