ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η μελέτη της Διπλωματικής Εργασίας κρίνεται απαραίτητη για να διεκπεραιώσω επιτυχώς τις σπουδές μου στο ΕΑΠ. Δεσμεύομαι να μην κοινοποιήσω το περιεχόμενό της σε τρίτους, ενώ θα την αναφέρω ως πηγή στην περίπτωση που στηρίζομαι εν μέρει σ’ αυτήν για την εκπόνηση οποιασδήποτε εργασίας μου που αφορά τις σπουδές μου στο ΕΑΠ, συμπεριλαμβανομένης της Διπλωματικής μου Εργασίας.