Ωράριο λειτουργίας

Ανοικτά

Δευτέρα
17-07-2017
07:45 - 19:15
Τρίτη
18-07-2017
07:45 - 19:15
Τετάρτη
19-07-2017
07:45 - 19:15
Πέμπτη
20-07-2017
07:45 - 19:15
Παρασκευή
21-07-2017
07:45 - 19:15
Σάββατο
22-07-2017
10:15 - 15:45
Κυριακή
23-07-2017
10:15 - 15:45
βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες. Κάθε αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας αναρτάται σε σχετική έντυπη ανακοίνωση στο χώρο της ΑΒΚΠ και στην ιστοσελίδα της.