Μενού Κλείσιμο

Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (Κ.Ε.Τ.)

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (Κ.Ε.Τ.) είναι ένα από τα δίκτυα πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ως στόχο, μέσα από τη συστηματική καταγραφή και τεκμηρίωση των ευρωπαϊκών εκδόσεων, την προώθηση της ενημέρωσης του πολίτη σε θέματα της καθημερινότητάς του αλλά και σε θέματα επιστημονικής έρευνας που άπτονται της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

Στόχοι του ΚΕΤ

  • Η ελεύθερη και αποτελεσματική πρόσβαση της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και του ευρύτερου κοινού σε πηγές έντυπης και ηλεκτρονικής πληροφόρησης, σε θέματα που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη νομοθεσία και τους θεσμούς της.
  • H διοργάνωση και διεξαγωγή διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η στενή συνεργασία και με τα άλλα ΚΕΤ της Ελλάδας και εξωτερικού.

Τι προσφέρει το ΚΕΤ

  • Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές και στη συλλογή των έντυπων δημοσιεύσεων σχετικά με την ΕΕ και τις πολιτικές της, όπως: επίσημες εκδόσεις, ετήσιες εκθέσεις, περιοδικές εκδόσεις, στατιστικές εκθέσεις, εγχειρίδια, φυλλάδια κ.α.

Οι μονογραφίες και τα έντυπα περιοδικά που έχουν ενταχθεί στη συλλογή της Βιβλιοθήκης μπορούν να αναζητηθούν από τον ηλεκτρονικό της κατάλογο (opac).

  • Διανομή δωρεάν ευρωπαϊκού υλικού που εκδίδει η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε.

Τοποθεσία και Ώρες Λειτουργίας

            Το ΚET στεγάζεται στον 1ο  όροφο του Κτιρίου του Παραρτήματος Αθήνας (Γραβιάς 4-6) και είναι ανοιχτό για τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΕΑΠ και για το ευρύτερο κοινό κατά τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

Για εξειδικευμένη πληροφόρηση ή διεξαγωγή συγκεκριμένης έρευνας επικοινωνείτε με την:

Μαρία Πετροπούλου

E-mail: mpetropoulou@eap.gr
Tηλ. 210-9097244.

Συλλογή ΚΕΤ

Η συλλογή του αποτελείται αποκλειστικά από τις εκδόσεις της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μονογραφίες, περιοδικές εκδόσεις και ενημερωτικά φυλλάδια που αποστέλλονται δωρεάν, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, στην ελληνική και κυρίως στην αγγλική γλώσσα.

Το υλικό εντοπίζεται μέσω του καταλόγου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης με την ένδειξη “KET“. Για την υποστήριξη των διαδικασιών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι έντυπες εκδόσεις του ΚΕΤ παραπέμπουν από τον opac στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές εκδόσεις στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφόσον είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά).

Το χρονικό διάστημα δανεισμού ποικίλλει ανάλογα με την κατηγορία του χρήστη. Για τον πίνακα δικαιωμάτων δανεισμού, πατήστε here.

Για να εισέλθετε στις ηλεκτρονικές πηγές, βάσεις δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο