Δανεισμός Διπλωματικών Εργασιών

Όλα τα ενεργά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ (φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μέλη ΔΕΠ/ΣΕΠ) έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο όλων των Διπλωματικών Εργασιών (Δ.Ε.) ανεξαρτήτως του Προγράμματος Σπουδών τους, κάνοντας χρήση των κωδικών τους για πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΕΑΠ.

Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις Δ.Ε. θα πρέπει:
1. Να εντοπίσετε την εργασία που σας ενδιαφέρει κάνοντας αναζήτηση στο Αποθετήριο του ΕΑΠ (apothesis.eap.gr). Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με τον τίτλο είτε με το όνομα του συγγραφέα. Έχοντας πλέον κάνει την αναζήτηση, επιλέγετε από τα αποτελέσματα την εργασία που σας ενδιαφέρει προκειμένου να οδηγηθείτε στο πλήρες κείμενό της. Για τη λήψη του αρχείου, μορφής pdf, απαιτείται η χρήση των κωδικών που σας έχουν δοθεί για πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες εκπαίδευσης του ΕΑΠ.
2. H αναζήτηση μιας εργασίας που έχει εκπονηθεί μέχρι και το 2014 μπορεί να γίνει και μέσα από τον Κύριο Κατάλογο της Βιβλιοθήκης είτε με τον τίτλο είτε με το όνομα του συγγραφέα. Εφόσον εντοπίσετε την εργασία που σας ενδιαφέρει, θα πρέπει να "πατήσετε" τον σύνδεσμο που εμφανίζεται στην εγγραφή της εργασίας και ο οποίος σας μεταφέρει στο Αποθετήριο, όπου μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της εργασίας με τη χρήση των προσωπικών σας κωδικών.
3. Για τις περιπτώσεις των εργασιών που δεν εμφανίζεται το αρχείο τους εξαιτίας του μεγάλου όγκου τους, η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ αναλαμβάνει να αποστείλει στον ενδιαφερόμενο την εργασία που επιθυμεί εφόσον αυτός συμπληρώσει και υποβάλει το αντίστοιχο Αίτημα Δανεισμού Διπλωματικών Εργασιών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας του χρήστη.
Στην περίπτωση αυτή η αποστολή των εργασιών γίνεται με δύο τρόπους:
• Με ηλεκτρονικό τρόπο (π.χ. με e-mail που θα σας αποστείλει η Βιβλιοθήκη).
• Με CD-ROM μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας ταχυμεταφοράς του ταχυδρομείου ή μέσω ιδιωτικών εταιρειών ταχυμεταφορών επιλογής του δανειζόμενου, ο οποίος επιβαρύνεται και με τα έξοδα αποστολής. Το CD-ROM αυτό δεν επιστρέφεται στη Βιβλιοθήκη αλλά αποτελεί ιδιοκτησία του δανειζόμενου. Εάν το δέμα δεν παραληφθεί από τον δανειζόμενο και επιστρέψει στη Βιβλιοθήκη, τότε τα έξοδα της αποστολής από και προς τη Βιβλιοθήκη, επιβαρύνουν αποκλειστικά αυτόν.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποστολή αρχείου Δ.Ε. είναι για προσωπική χρήση και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διανομή του.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την αναζήτηση Δ.Ε. παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε το σύνδεσμο Οδηγός Αναζήτησης Διπλωματικών Εργασιών.

ut.png