Διαδανεισμός Άρθρων

Η Βιβλιοθήκη προσφέρει στους χρήστες της τη δυνατότητα παραγγελίας άρθρων που δεν διαθέτει η ίδια, αλλά που προσφέρονται από άλλες Βιβλιοθήκες μέσω του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ (μέλη ΔΕΠ, ΣΕΠ, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό) καθώς και οι εξωτερικοί χρήστες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήμα διαδανεισμού άρθρων.

Οι χρήστες οφείλουν να βεβαιωθούν ότι το άρθρο που αναζητούν δεν υπάρχει:

  1. στη συλλογή της Βιβλιοθήκης (αναζήτηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο-OPAC),
  2. στα ηλεκτρονικά περιοδικά που προσφέρονται από την κοινοπραξία Heal-Link και
  3. στα ηλεκτρονικά περιοδικά που διαθέτει η Βιβλιοθήκη.

Σε περίπτωση που οι χρήστες επιθυμούν να αναζητήσουν ένα περιοδικό στο Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών του ΕΚΤ και να εντοπίσουν τις βιβλιοθήκες εκείνες που το διαθέτουν, μπορούν να ανατρέξουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών.

Η παραλαβή των άρθρων (υπό μορφή φωτοτυπίας) γίνεται αποκλειστικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο κατόπιν τηλεφωνικής ή γραπτής του ενημέρωσης από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Επίσης, τα άρθρα μπορούν να αποσταλούν στον χρήστη με courier, e-mail ή fax και το ποσό να καταβληθεί μέσω τραπεζικού λογαριασμού κατόπιν συνεννοήσεως με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Ο χρόνος αλλά και το κόστος απόκτησης των άρθρων εξαρτάται από την επιλογή του τρόπου αποστολής των άρθρων από την Βιβλιοθήκη - Προμηθευτή (αποστολή με ταχυδρομείο, courier, mail ή fax).

Τιμή Φωτοαντιγράφων:

Σελίδες
Αποστολή με ταχυδρομείο,
με courier και αποστολή με email
1-20
2,00
21-50
3,00
51-100
5,00
101-150
8,00
151-200
10,00
200 και άνω
15,00

 

Σελίδες
Αποστολή με fax(εντός / εκτός πόλης)
1-4
2,65
5-10
3,80
11-20
5,45