Ηλεκτρονικά Περιοδικά

Τι είναι τα ηλεκτρονικά περιοδικά;

Τα Ηλεκτρονικά περιοδικά (Electronic Journals) είναι περιοδικά ηλεκτρονικής μορφής, τα οποία διατίθενται είτε δωρεάν στο διαδίκτυο (open access περιοδικά ή περιοδικά ελεύθερης πρόσβασης) είτε κατόπιν συνδρομής που έχει εξασφαλίσει η εκάστοτε Βιβλιοθήκη για τα μέλη της ακαδημαϊκής της κοινότητας. Για γενικές πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ, παρακαλούμε επισκεφθείτε το σύνδεσμο: Γενικός Οδηγός Ηλεκτρονικών Περιοδικών. Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά είναι εφικτή με τους κωδικούς (username & password) που έχουν λάβει τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ για τις ψηφιακές υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ έχει πρόσβαση σε:

 1. πάνω από 10.000 ηλεκτρονικά περιοδικά μέσω της δικτυακής πύλης Heal-Link, ως μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ). Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες πρόσβασης παρακαλούμε επισκεφθείτε το σύνδεσμο Οδηγός Αναζήτησης Ηλεκτρονικών Περιοδικών στη Heal-Link
 2. ηλεκτρονικά περιοδικά που έχει εξασφαλίσει το ΕΑΠ κατόπιν συνδρομής και που καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα των τεσσάρων (4) Σχολών του. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους τίτλους των περιοδικών αυτών, ενώ για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες πρόσβασης παρακαλούμε επισκεφθείτε το σύνδεσμο Οδηγός Αναζήτησης σε Ηλεκτρονικά Περιοδικά Συνδρομής της Βιβλιοθήκης.

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 1. City: analysis of urban trends, culture, theory, Policy, Action: αναλύει και σχολιάζει το σύγχρονο αστικό κόσμο, καταγράφοντας και αναλύοντας «την πόλη», τις πόλεις και το μέλλον τους, καθώς και την αστικοποίηση.
 2. Identities - Global studies in Culture and Power: ερευνά το σχηματισμό και μετασχηματισμό των φυλετικών, εθνικών, διεθνικών και μετά-αποικιακών ταυτοτήτων στο σύγχρονο κόσμο.
 3. Intercultural Pragmatics: προωθεί την εξέλιξη και κατανόηση της πραγματιστικής θεωρίας και διαπολιτισμικής επικοινωνίας, δημοσιεύοντας έρευνα που επικεντρώνεται σε γενικά θεωρητικά θέματα για περισσότερες από μία γλώσσες και κουλτούρες.
 4. Language Assessment Quarterly: αφιερωμένο στην πρόοδο της έρευνας, της θεωρίας και της πρακτικής εφαρμογής στην πρώτη και δεύτερη γλώσσα καθώς και στην αξιολόγηση της ξένης γλώσσας για το σχολείο, το Πανεπιστήμιο και τους φοιτητές.
 5. New Left Review: αναλύει την παγκόσμια πολιτική και οικονομία, τις κρατικές αρχές και τα κινήματα διαμαρτυρίας, τις σύγχρονες κοινωνικές θεωρίες, την ιστορία και τη φιλοσοφία, τον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία καθώς και τις ετερόδοξες τέχνες και αισθητική.
 6. Research on Leadership Education (Journal of): παρέχει ένα χώρο/forum όπου προβάλλονται ακαδημαϊκές γνώσεις αλλά και συζητήσεις σε διεθνές επίπεδο σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία και την εκμάθηση της Ηγεσίας (Leadership).
 7. Research Notes Online: αναφέρεται σε θέματα σχετικά με την έρευνα, την σχεδίαση και τον έλεγχο εγκυρότητας των εξετάσεων του Cambridge English Language Assessment.
 8. Research Papers in Language Teaching and Learning: δημοσιεύει έρευνα πάνω στους τομείς της Διδακτικής της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας και της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Ο στόχος του είναι να προωθήσει τη διάδοση της καλύτερης έρευνας που διεξάγεται από φοιτητές και απόφοιτους του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» και να διευκολύνει τη συζήτηση/συνεργασία μεταξύ των εν λόγω φοιτητών αλλά και του παραπάνω τμήματος σπουδών με επαγγελματίες και με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι δημοσιεύσεις είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 9. Tesol Quarterly: απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς - διδάσκοντες της αγγλικής γλώσσας και διαπραγματεύεται διάφορα θέματα που προκύπτουν κατά τη μάθηση και διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας.
 10. Ανοικτή Εκπαίδευση: δημοσιεύει θεωρητικά κείμενα, πρωτότυπες έρευνες και επιστημονικά κείμενα στα αντικείμενα της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Επίσης δημοσιοποιεί κριτικές και παρουσιάσεις βιβλίων, μεταφράσεις κειμένων, παρουσιάσεις συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 1. American Statistical Association (Journal of): αφορά τη στατιστική επιστήμη επικεντρώνοντας κυρίως σε στατιστικές εφαρμογές, θεωρία και μεθόδους στις οικονομικές, κοινωνικές, φυσικές επιστήμες, στις επιστήμες που αφορούν την υγεία, και στη μηχανική.
 2. The American Statistician: περιλαμβάνει άρθρα που αφορούν τους τομείς της στατιστικής πρακτικής, της ιστορίας, της εκπαίδευσης, των γραφικών τεχνών, κριτικές βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού.
 3. Contemporary Political Theory: περιοδικό για την πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, χρήσιμο σε λόγιους, ερευνητές, ακαδημαϊκούς και σε όσους ενδιαφέρει η σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, συμπεριλαμβανομένων και της φεμινιστικής θεωρίας, διεθνείς σχέσεις κ.λ.π. Πρόσβαση στα έτη 2002-2014.
 4. Decision Analysis: αφιερωμένο στη θεωρία, εφαρμογή και διδακτική της ανάλυσης για τη λήψη αποφάσεων.
 5. Diritto Pubblico: περιλαμβάνει μελέτες που αφορούν το δημόσιο δίκαιο και ειδικότερα το συνταγματικό δίκαιο, το διοικητικό δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο.
 6. Diritto Pubblico comparato ed europeo: προωθεί τη γνώση και τη κυκλοφορία των μελετών δημοσίου συγκριτικού δικαίου. Το περιοδικό εστιάζει το ενδιαφέρον του σε αυτές τις διαδικασίες των σύγχρονων νομικών συστημάτων και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέτει άρθρα, γραμμένα στα ιταλικά ή Αγγλικά.
 7. East-West Journal of Economics and Business: ασχολείται με τις οικονομίες της Ανατολής και της Δύσης και προωθεί τη θεωρία, την έρευνα, και την πρακτική στην Οικονομική και την Επιχειρηματικότητα ενώ παρέχει ένα φόρουμ για ακαδημαϊκή συζήτηση σχετικά με ποικίλα θέματα όπως η οργανωτική και θεσμική αλλαγή, οι αλληλεπιδράσεις δημόσιου/ιδιωτικού τομέα, οι επιχειρηματικές στρατηγικές και η διεθνοποίηση, τα περιβαλλοντολογικά θέματα, τα προβλήματα ανάπτυξης, η επαρχιακή ανάπτυξη, οι ανισότητες και η ποιότητα ζωής.
 8. International Journal of Decision Science, risk and management: Δημοσιεύει ερευνητικά άρθρα που έχουν μεγάλη επιρροή στον τομέα της διοίκησης και της λήψης αποφάσεων. Ενθαρρύνει την ανταλλαγή θεωρητικών και πρακτικών απόψεων και προάγει τις περιπτωσιολογικές μελέτες και τις πιο εξελιγμένες εφαρμογές οι οποίες καθορίζουν το σύγχρονο μάνατζμεντ αλλά και τις τάσεις σχετικά με τη λήψη αποφάσεων, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλους οργανισμούς και το δημόσιο τομέα.
 9. International Journal of Tourism Policy: αποτελεί τόπο συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων και ιδεών σε διεθνές επίπεδο, ώστε να διαμορφώσει την εικόνα της σημερινής τουριστικής βιομηχανίας.
 10. Organization Science: δημοσιεύει πρωτοποριακές έρευνες για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις και ειδικότερα για θέματα στρατηγικής, θεωρίας οργάνωσης και management.
 11. Quaderni Costituzionali: ασχολείται με όλες τις πτυχές του συνταγματικού δικαίου παρουσιάζοντας επίκαιρα θέματα και γεγονότα της Ιταλίας και άλλων χωρών. Ειδικότερα, επικεντρώνεται στη συνταγματική νομολογία, στην οργάνωση και στις δραστηριότητες των Ευρωπαϊκών θεσμών και στη σύγκριση διαφορετικών νομικών συστημάτων.
 12. Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου: καλύπτει τις ανάγκες για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική και τη νομολογιακή. Πρόσβαση στο συγκεκριμένο περιοδικό διατίθεται μόνο τοπικά.

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 1. Advanced Composites Letters (ACL): δημοσιεύει σύντομες αναφορές και πλήρη κείμενα τα οποία συμβάλλουν στον τομέα της επιστήμης και της εφαρμοσμένης μηχανικής προηγμένων σύνθετων υλικών και κατασκευών.
 2. Annual Review of Astronomy and Astrophysics: καλύπτει τις πιο σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της αστρονομίας και της αστροφυσικής: τον ήλιο, το ηλιακό σύστημα, τα αστέρια, το διαστρικό μέσο, τους γαλαξίες, τους ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες, την κοσμολογία και την ενοργάνιση καθώς και την ιστορία της εξέλιξης νέων ερευνητικών πεδίων. Χρήσιμη σημείωση: πρόσβαση μόνο στο έτος 2017.

 3. Astronomical Review: δημοσιεύει άρθρα που καλύπτουν την πρόσφατη έρευνα και τις ανακαλύψεις στους τομείς της αστρονομίας και της κοσμολογίας.
 4. Computational Acoustics (Journal of): παρέχει ένα χώρο συζητήσεων για τη διάδοση των πιο πρόσφατων δεδομένων στον τομέα της Υπολογιστικής Ακουστικής. Συμπεριλαμβάνει τα εξής θέματα: ακουστική ωκεανών, ακουστική σεισμικών εφαρμογών, αεροακουστική, υπολογιστικές μέθοδοι, υπερυπολογιστές.
 5. IEEE Computational Intelligence and AI in Games: δημοσιεύει υψηλού επιπέδου άρθρα που καλύπτουν ευρέως την υπολογιστική και τεχνητή νοημοσύνη όσον αφορά τον τομέα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών (Games).
 6. IEEE Computational Intelligence Magazine: ασχολείται με όλους τους τομείς του σχεδιασμού αλλά και των εφαρμογών της νοημοσύνης των υπολογιστών όπως: ανάπτυξη εφαρμόσιμων ιδεών και επιτυχείς εφαρμογές τους στη βιομηχανία, στα εργαλεία σχεδιασμού, στις αξιολογήσεις της τεχνολογίας, στην εκπαίδευση για τη νοημοσύνη των υπολογιστών και στην εφαρμοσμένη έρευνα.
 7. IEEE Transactions on Antennas and Propagation: δημοσιεύει άρθρα που αφορούν σε θέματα ηλεκτρομαγνητικής, στις κεραίες και στη διάδοση κυμάτων.
 8. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems: αφορά στη θεωρία, στο σχεδιασμό και στις εφαρμογές των νευρωνικών δικτύων και των συστημάτων μάθησης. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και συστήματα μάθησης.
 9. Physical Review Letters: ενημερώνει τους αναγνώστες για σημαντικές εξελίξεις και προοδευτικές ιδέες στον κλάδο της φυσικής. Δημοσιεύει μικρές, ποιοτικές εκθέσεις με αποτελέσματα σημαντικής έρευνας στο χώρο της Φυσικής αλλά και άλλους διεπιστημονικούς κλάδους.
 10. Presence: teleoperators and virtual environments: ασχολείται με τηλεχειριστές και εικονικά περιβάλλοντα και περιλαμβάνει υλικό εφαρμόσιμο σε προηγμένες ηλεκτρομηχανικές συσκευές και υπολογιστές. Απευθύνεται σε ευρύ κοινό - ιδιαίτερα σε μηχανικούς; και ηλεκτρολόγους μηχανικούς οι οποίοι ασχολούνται με τηλεχειριστές, καθώς επίσης και σε αυτούς που ενδιαφέρονται για τα εικονικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων και των επιστημόνων υπολογιστών, καθώς και ψυχολόγων που συμμετέχουν στη μελέτη διεπαφών ανθρώπου-μηχανής και της αισθητικοκινητικής/γνωστικής συμπεριφοράς.
 11. Publications of the Astronomical Society of the Pacific: εκθέτει αστρονομικά αποτελέσματα επιστημονικής φύσης, προάγει την τρέχουσα αστρονομική έρευνα και περιλαμβάνει ερευνητικά άρθρα, αναφορές και περιλήψεις διατριβών. Πρόσβαση στα έτη 2010-2015.
 12. Quarterly of Applied Mathematics: περιλαμβάνει πρωτότυπα δημοσιεύματα που αφορούν στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, τα οποία έχουν στενή σχέση με εφαρμογές.
 13. SAE Emissions Technolgy Collection: περιλαμβάνει δημοσιεύσεις που αφορούν στις εκπομπές ρύπων στον τομέα της βιομηχανίας. Ασχολείται με θέματα όπως: Σχεδιασμός/μέτρηση και δοκιμή εκπομπών, Μόρια, Υδρογονάνθρακες, Οξείδια του αζώτου, Μονοξείδιο του άνθρακα. (Σημείωση: Η Βιβλιοθήκη διαθέτει σε μορφή Cd-rom τα έτη 2010-2011 μόνο για επιτόπια χρήση).
 14. SIAM Journal on Applied Mathematics: δημοσιεύει ερευνητικά άρθρα που αφορούν επιστημονικά προβλήματα χρησιμοποιώντας μεθόδους μαθηματικού ενδιαφέροντος. Επίσης, καλύπτει ανάλογες θεματικές ενότητες όπως οι φυσικές επιστήμες, η μηχανική, οι οικονομικές & κοινωνικές επιστήμες.
 15. SIAM Journal on Applied Dynamical Systems: δημοσιεύει άρθρα σχετικά με τη μαθηματική ανάλυση, τη διαμόρφωση των δυναμικών συστημάτων και την εφαρμογή τους στην εφαρμοσμένη μηχανική και τις Κοινωνικές Επιστήμες.
 16. SIAM Journal on Computing: περιλαμβάνει ερευνητικά άρθρα σχετικά με επίσημες μαθηματικές πτυχές της πληροφορικής και με τον μη αριθμητικό λογισμό.
 17. SIAM Journal on Control and Optimization: περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με τις μαθηματικές εφαρμογές της θεωρίας ελέγχου και της βελτιστοποίησης και με θεμελιώδη ζητήματα επάνω στην ανάλυση μεταβλητών και τη γεωμετρία.
 18. SIAM Journal on Discrete Mathematics: δημοσιεύει άρθρα σχετικά με αμιγώς εφαρμοσμένα μαθηματικά, με τη θεωρία γραφικών παραστάσεων, τη διακριτή βελτιστοποίηση, τη θεωρητική πληροφορική, και τη θεωρία κωδικοποίησης και επικοινωνίας.
 19. SIAM Journal on Financial Mathematics: δημοσιεύει άρθρα που εισάγουν νέες μεθόδους και αλγορίθμους που αντιπροσωπεύουν σημαντικές βελτιώσεις στην υπάρχουσα κατάσταση των σύγχρονων αριθμητικών εφαρμογών των εφαρμοσμένων οικονομικών μαθηματικών.
 20. SIAM Journal on Imaging Sciences: καλύπτει όλους τους τομείς της επιστήμης της απεικόνισης: το σχηματισμό εικόνας, την επεξεργασία εικόνας, την ανάλυση εικόνας, την ερμηνεία και την κατανόηση της εικόνας, την ηλεκτρονική γραφιστική και την ηλεκτρονική απεικόνιση, κ.λ.π.
 21. SIAM Journal on Mathematical Analysis: περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με μερικές διαφορικές εξισώσεις, λογισμό μεταβλητών, λειτουργική ανάλυση, προσεγγιστική θεωρία, αρμονική ή κυματική ανάλυση, δυναμικά συστήματα.
 22. SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications: δημοσιεύει άρθρα σχετικά με την ανάλυση μήτρων και με την αριθμητική γραμμική άλγεβρα.
 23. SIAM Multiscale Modeling and Simulation: εστιάζει στη θεμελιώδη διαμόρφωση και στις υπολογιστικές αρχές που υπογραμμίζουν διάφορες μεθόδους διασύνδεσης μεταξύ των μαθηματικών, της χημείας, της φυσικής, της εφαρμοσμένης μηχανικής, της πληροφορικής, της περιβαλλοντικής επιστήμης, κ.ά.
 24. SIAM Journal on Numerical Analysis: περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με την ανάπτυξη και την ανάλυση αριθμητικών μεθόδων, καθώς και με τη σύγκλιση των αλγορίθμων, της ακρίβειάς τους, της σταθερότητάς τους, και της υπολογιστικής πολυπλοκότητάς τους.
 25. SIAM Journal on Optimization: περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με τη θεωρία και την πράξη της βελτιστοποίησης.
 26. SIAM Theory of Probability and its Applications: αποτελεί μετάφραση του ρωσικού περιοδικού Teoriya Veroyatnostei i EE Primeneniya, το οποίο περιέχει άρθρα σχετικά με τη θεωρία και την εφαρμογή πιθανοτήτων, της στατιστικής, και των στοχαστικών διαδικασιών.
 27. SIAM Review: δημοσιεύει άρθρα ευρέως ενδιαφέροντος, σχετικά με προβλήματα, λύσεις, τεχνικές, εργαλεία, μαθηματικές φόρμουλες και ερωτήσεις που αφορούν στα μαθηματικά.
 28. SIAM Journal on Scientific Computing: ασχολείται με αριθμητικές μεθόδους και τεχνικές για επιστημονικούς υπολογισμούς. Περιέχει τεύχη σχετικά με λύσεις σε διάφορα επιστημονικά προβλήματα ή προβλήματα μηχανικής. Επίσης, παρουσιάζει αποτελέσματα που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων τεχνικών.
 29. SIAM Journal on Uncertainty Quantification: δημοσιεύει ερευνητικά άρθρα πάνω στην Εκτίμηση Αβεβαιότητας, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο μαθηματικό, στατιστικό, αλγοριθμικό ενδιαφέρον καθώς και περιλαμβάνουν και τις εξελίξεις στους τομείς εφαρμογής της.

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 1. Acta Acustica united with Acustica: δημοσιεύει πρωτότυπα άρθρα σχετικά με όλα τα θέματα της Ακουστικής.
 2. Building Services Engineering Research and Technology: δημοσιεύει υψηλού επιπέδου πρωτότυπη έρευνα σχετικά με το σημερινό Αστικοποιημένο Περιβάλλον. Καλύπτει όλο το φάσμα των ενεργειακών και περιβαλλοντικών υπηρεσιών στα κτίρια: π.χ. θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός, οικοδομικές κατασκευές, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ακουστική κτιρίων, υδροδότηση και υγιεινή, κατακόρυφες μεταφορές.
 3. Colour Research and Application: δημοσιεύει εκθέσεις για την επιστημονική και τεχνολογική εφαρμογή του χρώματος στην επιχείρηση, για την τέχνη γενικότερα, το Design, την εκπαίδευση και τη βιομηχανία.
 4. The International Journal of Design Education: ενθαρρύνει την έρευνα και τη συγγραφή μελετών σχετικά με την τέχνη, την εκπαίδευση, το σχέδιο (Design) καλύπτοντας όλες τις πτυχές του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.
 5. Perception: ερευνητικό περιοδικό που εκθέτει τα πειραματικά αποτελέσματα και τις θεωρητικές ιδέες που αφορούν στους τομείς της ανθρώπινης,της ζωικής,και μηχανιστικής αντίληψης.