Διαδανεισμός Βιβλίων

H Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ ως μέλος του ΣΕΑΒ συνεργάζεται με τις βιβλιοθήκες-μέλη του Δικτύου Διαδανεισμού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Οι χρήστες που θέλουν να εξυπηρετηθούν από την εκάστοτε βιβλιοθήκη ακολουθούν κάθε φορά την πολιτική της βιβλιοθήκης.

Η διαδικασία διαδανεισμού είναι η εξής: ο φοιτητής συμπληρώνει το αίτημα διαδανεισμού βιβλίων εφόσον έχει πραγματοποιήσει αναζήτηση και έχει εντοπίσει το υλικό που επιθυμεί από άλλη Βιβλιοθήκη (προϋπόθεση η συγκεκριμένη Βιβλιοθήκη να υπάρχει στη λίστα με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες με τις οποίες συνεργάζεται η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ). Η αναζήτηση αυτή μπορεί να γίνει είτε στον Ενιαίο Κατάλογο MITOS, που αναζητά υλικό στις 26 ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στο συνεργατικό σχήμα ILSAS, είτε στον ηλεκτρονικό κατάλογο της εκάστοτε βιβλιοθήκης (κυρίως για τα ιδρύματα αυτά που δεν συμπεριλαμβάνονται στον Ενιαίο Κατάλογο MITOS). Στη συνέχεια, η φόρμα προωθείται από τη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ προς τη βιβλιοθήκη από την οποία ο φοιτητής ζητά να ασκήσει το δικαίωμα διαδανεισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Ο φοιτητής θα πρέπει να προστρέξει (εφόσον έχει ενημερωθεί από την Βιβλιοθήκη μας ότι έχει προωθηθεί το αίτημά του, και έχει επιβεβαιώσει με την συνεργαζόμενη βιβλιοθήκη την διαθεσιμότητα) προκειμένου να παραλάβει το υλικό.

Σε περίπτωση που οι συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες αποστέλλουν το υλικό στον τόπο διαμονής των φοιτητών (μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας), το κόστος παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ. Οι φοιτητές οφείλουν να επιστρέφουν το υλικό μέσω ταχυμεταφορικών υπηρεσιών (courier) και όχι μέσω ταχυδρομείου.

Εφιστάται η προσοχή προς τους φοιτητές του ΕΑΠ καθώς σε περίπτωση καθυστέρησης της επιστροφής, απώλειας, καταστροφής ή μη συμμόρφωσης στους κανονισμούς της εκάστοτε βιβλιοθήκης, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σε επικοινωνία με το Τμήμα Μητρώου και βάσει του κανονισμού, θα επιβάλλουν κυρώσεις όπως: στέρηση δικαιώματος δήλωσης νέων θεματικών ενοτήτων και μη παραλαβή πτυχίου. Επιπλέον ενημερώνουμε ότι όλες οι Βιβλιοθήκες επιβάλλουν πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης ή καταστροφής τα οποία ποικίλουν βάσει του κανονισμού τους.

Προσοχή: Η διαδικασία διαδανεισμού ακολουθείται μόνο στην περίπτωση που θέλετε να δανειστείτε υλικό από άλλη βιβλιοθήκη εκτός αυτής του ΕΑΠ. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας.

Επίσης στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των Ιδρυμάτων η βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τους φοιτητές και τους καθηγητές άλλων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, δανείζοντας 4 τίτλους από τις έντυπες εκδόσεις του Ε.Α.Π. για το χρονικό διάστημα των είκοσι ημερών, με δικαίωμα μιας ανανέωσης, ενώ απαγορεύεται αυστηρά ο δανεισμός ηλεκτρονικού ή οπτικοακουστικού υλικού. Εφιστάται προσοχή καθώς σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του δανειζόμενου υλικού, η Βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π. έρχεται σε επικοινωνία με τους δανειζόμενους και επιβάλλει τα αντίστοιχα πρόστιμα καθυστέρησης. Σε μη συμμόρφωσή τους, οι Βιβλιοθήκες που αιτούνται τον διαδανεισμό, οφείλουν να αναλάβουν την υποχρέωση επικοινωνίας με τα μέλη τους και να επιβάλλουν τις ανάλογες κυρώσεις. Επίσης, σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του υλικού, οι αντίστοιχες Βιβλιοθήκες αναλαμβάνουν την αντικατάστασή του.

 • Ακαδημία Αθηνών Open or Close

  Η βιβλιοθήκη συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών "Ίρις". Προκειμένου να δανειστείτε υλικό απαιτείται η συμπλήρωση της Φόρμας Διαδανεισμού Βιβλίων. Για τη διαθεσιμότητα του υλικού θα σας ενημερώνουμε κατόπιν συνεννοήσεως με τη βιβλιοθήκη. 

