Μενού Κλείσιμο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΑΠ – Μάιος – Ιούνιος 2023

Προς: Φοιτήτριες/τές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π. που παρουσιάζουν Διπλωματική Εργασία τον  Μάιο – Ιούνιο του 2023

Αγαπητές/οί, 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διπλωματικών Εργασιών  οι φοιτητές οφείλουν να αναρτήσουν τη Διπλωματική τους Εργασία (το τελικό κείμενο με τις τελικές διορθώσεις) στο Αποθετήριο του Ιδρύματος (apothesis.eap.gr). 

Η ανάρτηση θα πρέπει να γίνει εντός 15νθημέρου μετά από την παραλαβή του παρόντος ενημερωτικού μηνύματος. 

Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται ο Οδηγός ανάρτησης Διπλωματικής / Πτυχιακής  Εργασίας στο Αποθετήριο καθώς και το Χρήσιμο Υλικό για την εκπόνηση Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών . Διευκρινίζουμε ότι: 

  • Το αρχείο της Δ.Ε. πρέπει να έχει μορφή pdf
  • Η Δ.Ε. πρέπει να βρίσκεται σε ένα ενιαίο αρχείο που θα περιλαμβάνει το εξώφυλλο, τον πρόλογο, το κύριο μέρος και πιθανά παραρτήματα ή/και συνοδευτικό υλικό (π.χ. χάρτες, διαγράμματα, εικόνες κ.λ.π.). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη επιλογή εικόνων υψηλής ανάλυσης. 
  • Το αρχείο της Δ.Ε. δεν πρέπει να είναι κλειδωμένο. 
  • Το μέγεθος της Δ.Ε. δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 ΜΒ. 
  • Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 30 ΜΒ μπορείτε να υποβάλετε ένα επιπλέον αρχείο αλλά μόνο για τα παραρτήματα και το συνοδευτικό υλικό.   
  • Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος και αδυναμίας εισόδου ή φόρτωσης της σελίδας θα επικοινωνείτε στο 2610367900 ή στο helpdesk@eap.gr 

Για την καλύτερη καθοδήγησή σας σχετικά με την ανάρτηση, μπορείτε να να κάνετε αίτημα εκπαίδευσης here. Επίσης θα διενεργηθούν online σεμινάρια που θα μεταδοθούν από το κανάλι της βιβλιοθήκης στο Youtube στις  24-25 Μαϊου στις 13:00, για την ολοκληρωμένη υποστήριξή σας. 

Για γενικές πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail:  library@eap.gr και τηλεφωνικά στο 2610 367-821 (κ. Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας). 

Κατηγορία: Announcements, Αποθετήριο, Current
Μετάβαση στο περιεχόμενο