reading

Η Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΑΠ στην ομάδα εργασίας του project BIBLIO

biblio 2

Η Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΑΠ και η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο «BIBLIO-Boosting digital skills and competences for librarians in Europe». Το έργο επιδιώκει να αξιολογήσει τον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και τις ελλείψεις δεξιοτήτων που έχουν ανακύψει, στον τομέα των βιβλιοθηκών. Για να ενημερωθείτε για το έργο μέσα από δημοσιευμένα δελτία τύπου της ομάδας εργασίας πατήστε εδώ και εδώ.

Οδηγίες ανάρτησης διπλωματικής εργασίας στο Αποθετήριο του ΕΑΠ - Ιούλιος 2020

Προς: Φοιτήτριες/τές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π. που παρουσίασαν Διπλωματική εργασία τον Ιούλιο2020.
Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας οι φοιτητές οφείλουν να αναρτήσουν τη Διπλωματική τους Εργασία (το τελικό κείμενο με τις τελικές διορθώσεις) στο Αποθετήριο του Ιδρύματος (apothesis.eap.gr).

Η ανάρτηση θα πρέπει να γίνει εντός 15νθημέρου μετά από την επιτυχή παρουσίαση/εξέτασή της.

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φοιτητών, οι οποίοι, στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πρόσβασης, εκχωρούν στο ΕΑΠ μη αποκλειστική άδεια χρήσης του δικαιώματος αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημόσιου δανεισμού, παρουσίασης στο κοινό και ψηφιακής διάχυσής τους διεθνώς, σε ηλεκτρονική μορφή και σε οποιοδήποτε μέσο, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, άνευ ανταλλάγματος και για όλο το χρόνο διάρκειας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για μελέτη και ανάγνωση δεν σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του συγγραφέα/δημιουργού ούτε επιτρέπει την αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική χρήση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «μεταφόρτωση» (downloading), «ανάρτηση» (uploading), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά της εργασίας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του συγγραφέα/δημιουργού. Οι δημιουργοί διατηρούν το σύνολο των ηθικών και περιουσιακών τους δικαιωμάτων.
Προς διευκόλυνσή σας διατίθεται ο Οδηγός ανάρτησης Διπλωματικής / Πτυχιακής Εργασίας στο Αποθετήριο καθώς και το Χρήσιμο Υλικό για την εκπόνηση Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών.

Διευκρινίζουμε ότι:
• Το αρχείο της Δ.Ε. πρέπει να έχει μορφή pdf.
• Η Δ.Ε. πρέπει να βρίσκεται σε ένα ενιαίο αρχείο που θα περιλαμβάνει το εξώφυλλο, τον πρόλογο, το κύριο μέρος και πιθανά παραρτήματα ή/και συνοδευτικό υλικό (π.χ. χάρτες, διαγράμματα, εικόνες κ.λ.π.). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη επιλογή εικόνων υψηλής ανάλυσης.
• Το αρχείο της Δ.Ε. δεν πρέπει να είναι κλειδωμένο.
• Το μέγεθος της Δ.Ε. δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 ΜΒ.
• Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 30 ΜΒ μπορείτε να υποβάλετε ένα επιπλέον αρχείο αλλά μόνο για τα παραρτήματα και το συνοδευτικό υλικό.

Για την καλύτερη καθοδήγησή σας σχετικά με την ανάρτηση, μπορείτε να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό βίντεο της Βιβλιοθήκης πατώντας εδώ. Για την επίλυση τυχόν αποριών μπορείτε να κάνετε αίτημα εκπαίδευσης εδώ ή να παρακολουθήσετε τα ζωντανά σεμινάρια στο κανάλι της βιβλιοθήκης στο YouTube από 27/7/20 έως 31/7/20 στις 13:00.
Για γενικές πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Παπαδοπούλου Νίκη στο τηλ.: 2610 367-829 και στο e-mail: papadop[at]eap.gr ενώ για τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να στείλετε e-mail στο: library[at]eap.gr.
Συμπληρωματικά σας παρακαλούμε θερμά όπως αφιερώσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας προκειμένου να συμπληρώσετε το Ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στη σελίδα του Αποθετηρίου μας.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Εκ της Βιβλιοθήκης

Θερινό ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ΕΑΠ

Σας ενημερώνουμε ότι για τους μήνες Ιούνιο και Αύγουστο, το ωράριο λειτουργίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ και του Παραρτήματός της στην Αθήνα, διαμορφώνεται ως εξής:

Κεντρική  Βιβλιοθήκη Πάτρας

ΙΟΥΛΙΟΣ

Δευτέρα - Παρασκευή: 07:30 – 15:30

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Δευτέρα - Παρασκευή: 07:30 – 15:30

Παράρτημα Βιβλιοθήκης στην Αθήνα

ΙΟΥΛΙΟΣ

Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 – 17:00

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 – 16:00

 

Δοκιμαστική πρόσβαση (trial) στην πύλη στατιστικών δεδομένων Statista

Η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ εξασφάλισε ξανά για την ακαδημαϊκή μας κοινότητα δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στην πύλη στατιστικών δεδομένων Statista. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες στατιστικών, έρευνας και δεδομένων της αγοράς με πρόσβαση σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο στατιστικές, προβλέψεις, φακέλους, μελέτες και αμέτρητες πληροφορίες για 80.000 θέματα από περισσότερες από 22.500 πηγές. Η πλατφόρμα συνδυάζει οικονομικά δεδομένα, καταναλωτικές ή δημογραφικές τάσεις και δημοσκοπήσεις.

Η πρόσβασή σας είναι εφικτή μέσω του συνδέσμου Statista με τη χρήση των προσωπικών κωδικών (Username & Password) που σας έχουν δοθεί για τις ψη
φιακές υπηρεσίες εκπαίδευσης του ΕΑΠ. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο.

Η δοκιμαστική πρόσβαση διαρκεί έως 31 Οκτωβρίου 2020.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Κοτσώνη Στέλλα (τηλ. 2610367.819, email: skotsoni[at]eap.gr)

Εκ της Βιβλιοθήκης

Παράταση περιόδου συμπλήρωσης Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ

Προς: Την Ακαδημαϊκή Κοινότητα του ΕΑΠ

Αγαπητές/οί,

Η Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΑΠ παρατείνει  την περίοδο συμπλήρωσης του Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ και καλεί τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος να το συμπληρώσουν, μέχρι και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.

Παρακαλούμε όπως αφιερώσετε 5 λεπτά από το χρόνο σας για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι ανώνυμο.

Η έρευνα αυτή χρησιμεύει καθαρά για λόγους ανάπτυξης της Βιβλιοθήκης και καλύτερης εξυπηρέτησης των χρηστών, για το λόγο αυτό η συμβολή σας είναι πραγματικά πολύτιμη.

Για πληροφορίες και βοήθεια ως προς τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Ιωάννα Σεφερλή  (τηλ. 2610-367.818, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,
Εκ της Βιβλιοθήκης

Περισσότερα Άρθρα...