  Στοιχεία επικοινωνίας

  Τηλ. 210-3664790
  Fax 210-3643067
  email: library@academyofathens.gr

 • Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Open or Close

  Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών "Ίρις". Προκειμένου να δανειστείτε υλικό απαιτείται η συμπλήρωση της Φόρμας Διαδανεισμού Βιβλίων. Για τη διαθεσιμότητα του υλικού θα σας ενημερώνουμε κατόπιν συνεννοήσεως με τη βιβλιοθήκη.

  Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί  να του αποσταλεί το υλικό μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου  δεν δέχεται να αποστείλει τα βιβλία απευθείας στον τόπο διαμονής του χρήστη. Αποστέλλονται πρώτα στην Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ και κατόπιν στην διεύθυνση του χρήστη. Όλες οι χρεώσεις παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνουν αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ.

 • Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Open or Close

  Δέχεται:

  Φοιτητές του Ε.Α.Π. με απαραίτητη τη συμπλήρωση της φόρμας διαδανεισμού. Κάθε φοιτητής μπορεί να δανείζεται έως δύο βιβλία για δεκαπέντε μέρες χωρίς δικαίωμα ανανέωσης. Ο συνολικός αριθμός βιβλίων που είναι χρεωμένο το ΕΑΠ δεν μπορεί να ξεπερνά κάθε φορά τα δέκα. Οι φοιτητές του ΕΑΠ πρέπει να γνωρίζουν ότι η καθυστερημένη επιστροφή υλικού επιβαρύνεται με πρόστιμο 0,15€ ανά βιβλίο για κάθε μέρα καθυστέρησης.

  Υπηρεσία Διαδανεισμού:
  Μαρίνα Κομπολύτη (τηλ.: 210 4801207)
  Ελεάνα Παθιακάκη (τηλ.: 210 4801205) e-mail ill@asfa.gr

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Open or Close

  Η Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις” δανείζοντας σε  φοιτητές του ΕΑΠ μέχρι 3 βιβλία για 15 ημέρες με δυνατότητα μιας ανανέωσης. Για τον δανεισμό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ αίτημα διαδανεισμού βιβλίων. Εν συνεχεία, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ, κατόπιν συνεννόησης με τη Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., σας ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα του υλικού και την πορεία του αιτήματός σας.

  Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας (κατά προτίμηση με τη “Γενική Ταχυδρομική”). Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ, οι οποίοι θα μπορούν να κρατούν τα βιβλία για 10 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής τους. Οι κυρώσεις και τα πρόστιμα που επιβάλλει η Βιβλιοθήκη στους φοιτητές του Α.Π.Θ. ισχύουν και για τους φοιτητές του ΕΑΠ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας της Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. για Διαδανεισμό: 2310-995390

 • ΑΣΠΑΙΤΕ Open or Close

  Δέχεται:

  Φοιτητές του Ε.Α.Π. όπου απαιτείται η συμπλήρωση της φόρμας διαδανεισμού. Οι φοιτητές του ΕΑΠ μπορούν να δανείζονται έως τέσσερα βιβλία  για 10 ημέρες. Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων στο τόπο διαμονής των φοιτητών, με χρέωση και ευθύνη δική τους, κατόπιν όμως συνεννοήσεως μεταξύ των Βιβλιοθηκών. 
  Στοιχεία επικοινωνίας : Τηλ.: 210 2896786, email : library@aspete.gr

 • Βιβλιοθήκη Βουλής Open or Close

  Δέχεται:

  Οι Φοιτητές του Ε.Α.Π. μπορούν να προβούν σε χρήση των συλλογών, των υπηρεσιών και του εξοπλισμού (χρήση Η/Υ και μηχανημάτων ανάγνωσης μικροταινιών) της Βιβλιοθήκης της Βουλής (Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Μπενακείου Βιβλιοθήκης, Βιβλιοθήκη Πόλης) καθημερινά από τις 9:00 – 20:30 και Σάββατο 9:00 – 13:30. Απαιτείται η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας του ΕΑΠ.

  Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης δεν είναι δανειστικές, επιτρέπεται όμως η επιτόπια μελέτη και η μερική φωτοτύπηση του επιθυμητού υλικού. Σε περίπτωση που οι φοιτητές επιθυμούν υλικό το οποίο φυλάσσεται σε κάποια από τα παραρτήματα της Βιβλιοθήκης της Βουλής, μπορούν να απευθυνθούν στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν αρθρογραφία από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της Heal-link εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης της Βουλής, ενώ τους επιτρέπεται και η επιτόπια πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της Βιβλιοθήκης. Εξυπηρέτηση και απάντηση ερωτημάτων μπορεί να γίνει και με αποστολή e- mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση reference@parliament.gr Υπεύθυνες Επικοινωνίας: κα. Πηνελόπη Λεβαντάκη (τηλ. 210-3707545) και κα Ελένη Μουζουράκη (τηλ. 210-3707212) e-mail: reference@parliament.gr

 • Βιβλιοθήκη Τράπεζας της Ελλάδος Open or Close

  Για τη διαθεσιμότητα του υλικού θα σας ενημερώνουμε κατόπιν συνεννοήσεως με τη βιβλιοθήκη.

