Ωράριο λειτουργίας

Ανοικτά

Δευτέρα
13-11-2017
07:45 - 19:15
Τρίτη
14-11-2017
07:45 - 19:15
Τετάρτη
15-11-2017
07:45 - 19:15
Πέμπτη
16-11-2017
07:45 - 19:15
Παρασκευή
17-11-2017
07:45 - 19:15
Σάββατο
18-11-2017
10:15 - 15:45
Κυριακή
19-11-2017
10:15 - 15:45
βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες. Κάθε αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας αναρτάται σε σχετική έντυπη ανακοίνωση στο χώρο της ΑΒΚΠ και στην ιστοσελίδα της.