Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού

H βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες. Κάθε αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας αναρτάται σε σχετική έντυπη ανακοίνωση στο χώρο της ΑΒΚΠ και στην ιστοσελίδα της.

Πάτρα

Κλειστά

Δευτέρα
13-08-2018
07:30 - 15:30
Τρίτη
14-08-2018
07:30 - 15:30
Τετάρτη
15-08-2018
07:30 - 15:30
Πέμπτη
16-08-2018
07:30 - 15:30
Παρασκευή
17-08-2018
07:30 - 15:30
Σάββατο
18-08-2018
ΚΛΕΙΣΤΑ
Κυριακή
19-08-2018
ΚΛΕΙΣΤΑ

Αθήνα

Κλειστά

Δευτέρα
13-08-2018
08:00 - 16:00
Τρίτη
14-08-2018
08:00 - 16:00
Τετάρτη
15-08-2018
08:00 - 16:00
Πέμπτη
16-08-2018
08:00 - 16:00
Παρασκευή
17-08-2018
08:00 - 16:00
Σάββατο
18-08-2018
ΚΛΕΙΣΤΑ
Κυριακή
19-08-2018
ΚΛΕΙΣΤΑ

ut.png