Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού

H βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες. Κάθε αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας αναρτάται σε σχετική έντυπη ανακοίνωση στο χώρο της ΑΒΚΠ και στην ιστοσελίδα της.

Πάτρα

Ανοικτά

Δευτέρα
14-01-2019
07:30 - 19:30
Τρίτη
15-01-2019
07:30 - 19:30
Τετάρτη
16-01-2019
07:30 - 19:30
Πέμπτη
17-01-2019
07:30 - 19:30
Παρασκευή
18-01-2019
07:30 - 19:30
Σάββατο
19-01-2019
10:00 - 16:00
Κυριακή
20-01-2019
10:00 - 16:00

Αθήνα

Ανοικτά

Δευτέρα
14-01-2019
08:00 - 20:00
Τρίτη
15-01-2019
08:00 - 20:00
Τετάρτη
16-01-2019
08:00 - 20:00
Πέμπτη
17-01-2019
08:00 - 20:00
Παρασκευή
18-01-2019
08:00 - 20:00
Σάββατο
19-01-2019
10:00 - 16:00
Κυριακή
20-01-2019
ΚΛΕΙΣΤΑ