 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Open or Close

  Δέχεται:

  Φοιτητές του Ε.Α.Π. με απαραίτητη τη συμπλήρωση της φόρμας διαδανεισμού, με δικαίωμα δανεισμού 5 βιβλίων για 20 ημέρες.

  Υπεύθυνη Διαδανεισμού: κα. Παπουλίδου Στέλλα τηλ. 210-5294276, e-mail: ginf8pas@aua.gr

 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Open or Close

  Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών "Ίρις". Προκειμένου να δανειστείτε υλικό από τις τμηματικές βιβλιοθήκες του απαιτείται η συμπλήρωση της Φόρμας Διαδανεισμού. Για τη διαθεσιμότητα του υλικού θα σας ενημερώνουμε κατόπιν συνεννοήσεως με την εκάστοτε τμηματική βιβλιοθήκη.

  Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων στο τόπο διαμονής των φοιτητών, με χρέωση και ευθύνη δική τους, κατόπιν όμως συνεννοήσεως μεταξύ των Βιβλιοθηκών.

  Υπεύθυνοι Διαδανεισμού:

  Μαρίνα Ραπανάκη, Βιβλιοθηκονόμος, E-mail: mrapan@lib.duth.gr, Τηλ.: 25310 39808
  Μαριάνθη-Ειρήνη Χατζηγεωργίου, Βιβλιοθηκονόμος, E-mail: mchatzig@lib.duth.gr, Τηλ.: 25310 39549

 • Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων Open or Close

  Η Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων εξυπηρετεί φοιτητές του ΕΑΠ, οι οποίοι έχουν δικαίωμα δανεισμού 2 βιβλίων για διάστημα 3 ημερών, με δικαίωμα ανανέωσης μόνο σε περίπτωση που δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη. Ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής υλικού στους εξ αποστάσεως φοιτητές.

  Υπεύθυνη η κα. Πίτα Φωτεινή τηλ. 210-8810884 e-mail: publibrath@yahoo.gr

 • Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος Open or Close

  Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών "Ίρις". Προκειμένου να δανειστείτε υλικό από τη βιβλιοθήκη του απαιτείται η συμπλήρωση της Φόρμας Διαδανεισμού Βιβλίων. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα δανεισμού 3 βιβλίων . Για τους εξ αποστάσεως φοιτητές του ΕΑΠ υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων στον τόπο διαμονής τους, με χρέωση και ευθύνη δική τους.

  Στοιχεία Επικοινωνίας:

  library@ihu.edu.gr

  τηλ:2310 807566

 • Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Open or Close

  Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών "Ίρις". Προκειμένου να δανειστείτε υλικό από τις τμηματικές βιβλιοθήκες του απαιτείται η συμπλήρωση αιτήματος διαδανεισμού. Για τη διαθεσιμότητα του υλικού θα σας ενημερώνουμε κατόπιν συνεννοήσεως με την εκάστοτε τμηματική βιβλιοθήκη.

  Οι βιβλιοθήκες-παραρτήματα που συμμετέχουν στο Διαδανεισμό Βιβλίων είναι οι εξής:
  Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
  Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
  Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
  Βιβλιοθήκη Οικονομικών Επιστημών
  Βιβλιοθήκη Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  Βιβλιοθήκη Προσχολικής Αγωγής
  Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης
  Βιβλιοθήκη Φοιτητικών Αναγνωστηρίων της Πανεπιστημιακής Λέσχης
  Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
  Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
  Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
  Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. Η Βιβλιοθήκη δανείζει το υλικό της μόνο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

  http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/diadaneismos-biblion.html

  Υπεύθυνη υπηρεσίας διαδανεισμού:
  κα Ζώη, e-mail:  szoi@lib.uoa.gr τηλ: 2107275412

  Η Βιβλιοθήκες δεν δανείζουν πάνω από τα πέντε τεκμήρια ανά χρήστη.

 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Open or Close

  Δέχεται:

  Φοιτητές του Ε.Α.Π. όπου απαιτείται η συμπλήρωση της φόρμας διαδανεισμού. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ δανείζει (στην ειδική κάρτα της) τη Βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π., η οποία χρεώνεται το σύνολο των δανεισμών. Ο αριθμός των δανεισμών ανέρχεται στα έξι βιβλία από την κύρια συλλογή για 7 ημέρες και ένα βιβλίο από την συλλογή της πολλαπλής βιβλιογραφίας για 5 ημέρες, με δικαίωμα δύο ανανεώσεων. Σε περίπτωση καθυστέρησης ακολουθούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες Δανεισμού της Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ  (Βλέπε Κανονισμός Δανεισμού ).

  Για τους εξ αποστάσεως φοιτητές του ΕΑΠ υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων στον τόπο διαμονής τους, με χρέωση και ευθύνη δική τους.

