Θεματικές Πύλες

Η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ, στο πλαίσιο υποστήριξης της ανοικτής και εξ-αποστάσεως εκπαίδευσης, παρέχει στους χρήστες της πρόσβαση στις Θεματικές Πύλες. Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να αναζητήσετε και να εντοπίσετε άμεσα και γρήγορα αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης, επιλεγμένες από ειδικούς επιστήμονες, που διατίθενται στο διαδίκτυο. Κατηγορίες πηγών που προσφέρονται μέσω των Θεματικών Πυλών είναι: ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά, βάσεις δεδομένων, βιβλιογραφικές αναφορές, blogs, δραστηριότητες επιστημονικών κοινοτήτων, πύλες συναφούς περιεχομένου κ.ά. Οι Θεματικές Πύλες δεν αποτελούν απλά ένα χώρο συγκέντρωσης και ταξινόμησης της πληροφορίας από τον ελληνικό και διεθνή χώρο, αλλά και ένα χρήσιμο εργαλείο–βοηθό στην ερευνητική σας αναζήτηση. Το περιεχόμενό τους ενημερώνεται και παρακολουθείται συνεχώς, καθοδηγώντας σας στο χώρο του Διαδικτύου.