reading

Δωρεάν πρόσβαση στη συλλογή των ηλεκτρονικών μαθημάτων του (ΙΕΕΕ elearning)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο εκδότης IEEE προσφέρει , στο πλαίσιο της πολυετούς και άψογης συνεργασίας με τον ΣΕΑΒ.

Η Επιτροπή των Ηλεκτρονικών Πηγών συμφώνησε να αποδεχτεί την προσφορά για την προσωρινή (μέχρι 30-6-2020) πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μαθήματα του εν λόγω εκδότη, προκειμένου να ενισχύσει (υπό τις παρούσες συνθήκες της πανδημίας COVID-19) το διδακτικό και ερευνητικό έργο των καθηγητών και να συμβάλλει στη διαδικασία της της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης των φοιτητών για το τρέχον εξάμηνο.

Τα μαθήματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και έχουν δημιουργηθεί από ειδικούς στις συγκεκριμένες επιστήμες. Καλύπτουν θέματα από Τεχνητή Νοημοσύνη και Blockchain, μέχρι Κυβερνοασφάλεια και Πλαγιαρισμό.

Οι γενικότερες κατηγορίες που καλύπτουν τα μαθήματα είναι οι παρακάτω:

Αεροδιαστημική, Τεχνητή νοημοσύνη, Βιολογική μηχανική, Blockchain, Εξέλιξη καριέρας, Επικοινωνίες, Δίκτυα και συστήματα εκπομπής, Εξαρτήματα, Κυκλώματα & Συσκευές, Υπολογιστικές δομές, Κυβερνοασφάλεια, Πεδία, Kύματα και ηλεκτρομαγνητική, Πρότυπα IEEE, Φωτονική και Ηλεκτροοπτική, Ισχύς και Ενέργεια, Ρομποτική, Επεξεργασία και ανάλυση σημάτων, Τηλεπικοινωνίες / 5G, Μεταφορικά / αυτόνομα οχήματα.

Η πρόσβαση στα μαθήματα έχει ανοίξει για όλα τα μέλη του ΣΕΑΒ και είναι δυνατή μέσω του συνδέσμου http://login.proxy.eap.gr/login?url=https://ieeexplore.ieee.org/courses/home (με VPN ή Shibboleth) και θα είναι ανοικτή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Επέκταση αναστολής των δια ζώσης υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης στο πλαίσιο μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄956 /21.03.2020), τόσο η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ στην Πάτρα όσο και το Παράρτημα της Βιβλιοθήκης στην Αθήνα αναστέλλουν από 21/3/2020 έως 10/4/2020 όλες τις επιτόπιες υπηρεσίες τους (επιτόπιοι δανεισμοί, χρήση αναγνωστηρίου, χρήση του υπολογιστικού εξοπλισμού). Υπογραμμίζεται ότι οι εξ αποστάσεως υπηρεσίες εξακολουθούν να προσφέρονται. Η Βιβλιοθήκη δηλαδή συνεχίζει να εξυπηρετεί τόσο σε επίπεδο δανεισμού όσο και σε επίπεδο εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση που υπάρξει κάποια αλλαγή θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.

Εκ της Βιβλιοθήκης

Αναστολή των δια ζώσης υπηρεσιών της βιβλιοθήκης στο πλαίσιο μέτρων για τον κορωνοϊό COVID - 19

Η Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΑΠ στην Πάτρα σας ενημερώνει ότι αναδιαμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας της, σύμφωνα με την Υπ' Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 Κ.Υ.Α. Βάσει της ως άνω απόφασης αναστέλλονται από 11/3/2020 έως 24/3/2020 όλες οι επιτόπιες υπηρεσίες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στην Πάτρα (επιτόπιοι δανεισμοί, χρήση αναγνωστηρίου, χρήση του υπολογιστικού εξοπλισμού, εκπαίδευση χρηστών). Υπογραμμίζεται ότι οι εξ αποστάσεως υπηρεσίες εξακολουθούν να προσφέρονται. Η Βιβλιοθήκη δηλαδή συνεχίζει να εξυπηρετεί τόσο σε επίπεδο δανεισμού όσο και σε επίπεδο εκπαίδευσης.

Επικαιροποιημένη Ανακοίνωση: Αναστολή των δια ζώσης υπηρεσιών της βιβλιοθήκης στο πλαίσιο μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19

Η Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΑΠ στην Πάτρα σας ενημερώνει ότι αναδιαμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας της, σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 Κ.Υ.Α. «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020».
Βάσει της ως άνω απόφασης αναστέλλονται από 11/3/2020 έως 24/3/2020 όλες οι επιτόπιες υπηρεσίες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στην Πάτρα (επιτόπιοι δανεισμοί, χρήση αναγνωστηρίου, χρήση του υπολογιστικού εξοπλισμού, εκπαίδευση χρηστών).
Υπογραμμίζεται ότι δεν επηρεάζονται οι εξ αποστάσεως υπηρεσίες που προσφέρει και θα διατηρηθούν τόσο οι ημέρες όσο και το ωράριο εργασίας. Η Βιβλιοθήκη δηλαδή συνεχίζει να εξυπηρετεί τόσο σε επίπεδο δανεισμού (μέσα από την παραλαβή και αποστολή πακέτων) όσο και σε επίπεδο εκπαίδευσης.
Ως Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΑΠ παροτρύνουμε τους χρήστες μας, κατά την περίοδο ισχύος των περιοριστικών μέτρων, να εκμεταλλευτούν το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης προκειμένου να καλύψουν τις πληροφοριακές τους ανάγκες. Αν έχετε απορίες για τον τρόπο χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μπορείτε κάνετε αίτημα εκπαίδευσης ή να καλέσετε στο 2610 367830.
Σε περίπτωση που υπάρξει κάποια αλλαγή θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.
Εκ της Βιβλιοθήκης

Οδηγίες Ανάρτησης Διπλωματικής Εργασίας στο Αποθετήριο του ΕΑΠ - Μάρτιος 2020

Προς: Φοιτήτριες/τές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π. που παρουσίασαν Διπλωματική εργασία την περίοδο Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020.

Αγαπητές/οί,

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας οι φοιτητές οφείλουν να αναρτήσουν τη Διπλωματική τους Εργασία (το τελικό κείμενο με τις τελικές διορθώσεις) στο Αποθετήριο του Ιδρύματος (apothesis.eap.gr).

Η ανάρτηση θα πρέπει να γίνει εντός 15νθημέρου μετά από την επιτυχή παρουσίαση/εξέτασή της.

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φοιτητών, οι οποίοι, στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πρόσβασης, εκχωρούν στο ΕΑΠ μη αποκλειστική άδεια χρήσης του δικαιώματος αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημόσιου δανεισμού, παρουσίασης στο κοινό και ψηφιακής διάχυσής τους διεθνώς, σε ηλεκτρονική μορφή και σε οποιοδήποτε μέσο, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, άνευ ανταλλάγματος και για όλο το χρόνο διάρκειας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για μελέτη και ανάγνωση δεν σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του συγγραφέα/δημιουργού ούτε επιτρέπει την αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική χρήση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «μεταφόρτωση» (downloading), «ανάρτηση» (uploading), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά της εργασίας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του συγγραφέα/δημιουργού. Οι δημιουργοί διατηρούν το σύνολο των ηθικών και περιουσιακών τους δικαιωμάτων.

Προς διευκόλυνσή σας διατίθεται ο Οδηγός ανάρτησης Διπλωματικής / Πτυχιακής Εργασίας στο Αποθετήριο καθώς και το Χρήσιμο Υλικό για την εκπόνηση Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών .
Διευκρινίζουμε ότι:
• Το αρχείο της Δ.Ε. πρέπει να έχει μορφή pdf.
• Η Δ.Ε. πρέπει να βρίσκεται σε ένα ενιαίο αρχείο που θα περιλαμβάνει το εξώφυλλο, τον πρόλογο, το κύριο μέρος και πιθανά παραρτήματα ή/και συνοδευτικό υλικό (π.χ. χάρτες, διαγράμματα, εικόνες κ.λ.π.). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη επιλογή εικόνων υψηλής ανάλυσης.
• Το αρχείο της Δ.Ε. δεν πρέπει να είναι κλειδωμένο.
• Το μέγεθος της Δ.Ε. δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 ΜΒ.
• Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 30 ΜΒ μπορείτε να υποβάλετε ένα επιπλέον αρχείο αλλά μόνο για τα παραρτήματα και το συνοδευτικό υλικό.

Για την καλύτερη καθοδήγησή σας σχετικά με την ανάρτηση, μπορείτε να παρακολουθήσετε εκπαιδευτικό βίντεο της Βιβλιοθήκης πατώντας εδώ. Για την επίλυση τυχόν αποριών μπορείτε να κάνετε αίτημα εκπαίδευσης εδώ.

Για τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την ανάρτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Δημοσθένη Μανιά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ενώ για γενικές πληροφορίες και διευκρινίσεις με την κα Νίκη Παπαδοπούλου στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εκ της Βιβλιοθήκης.

Περισσότερα Άρθρα...