  Υπεύθυνοι Διαδανεισμού: κα Κόκκορη Βασιλική 2107723877, κα Αναστασοπούλου Χριστίνα 2107722317 e-mail: libill@central.ntua.gr

 • Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) Open or Close

  Δέχεται:

  Φοιτητές του Ε.Α.Π. με απαραίτητη τη συμπλήρωση του αιτήματος διαδανεισμού.
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: library@iep.edu.gr

 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο Open or Close

  Δέχεται:

  Φοιτητές του Ε.Α.Π. όπου απαιτείται η συμπλήρωση της φόρμας διαδανεισμού. Το σύνολο των φοιτητών του ΕΑΠ μπορεί να δανείζεται έως πέντε βιβλία ταυτόχρονα για δύο εβδομάδες με δικαίωμα μιας ανανέωσης. Υλικό που δεν δανείζεται ή έχει ενταχθεί στην κατηγορία του βραχυπρόθεσμου δανεισμού δεν θα δανείζεται στους φοιτητές του Ε.Α.Π. Ο Διαδανεισμός θα γίνεται σε κάρτα χρέωσης του Ε.Α.Π. με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας του δανειζόμενου. Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων στο τόπο διαμονής των φοιτητών, με χρέωση και ευθύνη δική τους, κατόπιν όμως συνεννοήσεως μεταξύ των Βιβλιοθηκών.

  Υπεύθυνος Διαδανεισμού: κ.Νίκος Αναστασίου, τηλ. 26610-87339 fax : 26610 87371, e-mail: nick@ionio.gr

    

 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Open or Close

  Δέχεται:

  Φοιτητές του Ε.Α.Π. με απαραίτητη τη συμπλήρωση της φόρμας διαδανεισμού, με δικαίωμα δανεισμού 3 βιβλίων για επτά ημέρες. Το υλικό μπορεί να αποσταλεί μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας στον τόπο διαμονής των φοιτητών. Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ.
  Υπεύθυνη Διαδανεισμού: κα. Σαρέλη Μαρία, 2108203265, email: loan@aueb.gr

 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου Open or Close

  Δέχεται φοιτητές του ΕΑΠ, οι οποίοι παρουσιάζονται οι ίδιοι στις μονάδες της Βιβλιοθήκης χωρίς προηγούμενη διαδικασία, μαζί με την φοιτητική και την αστυνομική τους ταυτότητα και μια φωτογραφία ώστε να τους εκδοθεί κάρτα δανεισμού. Η διάρκεια του δανεισμού είναι για 1 εβδομάδα με δικαίωμα 2-3 ανανεώσεις ανάλογα με την διαθεσιμότητα του υλικού.

  Υλικό δεν αποστέλλεται απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών παρά μόνο στην Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ, σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να το παραλάβει από εμάς. Ο αιτών επιβαρύνεται το κόστος αποστολής. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και να αποσταλεί πρώτα αίτημα διαδανεισμού.
  Παραρτήματα:
  Μυτιλήνη: Τσιλικλή Καλλιόπη, τηλ. 22510-36032, e-mail:calliope@aegean.gr
  Χίος: Σπέντζα Ελένη, τηλ. 2271035037, e-mail: spentza@aegean.gr
  Σύρος: Κοντού Παρασκευή, τηλ. 22810-97031, e-mail: kontou@aegean.gr
  Σάμος: Γουβάλα Βασιλική, τηλ. 22730-82030, e-mail: vgou@aegean.gr
  Ρόδος: Καλλιόπη Μπέη, τηλ. 22410-99032, e-mail: bei@aegean.gr

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Open or Close

  Δέχεται:

  Φοιτητές του Ε.Α.Π. όπου απαιτείται η συμπλήρωση της φόρμας διαδανεισμού. Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα δανεισμού τριών τεκμηρίων για δεκαπέντε ημέρες, με δικαίωμα ανανέωσης για μια εβδομάδα. Το υλικό μπορεί να αποσταλεί μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας στον τόπο διαμονής των φοιτητών. Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του τεκμηρίου ο φοιτητής του ΕΑΠ, αναλαμβάνει την υποχρέωση της αντικατάστασής του.

  Παραρτήματα:
  Φλώρινα: κ. Βαϊτσάκης Αθανάσιος , τηλ. 23850-55052,  e-mail: abaitsakis@uowm.gr
  Κοζάνη: κ. Θεοδώρα Τριγώνη, τηλ. 24610-56610, e-mail: ttrigoni@uowm.gr

 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Open or Close

  Οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν με την ένδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και της φοιτητικής τους ταυτότητας, καθώς και μιας φωτογραφίας την κάρτα χρήστη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου.  Δικαίωμα δανεισμού 5 βιβλίων για 14 ημέρες με δικαίωμα 3 ανανεώσεων.

  Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί  να του αποσταλεί το υλικό μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας απαιτείται η συμπλήρωση της Φόρμας Διαδανεισμού Βιβλίων και αποστολής της στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν δέχεται να αποστείλει τα βιβλία απευθείας στον τόπο διαμονής του χρήστη. Αποστέλλονται πρώτα στην Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ και κατόπιν στην διεύθυνση του χρήστη. Όλες οι χρεώσεις παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνουν αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ.

