Δανεισμός Έντυπων Βιβλίων

Ο δανεισμός βιβλίων από απόσταση γίνεται εφόσον συμπληρώσετε Αίτημα Δανεισμού Βιβλίων. Επιτοπίως οι μεν φοιτητές μπορούν να δανειστούν εφόσον διαθέτουν απαραιτήτως την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, οι δε εξωτερικοί χρήστες με τη χρήση της κάρτας Βιβλιοθήκης.

Πριν τη συμπλήρωση του αιτήματος δανεισμού, είναι αναγκαίο να αναζητηθεί το υλικό στον Κύριο Κατάλογο της Βιβλιοθήκης για να ελεγχθεί η διαθεσιμότητά του. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στις Οδηγίες Αναζήτησης Στον Κύριο Κατάλογο.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε κράτηση σε δανεισμένο υλικό θα πρέπει να αποστείλετε Αίτημα Κράτησης Βιβλίων.

Ο δανειζόμενος επιβαρύνεται τόσο με την αποστολή όσο και με την επιστροφή του υλικού. Η αποστολή γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία ταχυμεταφοράς του ταχυδρομείου ή από ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών της επιλογής του. Η επιστροφή γίνεται με το ταχυδρομείο (υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή και όχι ως απλό δέμα) ή με υπηρεσίες ταχυμεταφορών (Courier).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ έχει συνάψει συμφωνία με τη ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ σύμφωνα με την οποία εξασφαλίζεται, για τους εντός Ελλάδας χρήστες της Βιβλιοθήκης, η οικονομικότερη παραλαβή και επιστροφή των βιβλίων. Στις παρακάτω τιμές περιλαμβάνεται και η επιστροφή του πακέτου, η οποία θα πρέπει να γίνεται ΠΑΝΤΑ με «χρέωση παραλήπτη». Η χρέωση καθορίζεται από το βάρος του πακέτου.

ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:

Βάρος (kg)

 

Κόστος (€)

2

 

6,20

3

 

8,43

4

 

10,66

5

 

12,90

6

 

15,13

7

 

17,36

8

 

19,59

9

 

21,82

10

 

24,06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Κατηγορία Χρήστη

Μέγιστος αριθμός τεκμηρίων

Διάρκεια δανεισμού (ανά τεκμήριο)

Δανείζονται:

Φοιτητής/τρια ΕΑΠ

4

20 ημέρες

Όλα τα έντυπα βιβλία*

Μέλη ΔΕΠ / ΣΕΠ του ΕΑΠ

6

30 ημέρες

Όλα τα έντυπα βιβλία

α) Μεταπτυχιακοί συνεργάτες / ερευνητές του ΕΑΠ

β) Υποψήφιοι διδάκτορες του ΕΑΠ γ) Διοικητικό προσωπικό του ΕΑΠ

4

20 ημέρες

Όλα τα έντυπα βιβλία

Εξωτερικοί χρήστες **

3

10 ημέρες

α) Εκδόσεις του Ε.Α.Π.

β) “Readers” – (βιβλία του εμπορίου που περιλαμβάνονται στο «πακέτο φοιτητή»)

γ) Συλλογή Λογοτεχνίας

Φοιτητές ΑΠΚΥ (Ανοικτό Παν/μιο Κύπρου)***

3

15 ημέρες

Όλα τα έντυπα βιβλία

Όλοι οι χρήστες έχουν δικαίωμα μίας ανανέωσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει κράτηση από κάποιον άλλο χρήστη.

*Δεν δανείζονται: λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, εγχειρίδια και περιοδικά, δηλαδή όλο το πληροφοριακό υλικό.

**Οι εξωτερικοί χρήστες:

  1. Προκειμένου να δανειστούν από απόσταση αποστέλλουν υποχρεωτικά, μόνο για τον πρώτο δανεισμό, φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας μαζί με το Αίτημα Δανεισμού Βιβλίων. Για τις υπόλοιπες φορές απαιτείται μόνο η συμπλήρωση και αποστολή του αιτήματος δανεισμού.
  2. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν επιτοπίως και να εκδοθεί Κάρτα Βιβλιοθήκης, συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο της αίτησης και επισυνάπτουν φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

***Οι φοιτητές του ΑΠΚΥ δανείζονται είτε επιτοπίως, με την επίδειξη της κυπριακής φοιτητικής τους ταυτότητας είτε εξ αποστάσεως, αποστέλλοντας υποχρεωτικά μαζί με το Αίτημα Δανεισμού Βιβλίων και φωτοτυπία της κυπριακής φοιτητικής τους ταυτότητας. Οι φοιτητές του ΑΠΚΥ δεν έχουν δικαίωμα κράτησης υλικού.

Οι απόφοιτοι του Ε.Α.Π. διατηρούν το δικαίωμα δανεισμού βιβλίων που ισχύει για τους φοιτητές του Ε.Α.Π. για ένα χρόνο. Με τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος εντάσσονται στην κατηγορία των εξωτερικών χρηστών.

ut.png