Δανεισμός Διπλωματικών

Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις Δ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών σας θα πρέπει:

  1. Να εντοπίσετε τη Δ.Ε. που σας ενδιαφέρει κάνοντας αναζήτηση από τον Κύριο Κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC). Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με τον τίτλο, το όνομα του συγγραφέα κτλ., είτε με σάρωση όλων των Διπλωματικών Εργασιών ανά Πρόγραμμα Σπουδών, π.χ. Διπλωματικές ΑΓΓ.
  2. Αφού εντοπίσετε τη Δ.Ε. που σας ενδιαφέρει, τότε κάνετε κλικ πάνω στην εργασία και στη συνέχεια κάνετε κλικ πάνω στη διεύθυνση που σας δίνεται στο πεδίο Ηλεκτρονική Πρόσβαση στο Πλήρες Κείμενο.
  3. Συμπληρώνετε το username και password που σας έχει δοθεί από το τμήμα Μητρώου και επιβεβαιώνετε με "login".
  4. Η Δ.Ε. είναι στη διάθεσή σας με διπλό κλικ πάνω στο αρχείο.
  5. Για τις περιπτώσεις των Δ.Ε. που είναι μεγαλύτερες από 5 ΜΒ, ο δανεισμός των Δ.Ε. γίνεται με τη συμπλήρωση αιτήματος δανεισμού διπλωματικών εργασιώνΑπαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας.

Όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του ΕΑΠ έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών όλων των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών του ΕΑΠ ανεξαρτήτως προγράμματος σπουδών τους καθώς επίσης και στις εκπονηθείσες διδακτορικές εργασίες. Μπορείτε να βρείτε τις Δ.Ε που σας ενδιαφέρουν στον κύριο Κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Η αποστολή της κάθε Δ.Ε. γίνεται με δύο τρόπους:

  1. Με e-mail το οποίο θα σας αποστείλει η Βιβλιοθήκη.
  2. Με CD-ROM μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας ταχυμεταφοράς του ταχυδρομείου, ή μέσω ιδιωτικών εταιρειών ταχυμεταφορών της επιλογής του δανειζόμενου.

Στην περίπτωση αυτή, η αποστολή γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του δανειζόμενου, ο οποίος επιβαρύνεται και με τα έξοδα αποστολής. Επειδή ο όγκος ορισμένων Δ.Ε. είναι απαγορευτικός για την αποστολή τους με e-mail, αυτές θα αποστέλλονται αποκλειστικά με το δεύτερο τρόπο. Στην περίπτωση που το δέμα δεν το παραλάβει ο δανειζόμενος, και αυτό επιστρέψει στη Βιβλιοθήκη, τότε τα έξοδα της αποστολής από και προς τη Βιβλιοθήκη, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον δανειζόμενο.