  Υπεύθυνοι Δανεισμού:

  κ. Μαριωτάκης Δημήτριος, κ. Κράβαρης Σάκης Υπηρεσία Βιβλιοθήκης & Πληροφόρησης, Γραφείο Διαδανεισμού, Κεντρική Βιβλιοθήκη ΠΘ, Μεταμορφώσεως 2 & Δημητριάδος, 38333 Βόλος.

  Τηλ: 24210 06328, fax: 24210-74851, e-mail: ill@lib.uth.gr

 • Πανεπιστήμιο Κρήτης Open or Close

  Δέχεται:

  Φοιτητές του Ε.Α.Π. Οι φοιτητές παρουσιάζονται οι ίδιοι στις μονάδες της Βιβλιοθήκης, σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, χωρίς προηγούμενη διαδικασία, επιδεικνύοντας κάθε φορά την φοιτητική τους ταυτότητα. Ο εσωτερικός δανεισμός στους φοιτητές γίνεται σε κάρτα χρέωσης στο όνομα της Βιβλιοθήκης του Ε.Α.Π. με τήρηση στοιχείων του φοιτητή.
  Ο συνολικός αριθμός των δανεισμών ανέρχεται στους δέκα τίτλους για δέκα ημέρες. Από τα δέκα αυτά τεκμήρια κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να δανείζεται δύο ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα πέντε χρήστες. Δεν παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης.
  Οι φοιτητές του ΕΑΠ οφείλουν να σέβονται ιδιαίτερα την πολιτική της Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου και Ηρακλείου όσο αφορά υλικό σπάνιο ή σε λιγοστά αντίτυπα. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης δεν αποστέλει υλικό απευθείας στον τόπο διαμονής των φοιτητών, παρά μόνο στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ, σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να το παραλάβει από εμάς ή να του το αποστείλουμε εμείς στη διεύθυνση κατοικίας του. Ο αιτών επιβαρύνεται όλες τις αποστολές. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση και αποστολή της ''Φόρμας Διαδανεισμού Βιβλίων''.
  Υπεύθυνοι Διαδανεισμού:

  Ρέθυμνο: Καραΐσκου Εύη 28310-77809 email: karaisku@lib.uoc.gr

  Ηράκλειο: Προκοπάκη Ελευθερία 2810394792 email: prokopae@uoc.gr

 • Πανεπιστήμιο Κύπρου Open or Close

  Οι φοιτητές του ΕΑΠ χαίρουν δικαιωμάτων όπως και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου.Απαιτείται η συμπλήρωση της Φόρμας Διαδανεισμού Βιβλίωνκαι αποστολής της στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ. Οι φοιτητές του ΕΑΠ μπορούν να δανειστούν μέχρι 7 βιβλία για 21 ημέρες με δικαίωμα 2 ανανεώσεων.

  Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί να αποκτήσει κάρτα δανεισμού σαν εξωτερικός χρήστης στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου ,το κόστος είναι  10€ και 17€ η ετήσια συνδρομή, με δικαίωμα δανεισμού 5 βιβλίων για 15 ημέρες (http://library.ucy.ac.cy/el/services/borrowing/lib-cards).

  Υπεύθυνη Δανεισμού: κα. Διομήδη Έλενα, τηλ. 0035722892030, e-mail: elenad@ucy.ac.cy

 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Open or Close

  Δέχεται:

  Φοιτητές του Ε.Α.Π. όπου απαιτείται η συμπλήρωση της φόρμας διαδανεισμού. Το σύνολο των φοιτητών του ΕΑΠ μπορεί να δανείζεται έως τρία βιβλία ταυτόχρονα για 28 εργάσιμες ημέρες με δικαίωμα ανανέωσης μια φορά για 28 εργάσιμες ημέρες επίσης. Δηλαδή, ο συνολικός αριθμός βιβλίων που είναι χρεωμένο το ΕΑΠ δεν μπορεί να ξεπερνά κάθε φορά τα τρία.

  Εξωτερικούς χρήστες με δικαίωμα δανεισμού 2 βιβλίων για 14 ημέρες με δικαίωμα ανανέωσης (για περισσότερες πληροφορίες: http://www.lib.uom.gr)

  Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων στο τόπο διαμονής των φοιτητών, με χρέωση και ευθύνη δική τους, κατόπιν όμως συννενοήσεως μεταξύ των Βιβλιοθηκών.

  Υπεύθυνοι Διαδανεισμού:κα. Τζορμπατζάκη, τηλ. 2310891746 & κα. Διαμαντοπουλου, τηλ 2310891749 e-mail: diadan@uom.gr

 • Πανεπιστήμιο Πατρών Open or Close

  Δέχεται:

  Εξωτερικούς χρήστες με δικαίωμα δανεισμού 3 βιβλίων για 7 ημέρες και με δικαίωμα μίας ανανέωσης. Οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν με την ένδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας την κάρτα χρήστη της Βιβλιοθήκης Πατρών.
  Υπεύθυνη Τμήματος Αναγνωστηρίων & Δανεισμού: κα. Χαρμπίλα Βασιλική, τηλ. 2610-969620 & 2610969621.

  Για τους εξ αποστάσεως φοιτητές του ΕΑΠ υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων στον τόπο διαμονής τους, με χρέωση και ευθύνη δική τους, κατόπιν όμως συνεννοήσεως μεταξύ των Βιβλιοθηκών. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση και αποστολή της Φόρμας Διαδανεισμού Βιβλίων.

  Υπεύθυνες διαδανεισμού:
  κα Σύψα      τηλ. 2610-969673

 • Πανεπιστήμιο Πειραιά Open or Close

  Δέχεται:

  Φοιτητές του Ε.Α.Π. με απαραίτητη τη συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας διαδανεισμού στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ.
  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ε.Α.Π. έχουν δικαίωμα δανεισμού πέντε βιβλίων για 15 ημέρες .
  Οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα δανεισμού τριών βιβλίων για μία εβδομάδα.

  Αποστολή στον τόπο διαμονής των φοιτητών γίνεται, με τον όρο να ειδοποιούν οι ίδιοι οι φοιτητές-τριες την ταχυμεταφορική για να παραλάβει τα βιβλία που έχουν ζητήσει μέσω αιτήματος διαδανεισμού,  κατόπιν συνεννοήσεως με την Βιβλιοθήκη του Παν.Πειραιά για την διαθεσιμότητα των βιβλίων. Η επιβάρυνση είναι των φοιτητών-τριων .

  Δεν δίνεται δικαίωμα ανανέωσης.

  Υπεύθυνος Διαδανεισμού: κος. Ηλίας Νεοφώτιστος, τηλ. 2104142021, e-mail: ilias@unipi.gr

 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Open or Close

  Δέχεται:

  Φοιτητές του Ε.Α.Π. όπου απαιτείται η συμπλήρωση της φόρμας διαδανεισμού. Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα δανεισμού τριών τεκμηρίων για δεκαπέντε ημέρες. Σε περίπτωση που το υλικό μπορεί να αποσταλεί μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας στον τόπο διαμονής των φοιτητών, η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του τεκμηρίου ο φοιτητής του ΕΑΠ, αναλαμβάνει την υποχρέωση της αντικατάστασής του.  

 • Πάντειο Πανεπιστήμιο Open or Close

  Δέχεται:

  Φοιτητές του Ε.Α.Π. όπου απαιτείται η συμπλήρωση της φόρμας διαδανεισμού.
  Κάθε φοιτητής μπορεί να δανείζεται έως δύο βιβλία για δεκαπέντε μέρες χωρίς δικαίωμα ανανέωσης. Ο συνολικός αριθμός βιβλίων που είναι χρεωμένο το ΕΑΠ δεν μπορεί να ξεπερνά κάθε φορά τα πέντε.
  Οι φοιτητές του ΕΑΠ πρέπει να γνωρίζουν ότι η καθυστερημένη επιστροφή υλικού επιβαρύνεται με πρόστιμο 0,30 Euro ανά βιβλίο για κάθε μέρα καθυστέρησης (συμπεριλαμβανομένων του Σαββάτου και της Κυριακής).
  Υλικό που δανείζεται για λίγες ημέρες (κατ' απαίτηση των καθηγητών μας) δεν δανείζεται σε ειδικούς χρήστες, είναι δυνατή όμως η φωτοτύπησή του αν είναι διαθέσιμο.

  Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί  να του αποσταλεί το υλικό μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας απαιτείται η συμπλήρωση της Φόρμας Διαδανεισμού Βιβλίων και αποστολής της στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ. Η βιβλιοθήκη του Παντείου, δεν δέχεται να αποστείλει τα βιβλία απευθείας στον τόπο διαμονής του χρήστη. Αποστέλλονται πρώτα στην Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ και κατόπιν στην διεύθυνση του χρήστη. Όλες οι χρεώσεις παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνουν αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ.

  Υπεύθυνη Διαδανεισμού: κα. Δήμητρα Λέγγα, τηλ. 210-9201401, fax: 210-9248774, e-mail: dlegga@panteion.gr και ill@lis.panteion.gr 

 • Πολυτεχνείο Κρήτης Open or Close

  Δέχεται:

  Φοιτητές του Ε.Α.Π. όπου απαιτείται η συμπλήρωση της φόρμας διαδανεισμού, με δικαίωμα δανεισμού 5 βιβλίων για 20 ημέρες με τρεις ανανεώσεις. Το υλικό μπορεί να αποσταλεί μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας στον τόπο διαμονής των φοιτητών. Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ.

  Υπεύθυνες Διαδανεισμού:
  Μπολιεράκη Μαρία, τηλ. 28210-37245, e-mail: mbolier@library.tuc.gr 
  κα. Λεβεντάκη Ελισάβετ, τηλ. 28210-37281.

 • ΤΕΙ Kεντρικής Μακεδονίας Open or Close

  Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σερρών) δέχεται:

  Φοιτητές του Ε.Α.Π. όπου απαιτείται η συμπλήρωση της φόρμας διαδανεισμού. Δικαίωμα δανεισμού 3 βιβλίων για 15 ημέρες.

  Εξωτερικούς χρήστες, με δικαίωμα δανεισμού 3 βιβλίων για 15 ημέρες και με δικαίωμα μίας ανανέωσης. Επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του υλικού.

  Υπεύθυνοι Διαδανεισμού:
  κα. Γρηγοριάδου, τηλ 2321049177, e-mail: Sofialib@teiser.gr
  κα Σιουλα, τηλ 2321049185

 • ΤΕΙ Αθηνών Open or Close

  Δέχεται:

  Φοιτητές του ΕΑΠ όπου απαιτείται η συμπλήρωση φόρμας διαδανεισμού βιβλίων. Ο ενδιαφερόμενος  χρήστης μπορεί να δανειστεί μέχρι 5 τεκμήρια και για διάστημα  μέχρι 10 ημερών. Έχει δικαίωμα ανανέωσης για 5 επιπλέον ημέρες εφόσον το τεκμήριο δεν έχει ζητηθεί από άλλον χρήστη και δεν είναι ληξιπρόθεσμο, εάν στο μεταξύ το τεκμήριο ζητηθεί από άλλο χρήστη ο δανειζόμενος υποχρεούται να το επιστρέψει άμεσα. Για τους εξ αποστάσεως φοιτητές του ΕΑΠ τα τεκμήρια μπορούν να αποστέλλονται απευθείας στον τόπο διαμονής του χρήστη μέσω ταχυμεταφοράς με χρέωση δική του.  

  Υπεύθυνοι διαδανεισμού:
  Φυντάνογλου Δέσποινα (τηλ: 210-5385133, definda@teiath.gr)
  Μαρινοπούλου Μαρία (τηλ: 210-5385739, mmarin@teiath.gr)

 • ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Open or Close

  Το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας) δέχεται:

  Εξωτερικούς χρήστες με δικαίωμα δανεισμού 5 βιβλίων για 1 μήνα με δικαίωμα μίας ανανέωσης.

  Τηλ. 2510-462289

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά-Κοζάνη-Φλώρινα) Open or Close

  Το Τ.Ε.Ι. συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών "Ίρις". Προκειμένου να δανειστείτε υλικό από τις τμηματικές βιβλιοθήκες του απαιτείται η συμπλήρωση της Φόρμας Διαδανεισμού Βιβλίων. Για τη διαθεσιμότητα του υλικού θα σας ενημερώνουμε κατόπιν συνεννοήσεως με την εκάστοτε τμηματική βιβλιοθήκη.

 • ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα-Ιωάννινα-Πρέβεζα) Open or Close

  Δέχεται:

  Φοιτητές του Ε.Α.Π. όπου απαιτείται η συμπλήρωση της φόρμας διαδανεισμού. Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα δανεισμού τριών τεκμηρίων για μια εβδομάδα. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση κράτησης από σπουδαστή του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου το τεκμήριο θα επιστρέφεται. Η δυνατότητα ανανέωσης θα εφαρμόζεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του τεκμηρίου ο φοιτητής του ΕΑΠ, αναλαμβάνει την υποχρέωση της αντικατάστασής του. Επικοινωνία: Θεοδωρίκα Ελένη, τηλ: 2682050572, φαξ: 2682050644,  etheodor@teiep.gr

 • ΤΕΙ Θεσσαλίας Open or Close

   Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας εξυπηρετεί φοιτητές του ΕΑΠ μέσω της υπηρεσίας του Διαδανεισμού
   Υπεύθυνη: κα. Σιώκη Καλλιόπη, τηλ. 2410 684469 e-mail: ill@teilar.gr

  Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των βιβλίων στο τόπο διαμονής των φοιτητών, με χρέωση και ευθύνη δική τους, κατόπιν όμως συνεννοήσεως μεταξύ των Βιβλιοθηκών.

 • ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Open or Close

  Δέχεται:

  Φοιτητές του Ε.Α.Π. όπου απαιτείται η συμπλήρωση της φόρμας διαδανεισμού, με δικαίωμα δανεισμού 3 βιβλίων για 15 ημέρες με δύο ανανεώσεις.
  Υπεύθυνη Διαδανεισμού:κα Χαραλαμπίδου Γιάννα, τηλ: 2310013699 , e-mail: library@admin.teithe.gr.

  Το υλικό μπορεί να αποσταλεί μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας στον τόπο διαμονής των φοιτητών. Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ.

 • ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος-Λευκάδα) Open or Close

  Το Τ.Ε.Ι. συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών "Ίρις". Προκειμένου να δανειστείτε υλικό από τις τμηματικές βιβλιοθήκες του απαιτείται η συμπλήρωση της Φόρμας Διαδανεισμού Βιβλίων. Για τη διαθεσιμότητα του υλικού θα σας ενημερώνουμε κατόπιν συνεννοήσεως με την εκάστοτε τμηματική βιβλιοθήκη.

 • ΤΕΙ Καλαμάτας Open or Close

  Δέχεται:

  Μόνο για επιτόπια χρήση

 • ΤΕΙ Κρήτης Open or Close

  Δέχεται:

  Φοιτητές του Ε.Α.Π. όπου απαιτείται η συμπλήρωση της φόρμας διαδανεισμού, με δικαίωμα δανεισμού 4 βιβλίων για 20 ημέρες.
  Υπεύθυνοι Διαδανεισμού:
  κα Δημητρακοπούλου, τηλ. 2810-379332, e-mail: dimitra@staff.teicrete.gr
  κα Βαργιακάκη Μαρία, τηλ. 2810-379343, e-mail: variaka@staff.teicrete.gr

  Το υλικό μπορεί να αποσταλεί μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας στον τόπο διαμονής των φοιτητών. Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ.

 • ΤΕΙ Μεσολογγίου Open or Close

  Το Τ.Ε.Ι. συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών "Ίρις". Προκειμένου να δανειστείτε υλικό απαιτείται η συμπλήρωση της Φόρμας Διαδανεισμού Βιβλίων. Για τη διαθεσιμότητα του υλικού θα σας ενημερώνουμε κατόπιν συνεννοήσεως με τη βιβλιοθήκη.

 • ΤΕΙ Πατρών Open or Close

  Δέχεται:

  Φοιτητές του Ε.Α.Π. όπου απαιτείται αίτηση για έκδοση κάρτας. Οι φοιτητές, αφού συμπληρώσουν την φόρμα διαδανεισμού, μπορούν να δανείζονται ως και 3 βιβλία για 10 ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης για άλλες πέντε ημέρες και μέχρι τρείς φορές. Για τους εξ αποστάσεως φοιτητές του ΕΑΠ τα τεκμήρια μπορούν να αποστέλλονται απευθείας στον τόπο διαμονής του χρήστη μέσω ταχυμεταφοράς με χρέωση δική του.
  e-mail επικοινωνίας: library@teipat.gr τηλ:2610369058

 • ΤΕΙ Πειραιά Open or Close

  Δέχεται:

  Φοιτητές του Ε.Α.Π. με απαραίτητη τη συμπλήρωση της φόρμας διαδανεισμού. Η διάρκεια δανεισμού είναι 15 ημέρες, με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον υπάρχουν επαρκή αντίτυπα του υπό δανεισμού υλικού. Το υλικό μπορεί να αποσταλεί μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας στον τόπο διαμονής των φοιτητών. Η χρέωση παραλαβής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους φοιτητές του ΕΑΠ.

  Υπεύθυνη: κ. ΜΑΛΑΦΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, τηλ: 210-5381201 fax: 210-5690158 e-mail: lib@teipir.gr

 • ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Open or Close

  Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Λαμίας) δέχεται:

  Φοιτητές του Ε.Α.Π. όπου απαιτείται η συμπλήρωση της φόρμας διαδανεισμού. Οι φοιτητές του Ε.Α.Π. καλούνται να μεταβούν στη Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Λαμίας προσκομίζοντας αντίγραφο της αίτησής τους και της φοιτητική τους ταυτότητα ώστε να ανοίξουν κάρτα δανεισμού.
  Το υλικό της συλλογής της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας διαχωρίζεται, σε πολλαπλά και σε μονά αντίτυπα. Τα πολλαπλά αντίτυπα δανείζονται στους φοιτητές του Ε.Α.Π. για τέσσερις μέρες μέχρι δύο τίτλοι, ενώ τα μονά δανείζονται για δύο ημέρες μέχρι δύο τίτλοι.
  Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα ανανέωσης εφόσον δεν υπάρχει ζήτηση από άλλον δικαιούχο. Οι απομακρυσμένοι χρήστες επιβαρύνονται με τα έξοδα αποστολής και επιστροφής του έντυπου υλικού.

  e-mail επικοινωνίας: library@teiste.gr

 • ΤΕΙ Χαλκίδας Open or Close

  Το Τ.Ε.Ι. συμμετέχει στο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών "Ίρις". Προκειμένου να δανειστείτε υλικό απαιτείται η συμπλήρωση της Φόρμας Διαδανεισμο ύΒιβλίων. Για τη διαθεσιμότητα του υλικού θα σας ενημερώνουμε κατόπιν συνεννοήσεως με τη βιβλιοθήκη.

 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Open or Close

  Το πανεπιστήμιο εξυπηρετεί  σαν αναγνωστήριο και επίσης μπορούν οι φοιτητές μας να βγάζουν φωτοτυπίες.