Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού

H βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες. Κάθε αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας αναρτάται σε σχετική έντυπη ανακοίνωση στο χώρο της ΑΒΚΠ και στην ιστοσελίδα της.

Πάτρα

Ανοικτά

Δευτέρα
17-09-2018
07:30 - 19:30
Τρίτη
18-09-2018
07:30 - 19:30
Τετάρτη
19-09-2018
07:30 - 19:30
Πέμπτη
20-09-2018
07:30 - 19:30
Παρασκευή
21-09-2018
07:30 - 19:30
Σάββατο
22-09-2018
10:00 - 16:00
Κυριακή
23-09-2018
10:00 - 16:00

Αθήνα

Ανοικτά

Δευτέρα
17-09-2018
08:00 - 20:00
Τρίτη
18-09-2018
08:00 - 20:00
Τετάρτη
19-09-2018
08:00 - 20:00
Πέμπτη
20-09-2018
08:00 - 20:00
Παρασκευή
21-09-2018
08:00 - 20:00
Σάββατο
22-09-2018
10:00 - 16:00
Κυριακή
23-09-2018
ΚΛΕΙΣΤΑ

ut.png