Μενού Κλείσιμο

Natural Gas Information

Natural Gas Information: Περιέχει χρονολογικές σειρές ετήσιων ισοζυγίων προσφοράς φυσικού αερίου για τον ΟΟΣΑ από το 1960 και μετά και για τις χώρες εκτός ΟΟΣΑ από το 1970 και μετά. Περιλαμβάνει επίσης συγκεντρωτικά στοιχεία για το σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ στην Αμερική, στην Ασία, την Ωκεανία, και στην Ευρώπη καθώς και επιμέρους περιοχών. Οι Παγκόσμιες Στατιστικές περιλαμβάνουν στοιχεία για την παραγωγή, τις συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές και την ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση. Όσον αφορά τις χώρες του ΟΟΣΑ, είναι διαθέσιμες λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά και την κατανάλωση ανά τομέα, καθώς και τις εμπορικές συναλλαγές ανά προέλευση και προορισμό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο