Μενού Κλείσιμο

Coal Information

Coal Information: Περιέχει χρονολογικές σειρές δεδομένων σχετικές με τον άνθρακα για 35 χώρες του ΟΟΣΑ από το 1960 και μετά. Περιλαμβάνει επίσης συγκεντρωτικά στοιχεία για το σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ στην Αμερική, στην Ασία, την Ωκεανία, και στην Ευρώπη καθώς και των 30 χωρών-μελών IEA. Παραθέτει λεπτομερή στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα ισοζύγια προσφοράς/ζήτησης, την κατανάλωση τελικής χρήσης, το εμπόριο ανά προέλευση και προορισμό, καθώς και τις θερμικές αξίες. Παρέχονται επίσης δεδομένα που αφορούν την παγκόσμια προσφορά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο