Δανεισμός Βιβλίων

Ο δανεισμός των βιβλίων γίνεται μετά τη συμπλήρωση αιτήματος δανεισμού βιβλίων και εφόσον έχετε εκδώσει την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα. Προτού όμως συμπληρώσετε τη φόρμα, μπορείτε να αναζητήσετε το υλικό που θέλετε στον Κύριο Κατάλογο της Βιβλιοθήκης προκειμένου να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα του. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στον Σύντομο Οδηγό Αναζήτησης.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε κράτηση σε βιβλίο που έχει δανειστεί θα πρέπει να αποστείλετε αίτημα.

Η αποστολή των βιβλίων γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του δανειζόμενου ο οποίος επιβαρύνεται τόσο για την αποστολή όσο και για την επιστροφή των βιβλίων. Η αποστολή γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία ταχυμεταφοράς του ταχυδρομείου, ή από ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών της επιλογής του δανειζόμενου.Η επιστροφή των βιβλίων γίνεται είτε με το ταχυδρομείο (υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή και όχι ως απλό δέμα) είτε με υπηρεσίες ταχυμεταφορών (Courier). Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής των βιβλίων ο δανειζόμενος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει. Στην περίπτωση που το δέμα δεν το παραλάβει ο δανειζόμενος, και αυτό επιστρέψει στη Βιβλιοθήκη, τότε τα έξοδα της αποστολής από και προς τη βιβλιοθήκη, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον δανειζόμενο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ έχει συνάψει συμφωνία με τη ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ σύμφωνα με την οποία εξασφαλίζεται, για τους εντός Ελλάδας χρήστες της βιβλιοθήκης, η οικονομικότερη αποστολή και επιστροφή των βιβλίων (η επιστροφή γίνεται ΠΑΝΤΑ με χρέωση παραλήπτη). Η χρέωση καθορίζεται από το βάρος του πακέτου.

 

ΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Βάρος (kg) Κόστος (€)
2 6,20 
3 8,43
10,66
5 12,90
6 15,13
7 17,36
8 19,59
9 21,82
10 24,06


Δικαιώματα Δανεισμού:

  1. Οι φοιτητές του ΕΑΠ έχουν δικαίωμα δανεισμού έως και 4 τίτλους για διάστημα 20 ημερών με δικαίωμα μιας ανανέωσης (εφόσον δεν έχει γίνει κράτηση από κάποιον άλλον χρήστη).
  2. Τα μέλη ΔΕΠ / ΣΕΠ έχουν δικαίωμα δανεισμού έως και 6 τίτλους για διάστημα 30 ημερών με δικαίωμα μιας ανανέωσης (εφόσον δεν έχει γίνει κράτηση από κάποιον άλλον χρήστη).
  3. Οι Μεταπτυχιακοί συνεργάτες, µεταπτυχιακοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και το διοικητικό προσωπικό του Ε.Α.Π. μπορούν να δανείζονται µέχρι 4 τίτλους για διάστηµα 20 ηµερών µε δικαίωµα µιας ανανέωσης.
  4. Οι εξωτερικοί χρήστες έχουν δικαίωμα δανεισμού μόνο στις εκδόσεις του ΕΑΠ και στη Συλλογή της Λογοτεχνίας, έως και 3 τίτλους για διάστημα 10 ημερών με δικαίωμα μιας ανανέωσης (εφόσον δεν έχει γίνει κράτηση από κάποιον άλλον χρήστη). Επιπλέον αποστέλλουν υποχρεωτικά φωτοτυπία της ταυτότητάς τους.
  5. Οι φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν δικαίωμα δανεισμού (επιτοπίως με την επίδειξη της κυπριακής φοιτητικής τους ταυτότητας ή με αποστολή υλικού αποστέλλοντας υποχρεωτικά μαζί με τη φόρμα δανεισμού και φωτοτυπία της κυπριακής φοιτητικής τους ταυτότητας), σε όλο το υλικό της Βιβλιοθήκης το οποίο δανείζεται σύμφωνα με τον κανονισμό της Βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας θα μπορούν να δανείζονται μέχρι τρία (3) βιβλία για δεκαπέντε ημέρες, με δικαίωμα μιας ανανέωσης εφόσον το υλικό αυτό δεν έχει κρατηθεί. Οι Φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου δεν έχουν δικαίωμα Κράτησης Υλικού.
  6. Οι απόφοιτοι του Ε.Α.Π. διατηρούν το δικαίωμα δανεισμού βιβλίων που ισχύει για τους φοιτητές του Ε.Α.Π. για ένα χρόνο. Με τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος εντάσσονται στην κατηγορία των εξωτερικών χρηστών. Πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό της Βιβλιοθήκης δίνεται κατόπιν έγκρισης αιτήματός τους από τον Προϊστάμενο της Α.Β.Κ.Π.