Χρήσιμο υλικό για την εκπόνηση Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών

Στο σύνδεσμο eeyem.eap.gr/services/guides/ μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό για την εκπόνηση της Πτυχιακής / Διπλωματικής σας Εργασίας όπως είναι οι Προδιαγραφές συγγραφής των Π/Δ Εργασιών και το Πρότυπο Συγγραφής Π/Δ Εργασιών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να γράψετε απευθείας την εργασία σας.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος διπλωματικής για ανάρτηση στο apothesis είναι 30MB για όλες τις σχολές.

Για τις σχολές ΣΘΕΤ & ΣΑΣ έχουν δημιουργηθεί και οι εξής οδηγοί:
Πατήστε εδώ για τις οδηγίες εκπόνησης διπλωματικής εργασίας της ΣΘΕΤ.
Πατήστε εδώ για τις οδηγίες εκπόνησης διπλωματικής εργασίας της ΣΑΣ.

 • Ιδρυματικό Αποθετήριο Open or Close

  apothesis.eap.gr

  Το Ιδρυματικό Αποθετήριο περιλαμβάνει όλο το υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας του ΕΑΠ. Στο apothesis, διατηρούνται τα προϊόντα της επιστημονικής-ερευνητικής παραγωγής του ιδρύματος, ως αποτέλεσμα της εργασίας που πραγματοποιείται είτε από το ακαδημαϊκό-ερευνητικό προσωπικό (ερευνητικές δημοσιεύσεις, τεχνικά έγγραφα, συγγράμματα, διδακτικό υλικό, κλπ) ή από τους φοιτητές ενός ΕΑΠ (διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές). Το περιεχόμενο του είναι προσπελάσιμο μέσω του διαδικτύου από τους τελικούς χρήστες.

 • Υπηρεσία proxy Open or Close

  proxy.eap.gr

  Για την διευκόλυνση των φοιτητών του ΕΑΠ, απαιτείται η ύπαρξη ενός συστήματος proxy το οποίο θα προσφέρει ανάκτηση και εμφάνιση συνδρομητικού υλικού το οποίο θα εμφανίζεται μέσα από σελίδα του ΕΑΠ δίχως να απαιτείται ο χρήστης να κάνει χρήση εφαρμογών VPN.

 • Υπηρεσία ΑμΕΑ Open or Close

  lib.eap.gr/screenreader

  Προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΑΠ προς άτομα με ειδικές ανάγκες, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ προσφέρει την υπηρεσία screenreader η οποία έχει δυνατότητες μετατροπής του κειμένου ιστοσελίδων σε ομιλία.

 • Ανάπτυξη και δημιουργία θεματικών πυλών Open or Close

  Σε προηγούμενο έργο, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), αναπτύχθηκαν συλλογές (σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς του ΕΑΠ) που αποτελούν το περιεχόμενο των θεματικών πυλών τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης. Μέσω αυτής οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν και να εντοπίσουν άμεσα και γρήγορα αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης που διατίθενται στο διαδίκτυο επιλεγμένες από ειδικούς επιστήμονες. Κατηγορίες πηγών που προσφέρονται μέσω των Θεματικών Πυλών είναι: ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά, βάσεις δεδομένων, βιβλιογραφικές αναφορές, blogs, δραστηριότητες επιστημονικών κοινοτήτων, πύλες συναφούς περιεχομένου κ.α.

  Οι Θεματικές Πύλες δεν αποτελούν απλά ένα χώρο συγκέντρωσης και ταξινόμησης της πληροφορίας από τον ελληνικό και διεθνή χώρο, αλλά και ένα χρήσιμο εργαλείο-βοηθό στην ερευνητική αναζήτηση. Το περιεχόμενό τους θα ενημερώνεται και θα παρακολουθείται συνεχώς, καθοδηγώντας τους χρήστες στην αναζήτησή τους. Μέχρι στιγμής οι θεματικές πύλες που έχουν δημιουργηθεί είναι τέσσερις: Θεματική πύλη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Θεματική πύλη διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας, Θεματική πύλη Μαθηματικών, Θεματική πύλη Ελεύθερου Λογισμικού. Μέσω της παρούσας δράσης θα επιτευχθεί η επικαιροποίηση τους και θα δημιουργηθούν δύο (2) νέων ψηφιακών Θεματικών Πυλών που θα καλύπτουν νέες ανάγκες επιστημονικής πληροφόρησης σε αντίστοιχα αντικείμενα προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ. Το περιεχόμενο τους θα αφορά α) γραφικές τέχνες και πολυμέσα και β) την πολιτιστική κληρονομιά της Πάτρας και θα έχει τη μορφή wiki.

 • Ανάπτυξη και δημιουργία φωνητικής πύλης Open or Close

  Δημιουργείται σύστημα φωνητικής πύλης που αφορά στην κατασκευή ενοποιημένου συστήματος πληροφοριών και υπηρεσιών προς τον χρήστη της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ (φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, εργαζόμενοι του ΕΑΠ, άλλοι ενδιαφερόμενοι κλπ). Η σύνδεση των χρηστών με το σύστημα θα μπορεί να γίνεται μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου (με χρήση αυτόματου διαλογικού συστήματος).

 • Ψηφιοποίηση Open or Close

  Η διαδικασία της ψηφιοποίησης αναφέρεται στη διαδικασία ηλεκτρονικής επεξεργασίας και μετατροπής ενός φυσικού αντικειμένου σε ψηφιακό. Στοχεύει δε στη διασφάλιση της πληροφορίας που περιέχεται στο αρχειακό υλικό, την προστασία των πρωτοτύπων και την ποιοτική αναπαραγωγή τους σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα.

 • Υπηρεσία Single Sign On Open or Close

  shibboleth.eap.gr

  Η υπηρεσία shibboleth, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΑΠ, να χρησιμοποιούν τις επί μέρους ηλεκτρονικές υπηρεσίες δίχως να απαιτείται ξεχωριστή διαδικασία login σε κάθε μια υπηρεσία ξεχωριστά.

 • Μηχανή Αναζήτησης Open or Close

  search.eap.gr

  Πρόκειται για ενοποιημένη μηχανή αναζήτησης η οποία έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερικές πηγές πληροφόρησης ενώ θα παρουσιάζει τα αποτελέσματα αναζήτησης όπως μια federated search μηχανή. Η διαδικασία αναζήτησης σε εξωτερικές πηγές περιλαμβάνει τη χρήση REST based web services, αποστέλλει τα ερωτήματα αναζήτησης του χρήστη στο σύνολο των επιλεγμένων μηχανών αναζήτησης, βάσεων δεδομένων κλπ, και παρουσιάζει αποτελέσματα στο χρήστη. Με αυτή την υπηρεσία απλοποιείται η ερευνητική διαδικασία των φοιτητών, αφού απαλλάσσονται από το φόρτο αναζήτησης της ιδίας πληροφορίας σε διαφορετικές πηγές.