Μενού Κλείσιμο

Oil Information

Oil Information: Περιέχει χρονολογικές σειρές δεδομένων σχετικές με το πετρέλαιο για 35 χώρες του ΟΟΣΑ από το 1960 και μετά. Περιλαμβάνει επίσης συγκεντρωτικά στοιχεία για το σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ στην Αμερική, στην Ασία, την Ωκεανία, και στην Ευρώπη καθώς και των 30 χωρών-μελών IEA. Παραθέτει λεπτομερή στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα ισοζύγια προσφοράς/ζήτησης, την κατανάλωση τελικής χρήσης, το εμπόριο ανά προέλευση και προορισμό, καθώς και τα επίπεδα και τις αλλαγές στα αποθέματα. Οι Ετήσιες Στατιστικές Πετρελαίου (AOS) περιέχουν στοιχεία χιλιάδων τόνων αργού πετρελαίου, υγρών φυσικού αερίου (NGL) και 17 πετρελαϊκών προϊόντων. Περιλαμβάνονται επίσης ορισμένες βασικές σειρές για τη ζήτηση και την προσφορά πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο