dspace2

CO2 Emissions from Fuel Combustion

CO2 Emissions from Fuel Combustion: Περιέχει τις ετήσιες εκπομπές CO2 από την καύση καυσίμων και συναφείς δείκτες για περισσότερες από 140 χώρες, συμπεριλαμβανομένων συγκεντρωτικών στοιχείων ανά περιοχή. Οι εκπομπές υπολογίστηκαν με βάση τις ενεργειακές βάσεις δεδομένων της IEA και τις προεπιλεγμένες μεθόδους και τους συντελεστές εκπομπών που δόθηκαν στις οδηγίες 2006 για τις Εθνικές Απογραφές Αερίων Θερμοκηπίου του 2006. Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει ετήσια στοιχεία για 186 χώρες/περιοχές, γενικά από το 1960 (ΟΟΣΑ) και από το 1971 (εκτός ΟΟΣΑ), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επίπεδο χώρας.

ΚΟΙΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Dissertation & Theses (A & I Edition) Open or Close

  H βάση δεδομένων Dissertation & Theses (A & I Edition) με 1.6 εκατομμύριο λήμματα, παρέχει πρόσβαση σε αναφορές και περιλήψεις Διδακτορικών Διατριβών και Μεταπτυχιακών Εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε Αμερικανικά, Καναδικά και Βρετανικά Πανεπιστήμια. Οι τίτλοι από το 1980 και μετά περιλαμβάνουν περιλήψεις των εργασιών (Αbstracts) ενώ όσοι έχουν εκδοθεί από το 1997 και μετά παρέχουν πρόσβαση στις πρώτες 24 σελίδες της εργασίας (σε μορφή PDF).

 • ISI Web of Science Open or Close

  Το ISI Web of Science αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα με πρόσβαση στα βιβλιογραφικά στοιχεία άρθρων από 8.700 διακεκριμένα επιστημονικά περιοδικά.  Είναι μια βάση με μοναδική μέθοδο αναζήτησης που επιτρέπει τη σύνδεση ενός επιστημονικού δημοσιεύματος με άλλες εργασίες είτε μέσω των αναφορών που κάνει το δημοσίευμα σε αυτές είτε μέσω των αναφορών που έχουν γίνει σε αυτό. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατό να καταμετρηθεί πόσο συχνά γίνεται αναφορά σε ένα συγκεκριμένο άρθρο και κατά συνέπεια διαφαίνεται ο αντίκτυπος της εργασίας αυτής στην ερευνητική κοινότητα παγκοσμίως.  Συγκεκριμένα παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στις ακόλουθες Βιβλιογραφικές Βάσεις:

  • Science Citation Index Expanded (1970-present)
  • Social Sciences Citation Index (1970-present)
  • Arts & Humanities Citation Index (1975-present)
 • Journal & Highly Cited Data (JSR & ESI) – Impact Factor Open or Close

  Η βάση δεδομένων Journal & Highly Cited Data (JSR & ESI) – Impact Factor αξιολογεί  και συγκρίνει τις περιοδικές εκδόσεις χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των βιβλιογραφικών αναφορών (citations) σε επιστημονικές εργασίες και παρουσιάζει το διεθνή αντίκτυπό τους στην ερευνητική κοινότητα. Περιέχονται πληροφορίες για πάνω από 7.500 περιοδικά όλων των επιστημών (επιστήμης, τεχνολογίας, κοινωνικές επιστήμες) που εκδίδονται από περισσότερους από 3.300 εκδότες σε πάνω από 60 χώρες καθώς και τα περιοδικά με το μεγαλύτερο κύρος ανά κλάδο σύμφωνα με τη συχνότητα αναφορών σε αυτά. Οδηγίες χρήσης θα βρείτε εδώ.

 • Publicly Available Database (PAC) Open or Close

  Η βάση δεδομένων Publicly Available Database (PAC) συγκεντρώνει δημοσίως διαθέσιμο ακαδημαϊκό περιεχόμενο από διάφορες πηγές παγκοσμίως. Περιλαμβάνει περιεχόμενο από σημαντικά ακαδημαϊκά αποθετήρια όπως είναι το arXiv, άρθρα περιοδικών ανοικτής πρόσβασης, προεκτυπώσεις, βιβλία, έγγραφα συνεδρίων και εκθέσεις. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους τίτλους των πηγών που περιέχονται στη βάση εδώ.

 • Μy EndNoteWeb Open or Close

  Το Μy EndNoteWeb είναι ένα εργαλείο διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών, ενσωματωμένο στη βάση Web of Science. Απαιτείται εγγραφή και δημιουργία password (Sign In/Register) προκειμένου να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό. Οδηγίες χρήσης θα βρείτε εδώ.

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • Education Collection (EDUCOLL) Open or Close

  Education Collection (EDUCOLL): παρέχει πρόσβαση στην ERIC, το κορυφαίο ευρετήριο για έρευνα στην εκπαίδευση, σε συνδυασμό με το πλήρες κείμενο της Education Database. Η ERIC είναι η μεγαλύτερη βάση δεδομένων παγκοσμίως για την εκπαίδευση και περιλαμβάνει πάνω από ένα εκατομμύριο αρχεία που περιέχουν άρθρα επιστημονικών περιοδικών, ερευνητικές εργασίες, προγράμματα σπουδών και οδηγούς διδασκαλίας, παρουσιάσεις συνεδρίων και βιβλία.Η Education Collection προσθέτει αξία σε αυτή την ήδη εντυπωσιακή βάση δεδομένων. Η συλλογή ενσωματώνει το πλήρες κείμενο της Education Database της ProQuest  συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 1.000 περιοδικών (με πλήρες κείμενο) και 18.000 διπλωματικών εργασιών και υποστηρικτικής έρευνας σε θέματα θεωρίας και πρακτικής της εκπαίδευσης.

 • JStor: Journals - Archive Collections Open or Close

  JStor: Journals - Archive Collections

  Η βάση δεδομένων JStor περιλαμβάνει περιεχόμενα και πλήρη κείμενα 1000 και πλέον σημαντικών επιστημονικών περιοδικών σε 50 επιστημονικούς κλάδους που καλύπτουν χρονικά 500 έτη. Σκοπός της είναι να αρχειοθετεί παλαιότερες εκδόσεις (μέχρι και πριν την προηγούμενη πενταετία) και όχι να παρέχει άμεση πρόσβαση στα τρέχοντα τεύχη των περιοδικών.

  Η συνδρομή της Βιβλιοθήκης αφορά στις παρακάτω 6 αρχειακές συλλογές που περιλαμβάνουν περιοδικά ποικίλλων θεματικών αντικειμένων:

  • Arts and Sciences I Collection (οικονομικά, ιστορία, πολιτικές επιστήμες, κοινωνιολογία, οικολογία, μαθηματικά, στατιστική).
  • Arts and Sciences II Collection (οικονομικά, ιστορία, αρχαιολογία, Ασιατικές, Αφρικανικές Σλαβικές σπουδές και σπουδές για τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή).
  • Arts and Sciences IΙΙ Collection (γλώσσες, λογοτεχνία, μουσική, σπουδές κινηματογράφου, λαογραφία, παραστατικές τέχνες, θρησκεία, ιστορία και μελέτη της τέχνης και της αρχιτεκτονικής, λαογραφία, φεμινιστική θεωρία, γυναικείες σπουδές).
  • Arts and Sciences IV Collection (δημόσια πολιτική και διοίκηση, νομική, εκπαίδευση, Μάρκετινγκ και διαφήμιση, ψυχολογία, κοινωνικές επιστήμες).
  • Arts and Sciences X Collection (επιχειρήσεις της οικονομικής επιστήμης και των δημοσιονομικών, κοινωνικές επιστήμες, κοινωνιολογία, εκπαίδευση, δημόσια πολιτική και διοίκηση, ιστορία των Επιστημών, τεχνολογία, ιατρική, σπουδές μεταφορών και περιφερειακής ανάπτυξης).
  • Language and Literature Collection (περιλαμβάνει βασικά περιοδικά από τον ευρύ τομέα της λογοτεχνικής κριτικής σε πολλές γλώσσες συμπεριλαμβανόμενης της Αραβικής, της Ιταλικής και της Γερμανικής καθώς και το περιοδικό PMLA (Publication of the Modern Language Association of America).

  Για βοήθεια στην αναζήτησή σας μπορείτε να συμβουλευθείτε τις οδηγίες αναζήτησης και τα βοηθητικά video της βάσης αυτής.
  (Συγχρηματοδοτούμενη από ΕΠΕΑΕΚ II / Γ' ΚΠΣ)

   

 • Linguistics Collection Open or Close

  Linguistics Collection: καλύπτει όλα τα ζητήματα της μελέτης της γλώσσας, συμπεριλαμβανομένης της φωνητικής, της φωνολογίας, της μορφολογίας, της σύνταξης και της σημασιολογίας. Η συλλογή περιλαμβάνει:

  Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA): συνοψίζει και ευρετηριάζει τη διεθνή βιβλιογραφία στη γλωσσολογία και σε σχετικούς κλάδους των γλωσσικών επιστημών.
  Linguistics Database: η οποία περιλαμβάνει περιοδικά πλήρους κειμένου και άλλες πηγές στη γλωσσολογία, καθώς και πολλούς τίτλους που έχουν ευρετηριαστεί στο LLBA.

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • Audit Analytics Open or Close

  Audit Analytics: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με ασφαλιστικές επιχειρήσεις και λεπτομερή έρευνα σε πάνω από 150.000 ενεργούς λογιστικούς ελέγχους και περισσότερες από 10.000 λογιστικές εταιρείες.

  Η Βιβλιοθήκη έχει εξασφαλίσει πρόσβαση μόνο στην ενότητα The Audit & Compliance Datasets της συγκεκριμένης βάσης.

 • ICAP Data.Prisma (τοπική πρόσβαση) Open or Close

  Η Βάση Δεδομένων ICAP Data.Prisma της εταιρείας ICAPGROUP δίνει τη δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων οικονομικών στοιχείων ελληνικών επιχειρήσεων που αφορούν σε ισολογισμούς και αποτελέσματα χρήσεως των τελευταίων 10 ετών για περίπου 36.000 Α.Ε., Ε.Π.Ε. Τα εμπορικά στοιχεία που περιλαμβάνονται είναι τα ακόλουθα: Επωνυμία, Α.Φ.Μ. κ.α. Η Βάση διατίθεται μόνο τοπικά χωρίς τη δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων και αυστηρώς μόνο για φοιτητές του ΕΑΠ των ακόλουθων προγραμμάτων σπουδών: ΔΕΟ, ΤΡΑ, MBA, ΤΛΧ. Για εξαγωγή στοιχείων απευθύνεστε στη Βιβλιοθήκη.

  Για να δείτε χρήσιμο υλικό της βάσης ICAP Data.Prisma πατήστε εδώ.

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 • International Energy Agency (IEA) Open or Close

  H International Energy Agency (IEA) είναι ένας αυτόνομος οργανισμός που εργάζεται για την εξασφάλιση αξιόπιστης, προσιτής και καθαρής ενέργειας για τις 30 χώρες-μέλη του και όχι μόνο. Ιδρύθηκε ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση του 1973-74 και ο αρχικός ρόλος ήταν να βοηθήσει τις χώρες να συντονίσουν μια συλλογική απάντηση σε σημαντικές διαταραχές της προσφοράς πετρελαίου μέσω της απελευθέρωσης των αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης στις αγορές. Ενώ αυτό εξακολουθεί να αποτελεί βασική πτυχή του έργου του, η ΙΕΑ εξελίχθηκε και επεκτάθηκε παρέχοντας αξιόπιστη και αμερόληπτη έρευνα, στατιστικές, ανάλυση και συστάσεις. Πρόσβαση στη βάση διατίθεται MONO ΕΠΙΤΟΠΙΩΣ κατόπιν ραντεβού από την Κεντρική Βιβλιοθήκη Πάτρας & το Παράρτημα Αθήνας για τις εξής συλλογές της βάσης:

  Σημαντική σημείωση: Η πρόσβασή μας στις παραπάνω συλλογές λήγει στις 15 Απριλίου 2020 εκτός από το “EnergyPricesandTaxesQuarterly” που λήγει στις 30 Αυγούστου 2020.

 • Reaxys Open or Close

  Reaxys: αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για όλους τους ερευνητές που δραστηριοποιούνται στους τομείςοργανικήςσύνθεσης, φαρμακευτικής χημείας, σύνθεσης και απομόνωσης φυσικών προϊόντων, σχεδιασμού βιοδραστικών ενώσεων και υλικών και σύνθεσης νέων υλικών. Συγχωνεύει το περιεχόμενο από τις τρεις έγκριτες πηγές δεδομένων: Beilstein, Gmelin και Patent Chemistry Database και αντλεί δεδομένα που προέρχονται από περίπου 16.000 επιστημονικά περιοδικά και πατέντες, μέχρι πίσω στις αρχές του 19ου αιώνα και από περισσότερες από 500.000.000 πειραματικές διαδικασίες. Παρέχει πληροφορίες που περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με συνθετικές μεθόδους, δομές και αντιδράσεις αλλά και τις φυσικές, χημικές, φασματικές, βιολογικές και τοξικολογικές ιδιότητες των δημοσιευμένων ενώσεων. Στις ιδιαιτερότητες που την καθιστούν μοναδικό εργαλείο, περιλαμβάνεται η δυνατότητα αναζήτησης χημικών δομών, τύπων, αντιδράσεων ή χημικών μετατροπών, ενώ παρέχει πληροφορίες όχι μόνο για την ένωση η οποία αναζητείται αλλά και για συναφή με αυτήν μόρια. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι η αναζήτηση πραγματοποιείται και σε επιλεγμένα χημικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας (US, WO, EP) στην αγγλική γλώσσα.

 • ZentralBlatt Math Open or Close

  Η ZentralBlatt Math αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και μακροβιότερη βάση δεδομένων που περιλαμβάνει abstract και αναφορές σε όλο το φάσμα της μαθηματικής επιστήμης. Η βάση περιέχει περισσότερες από 2 εκατομμύρια καταχωρήσεις.
  (Συγχρηματοδοτούμενη από ΕΠΕΑΕΚ II / Γ' ΚΠΣ)